Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Stort lokalt förtroende för SKB

Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I årets undersökning har frågor även ställts till drygt 1 000 personer i riket.

73 procent av invånarna i Östhammars kommun har, enligt undersökningen, mycket stort eller ganska stort förtroende för SKB. I Oskarshamn är motsvarande siffra 82 procent.

– Vi har i flera år haft ett starkt lokalt stöd för såväl SKB som företagets framtidsplaner, och det har vi fortfarande. Just nu är vi inne i en flerårig tillståndsprövning med tillhörande väntan på besked, då är det än viktigare för oss att fortsätta det viktiga dialogarbete som SKB sedan många år bedriver i bägge kommunerna, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

I båda kommunerna tror närmare 9 av 10 att SKB:s framtida verksamhet kommer att ha en positiv inverkan på den egna kommunen. Knappt tre av fyra av de tillfrågade i de två kommunerna svarar också att de vill att frågan om slutförvaring av det använda kärnbränslet ska lösas av oss som lever i dag och inte lämnas till kommande generationer. Samma åsikt delas av en stor majoritet, närmare bestämt 67 procent av de tillfrågade i riket.

Fakta

Fakta om undersökningen:

Årets undersökning har genomförts av Novus Opinion under perioden 9 april – 6 maj 2013 och omfattar 890 genomförda intervjuer med boende i Oskarshamns respektive Östhammars kommuner. Undersökningen för riket omfattar 1032 genomförda webbintervjuer som genomfördes 11-16 april 2013.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 27 maj 2013