Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB nu lämnat ett förslag till övergripande tidplan för de kommande villkorsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Förslaget täcker samtliga SKB:s prövningar enligt miljöbalken. Det är sedan domstolen som beslutar om och fastställer ordningen.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Planen är en sammanvägd bedömning utifrån att SKB ska kunna hantera flera prövningar som alla kräver omfattande arbete med underlag, remisshantering och domstolsförhandling. Tidplanen berör också många externa parter som domstolen, kommunerna, myndigheter med flera, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Högsta prioritet har utökad mellanlagringkapacitet i Clab eftersom regeringen i somras valde att bryta ut det ärendet genom ett delbeslut. Ärendet har en direkt koppling till den svenska elproduktionen. Utbyggnaden av Slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger som nummer två. Eftersom rivningen av de avställda reaktorerna redan pågår krävs en ökad kapacitet i SFR.

SKB föreslår att domstolens handläggning i resterande delar av KBS-3-målet, som omfattar Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Inkapslingsanläggningen i Oskarshamn, inleds efter att delfrågan om Clab avgjorts, och möjligen även först efter att SFR-målet avgjorts. I tidplanen föreslås också hur SKB:s övriga miljöärenden kan hanteras.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 16 februari 2022