Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB nu lämnat ett förslag till övergripande tidplan för de kommande villkorsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Förslaget täcker samtliga SKB:s prövningar enligt miljöbalken. Det är sedan domstolen som beslutar om och fastställer ordningen.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Planen är en sammanvägd bedömning utifrån att SKB ska kunna hantera flera prövningar som alla kräver omfattande arbete med underlag, remisshantering och domstolsförhandling. Tidplanen berör också många externa parter som domstolen, kommunerna, myndigheter med flera, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Högsta prioritet har utökad mellanlagringkapacitet i Clab eftersom regeringen i somras valde att bryta ut det ärendet genom ett delbeslut. Ärendet har en direkt koppling till den svenska elproduktionen. Utbyggnaden av Slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger som nummer två. Eftersom rivningen av de avställda reaktorerna redan pågår krävs en ökad kapacitet i SFR.

SKB föreslår att domstolens handläggning i resterande delar av KBS-3-målet, som omfattar Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Inkapslingsanläggningen i Oskarshamn, inleds efter att delfrågan om Clab avgjorts, och möjligen även först efter att SFR-målet avgjorts. I tidplanen föreslås också hur SKB:s övriga miljöärenden kan hanteras.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 16 februari 2022