Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Stort intresse för geosfärslaboratorium

Från klimatproblematik till mikrober i underjorden. Ja, det var både bredd och djup på diskussionerna när 100-talet forskare träffades i Oskarshamn 7-8 november. Det var den första årliga konferensen för det nationella geosfärslaboratoriet, NGL, som enligt planerna ska utvecklas med Äspölaboratoriet som bas.

– Poängen med det här mötet är att vi ska få input från forskarna om möjligheterna med NGL och vad vi bör ta med när vi ansöker om stöd från Vetenskapsrådet för att bygga upp en forskningsinfrastruktur kring Äspölaboratoriet.

Det sa Georgia Destouni, professor i hydrologi vid Stockholms universitet, när hon, i egenskap av koordinator för planeringen av NGL och tillika konferensens initiativtagare, hälsade deltagarna välkomna.

Många förslag

Ett 100-tal forskare från sex olika länder deltog vid konferensen. En lång rad förslag på tänkbara forskningsområden för NGL presenterades. De rörde allt ifrån miljö- och klimatfrågor till mer specifika områden som mikrobiologi och geologisk karakterisering. Inom alla områden framhölls fördelarna med att kunna använda Äspölaboratoriet som experimentplats och även nyttja den databas med mätdata som SKB byggt upp.

Förberedelserna inför NGL har pågått snart ett år och våren 2014 räknar man med att lämna in en första ansökan om medel från Vetenskapsrådet för att kunna påbörja uppbyggnaden av verksamheten. Under konferensen diskuterades därför också vad forskarna behöver i form av infrastruktur och teknisk utrustning för att komma i gång med verksamheten. Här nämndes bland annat behov av boende, bilar för persontransporter och laboratorium för kemiska analyser, liksom behov av att ha personal på plats som kan övervaka experiment och sköta administrationen.

Internationell rådgivning

På plats under konferensen fanns även den internationella rådgivningsgrupp som bildats med framstående forskare och forskningsledare från olika länder. De poängterade bland annat att NGL inte bara är av nationellt intresse utan även har stora möjligheter att ingå i olika internationella forskningsnätverk. En av medlemmarna i gruppen var Stewen Banwart från universitetet i Sheffield:

– Jag har inte sett någon plats i världen där det finns geologisk forskning som motsvarar den vid Äspölaboratoriet. Forskare från övriga världen borde vara glada om de får möjlighet att komma dit och jobba, sa han.

Georgia Destouni var nöjd med det stora intresse som NGL väckt inom forskarvärlden och den stora uppslutningen till konferensen i Oskarshamn.

– NGL måste nu fortsätta att utvecklas och jag hoppas att vi kan ordna liknande möten varje eller vartannat år framöver, sa hon.

Fakta

Under drygt 25 års tid har SKB bedrivit forskning kring slutförvaring av använt kärnbränsle vid Äspölaboratoriet. Anläggningen har med tiden utvecklats till en unik forskningsmiljö. I framtiden kommer SKB:s behov av anläggningen att minska och man vill därför se att fler forskare kan dra nytta av laboratoriet. Därför planeras nu för en forskningsinfrastruktur som gör att forskare i Sverige och andra länder får tillgång till underjordslaboratoriet och den databas som SKB byggt upp med mätdata från forskningen och platsundersökningen i Oskarshamn.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 13 november 2013