SKB:s förslag på tidplan för domstolsförhandlingarna

SKB nu lämnat ett förslag till övergripande tidplan för de kommande villkorsförhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Förslaget täcker samtliga SKB:s prövningar enligt miljöbalken. Det är sedan domstolen som beslutar om och fastställer ordningen.

Anna Porelius, kommunikationschef.

– Planen är en sammanvägd bedömning utifrån att SKB ska kunna hantera flera prövningar som alla kräver omfattande arbete med underlag, remisshantering och domstolsförhandling. Tidplanen berör också många externa parter som domstolen, kommunerna, myndigheter med flera, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius.

Högsta prioritet har utökad mellanlagringkapacitet i Clab eftersom regeringen i somras valde att bryta ut det ärendet genom ett delbeslut. Ärendet har en direkt koppling till den svenska elproduktionen. Utbyggnaden av Slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger som nummer två. Eftersom rivningen av de avställda reaktorerna redan pågår krävs en ökad kapacitet i SFR.

SKB föreslår att domstolens handläggning i resterande delar av KBS-3-målet, som omfattar Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Inkapslingsanläggningen i Oskarshamn, inleds efter att delfrågan om Clab avgjorts, och möjligen även först efter att SFR-målet avgjorts. I tidplanen föreslås också hur SKB:s övriga miljöärenden kan hanteras.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 16 februari 2022