Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Storbritanniens platsval

Hallå där, Ann McCall, vice vd vid SKB International i Storbritannien! För några år startade Storbritanniens regering på nytt en platsvalsprocess där kommuner fick en förfrågan om de ville delta. Både Copeland och Allerdale som ligger i regionen Cumbria uttryckte då ett intresse.

Kan du beskriva den senaste utvecklingen när det gäller sökandet efter en plats för ett geologiskt slutförvar för högaktivt kärnavfall i Storbritannien?

– Den senaste frågan till kommunerna var om de ville delta även i nästa steg av processen, något som skulle ha inneburit mer detaljerade studier av kommunernas förutsättningar. Copeland och Allerdale röstade ja till detta men Cumbria, den region där de två kommunerna ligger, röstade nej. Och det hade tidigare beslutats att även om kommunerna sade ja krävdes det också ett ja från regionen för att man skulle gå vidare.

Därför har den ansvariga ministern sagt att processen nu kommer att avslutas i västra Cumbria. Men inriktningen från regeringens sida är även fortsättningsvis att högaktivt avfall ska tas om hand i ett geologiskt slutförvar efter att ha mellanlagrats på ett säkert sätt.

Vad kommer att hända härnäst?

– Regeringen kommer att återigen uppmana kommuner att anmäla sitt intresse för att delta i processen. Regeringen kommer också att fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det som nu skett i västra Cumbria och prata med alla berörda parter.

Hur har Storbritannien hanterat frågan tidigare?

– Storbritannien har många olika former av högaktivt avfall ända sedan 1940- och 1950-talen. Men man har inte lyckats hitta platser och samhällen där man kan tänka sig att säga ja till lokaliseringen av slutförvar för detta och ett försök att anlägga ett berglaboratorium i mitten av 1990-talet i Cumbria misslyckades. Efter detta påbörjade regeringen en ny samrådsprocess som ledde till ett policybeslut om att den tekniska lösningen bör vara ett geologiskt slutförvar och att platsvalet ska ske på frivillig basis. Trots det som hänt i Cumbria fortsätter den processen nu.

Hur involverad har SKB International varit i det här arbetet?

– Vi har utvecklat ett nära samarbete med SKB:s motsvarighet i Storbritannien, NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Det huvudsakliga målet är att hjälpa till så gott vi kan när det gäller att implementera geologisk slutförvaring. Detta inkluderar både att bistå med teknisk information samt att dela med sig av de svenska erfarenheterna när det gäller platsval och acceptansfrågor. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 21 februari 2013