Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Stort lokalt förtroende för SKB

Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I årets undersökning har frågor även ställts till drygt 1 000 personer i riket.

73 procent av invånarna i Östhammars kommun har, enligt undersökningen, mycket stort eller ganska stort förtroende för SKB. I Oskarshamn är motsvarande siffra 82 procent.

– Vi har i flera år haft ett starkt lokalt stöd för såväl SKB som företagets framtidsplaner, och det har vi fortfarande. Just nu är vi inne i en flerårig tillståndsprövning med tillhörande väntan på besked, då är det än viktigare för oss att fortsätta det viktiga dialogarbete som SKB sedan många år bedriver i bägge kommunerna, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

I båda kommunerna tror närmare 9 av 10 att SKB:s framtida verksamhet kommer att ha en positiv inverkan på den egna kommunen. Knappt tre av fyra av de tillfrågade i de två kommunerna svarar också att de vill att frågan om slutförvaring av det använda kärnbränslet ska lösas av oss som lever i dag och inte lämnas till kommande generationer. Samma åsikt delas av en stor majoritet, närmare bestämt 67 procent av de tillfrågade i riket.

Fakta

Fakta om undersökningen:

Årets undersökning har genomförts av Novus Opinion under perioden 9 april – 6 maj 2013 och omfattar 890 genomförda intervjuer med boende i Oskarshamns respektive Östhammars kommuner. Undersökningen för riket omfattar 1032 genomförda webbintervjuer som genomfördes 11-16 april 2013.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 27 maj 2013