Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn

SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section – Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology.

Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och planeras för att kunna bygga geologiska slutförvar.

– Äspölaboratoriet är valt som plats för konferensen då det är en erkänd plats där man under lång tid lärt sig mycket om själva platsen, karaktäriserat, modellerat och byggt i berget i syfte att utveckla en metod för geologisk förvaring, säger Pär Grahm på SKB:s teknikavdelning.

Pär Grahm och Gerhard Hans Nieder-Westerman, IAEA

Ett 50-tal deltagare från ett 20-tal länder deltar på konferensen både på plats och via länk. Det rör sig om länder som kommit långt i sina slutförvarsprojekt som exempelvis Sverige, Finland, Frankrike och Schweiz samt länder som fortfarande är på planeringsstadiet.

– SKB är tillsammans med Posiva i Finland föregångare när det kommer till slutförvaring av använt kärnbränsle i kristallin berggrund, säger Gerhard Hans Nieder-Westerman på IAEA.

Det finska slutförvaret byggs nu med den metod som SKB har utvecklat. Anläggningen kommer att kunna tas i drift om några år.

Under konferensveckan är en heldag vikt åt genomgång av SKB:s program där även ett besök i Äspölaboratoriets underjordsanläggning ingår.

– Vi sätter stort värde i att kunna hålla konferensen hos SKB på Äspölaboratoriet. Här har man under lång tid bedrivit forskning och teknikutveckling som är intressant för andra länder att ta del av, avslutar Gerhard Hans Nieder-Westerman.

Nyheter

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift
Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet. Det finns i dag drygt 74 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora summ…

Publicerad: 4 juli 2023

Publicerad: 13 september 2023