Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn

SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section – Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology.

Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och planeras för att kunna bygga geologiska slutförvar.

– Äspölaboratoriet är valt som plats för konferensen då det är en erkänd plats där man under lång tid lärt sig mycket om själva platsen, karaktäriserat, modellerat och byggt i berget i syfte att utveckla en metod för geologisk förvaring, säger Pär Grahm på SKB:s teknikavdelning.

Pär Grahm och Gerhard Hans Nieder-Westerman, IAEA

Ett 50-tal deltagare från ett 20-tal länder deltar på konferensen både på plats och via länk. Det rör sig om länder som kommit långt i sina slutförvarsprojekt som exempelvis Sverige, Finland, Frankrike och Schweiz samt länder som fortfarande är på planeringsstadiet.

– SKB är tillsammans med Posiva i Finland föregångare när det kommer till slutförvaring av använt kärnbränsle i kristallin berggrund, säger Gerhard Hans Nieder-Westerman på IAEA.

Det finska slutförvaret byggs nu med den metod som SKB har utvecklat. Anläggningen kommer att kunna tas i drift om några år.

Under konferensveckan är en heldag vikt åt genomgång av SKB:s program där även ett besök i Äspölaboratoriets underjordsanläggning ingår.

– Vi sätter stort värde i att kunna hålla konferensen hos SKB på Äspölaboratoriet. Här har man under lång tid bedrivit forskning och teknikutveckling som är intressant för andra länder att ta del av, avslutar Gerhard Hans Nieder-Westerman.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 13 september 2023