Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Storbritanniens platsval

Hallå där, Ann McCall, vice vd vid SKB International i Storbritannien! För några år startade Storbritanniens regering på nytt en platsvalsprocess där kommuner fick en förfrågan om de ville delta. Både Copeland och Allerdale som ligger i regionen Cumbria uttryckte då ett intresse.

Kan du beskriva den senaste utvecklingen när det gäller sökandet efter en plats för ett geologiskt slutförvar för högaktivt kärnavfall i Storbritannien?

– Den senaste frågan till kommunerna var om de ville delta även i nästa steg av processen, något som skulle ha inneburit mer detaljerade studier av kommunernas förutsättningar. Copeland och Allerdale röstade ja till detta men Cumbria, den region där de två kommunerna ligger, röstade nej. Och det hade tidigare beslutats att även om kommunerna sade ja krävdes det också ett ja från regionen för att man skulle gå vidare.

Därför har den ansvariga ministern sagt att processen nu kommer att avslutas i västra Cumbria. Men inriktningen från regeringens sida är även fortsättningsvis att högaktivt avfall ska tas om hand i ett geologiskt slutförvar efter att ha mellanlagrats på ett säkert sätt.

Vad kommer att hända härnäst?

– Regeringen kommer att återigen uppmana kommuner att anmäla sitt intresse för att delta i processen. Regeringen kommer också att fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det som nu skett i västra Cumbria och prata med alla berörda parter.

Hur har Storbritannien hanterat frågan tidigare?

– Storbritannien har många olika former av högaktivt avfall ända sedan 1940- och 1950-talen. Men man har inte lyckats hitta platser och samhällen där man kan tänka sig att säga ja till lokaliseringen av slutförvar för detta och ett försök att anlägga ett berglaboratorium i mitten av 1990-talet i Cumbria misslyckades. Efter detta påbörjade regeringen en ny samrådsprocess som ledde till ett policybeslut om att den tekniska lösningen bör vara ett geologiskt slutförvar och att platsvalet ska ske på frivillig basis. Trots det som hänt i Cumbria fortsätter den processen nu.

Hur involverad har SKB International varit i det här arbetet?

– Vi har utvecklat ett nära samarbete med SKB:s motsvarighet i Storbritannien, NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Det huvudsakliga målet är att hjälpa till så gott vi kan när det gäller att implementera geologisk slutförvaring. Detta inkluderar både att bistå med teknisk information samt att dela med sig av de svenska erfarenheterna när det gäller platsval och acceptansfrågor. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 21 februari 2013