Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB planerar att undersöka gammalt avfall i SFR

SKB planerar att återta och kontrollera delar av det lågaktiva avfall som deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Detta då det finns en misstanke om att dokumentationen för en specifik avfallstyp inte helt stämmer överens med innehållet. Det lågaktiva avfallet, som mestadels består av sopor och skrot ingjutna i betong, har sitt ursprung i främst forskning, sjukvård och industri och har skickats till SFR under den senare delen av 1990-talet.

SVAFO, som ansvarar för det historiska avfallet från bland annat forsknings- och utvecklingsverksamhet, har i ett omfattande projekt där man bland annat röntgat historiskt avfall som står i Studsvik upptäckt att det finns gjutna avfallsfat där innehållet inte helt överensstämmer med dokumentationen. Då SVAFO under åren 1995-2001 levererat fat av liknande typ till SFR har man uppmärksammat SKB på att detsamma kan råda för dessa fat.

– Avfallet i de aktuella faten ligger säkert i SFR och utgör, oavsett om vår misstanke stämmer eller inte, inte någon risk för säkerheten. Men vi behöver veta mer om innehållet för att kunna göra analyser av den långsiktiga säkerheten för anläggningen. Blotta misstanken om att dokumentationen inte stämmer helt överens med innehållet gör att vi vill undersöka saken närmare. Därför är det vår plan att när tiden för detta är rätt ta upp avfallsfaten och gå igenom innehållet, säger Håkan Andreasson, anläggningschef på SFR.

Att återta avfallet och gå igenom innehållet är, om det blir aktuellt, ett stort projekt som kommer att ta tid. Detta eftersom de aktuella faten återfinns i containrar i en välfylld bergssal bland ett stort antal andra containrar med annat avfall. Det kommer dessutom att krävas specialutrustning för att undersöka innehållet. Då SKB vill undvika att flytta avfallet mer än en gång är ambitionen att påbörja projektet först när det finns en undersökningsmetod och utrustning på plats.

SKB för en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i frågan. Nästa steg blir att utarbeta en detaljerad plan som myndigheten sedan ska godkänna.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 8 mars 2013