Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Strålning finns överallt

Många förknippar strålning i första hand med radioaktivitet från kärnavfall. Men att strålning är så mycket mer, och finns runt omkring oss hela tiden, stod klart när Olga German föreläste på SKB:s Östhammarskontor.

Kvinna i i profil i halvfigur. Foto: SKB.

Olga German, radioekolog från Vattenfall, föreläste om strålning på SKB:s kontor i Östhammar. Foto: SKB.

Vad är strålning egentligen? Och går det att leva utan att komma i kontakt med strålning? Det var några av de frågor Olga German både ställde och svarade på under kvällen. Hon är utbildad radioekolog och har arbetat som expert på området på Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB och numera Vattenfall.

– Strålning är energi och värme, förklarade hon och visade var man kan påträffa strålningen. Strålning kommer från solen, från radon i byggmaterial eller i marken, från datorn och mobilen, från röntgenundersökningar, från solarium och brandvarnare med mera. Radioaktiva ämnen som avger strålning finns i små mängder i viss mat och inuti vår egen kropp.

Vissa mer utsatta

Medelsvenskens årliga stråldos ligger på 3,5 millisievert. Men det varierar beroende på vem man är och var man bor. Bland allmänheten är de som bor i radonhus eller solar mycket mer utsatta, men även till exempel renskötare som äter mycket renkött och svamp (innehåller små mängder cesium efter Tjernobylolyckan). I yrkeslivet gäller det läkare och sjukvårdspersonal som jobbar med farmakologi, samt piloter och flygvärdinnor. Det senare som en följd av kosmisk strålning från rymden. Även personer som genomgår olika slags medicinsk radiologisk diagnostik eller terapi utsätts för mer strålning än andra.

Men det här är inte nödvändigtvis något vi behöver oroa oss för. Det finns faktisk inga statistiska belägg alls för att strålning under 100 millisievert kan orsaka cancer. Forskarna utgår dock från beräkningar och säger att det kan finnas en viss ökad risk.

– Strålning är en svag cancerogen faktor men man ska undvika det så mycket som möjligt.

Viktigt ha respekt

Rädslan för strålning är stor och har ibland lett till åtgärder som kan ha gjort mer skada än nytta.

– Det finns exempel på folk som man flyttade från Tjernobyl till nya hus där det fanns radon som innebar högre strålning än vad som existerade i de områden man lämnat, berättade Olga German som själv kommer från Ukraina.

Men det är naturligtvis inte heller bra att nonchalera eventuella risker. På frågan om man behöver vara rädd eller inte svarade Olga.

– Man ska ha respekt och inte utsätta sig för mer strålning än nödvändigt. Medicinsk behandling med strålning ska till exempel alltid vara berättigad och utföras av professionella läkare och sjuksköterskor.

Och bland det absolut farligaste vi utsätter oss för finns solens strålar.

– I genomsnitt dör 400 människor varje år av malignt melanom i Sverige för att de solat för mycket.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 2 juni 2014