Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB planerar att undersöka gammalt avfall i SFR

SKB planerar att återta och kontrollera delar av det lågaktiva avfall som deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Detta då det finns en misstanke om att dokumentationen för en specifik avfallstyp inte helt stämmer överens med innehållet. Det lågaktiva avfallet, som mestadels består av sopor och skrot ingjutna i betong, har sitt ursprung i främst forskning, sjukvård och industri och har skickats till SFR under den senare delen av 1990-talet.

SVAFO, som ansvarar för det historiska avfallet från bland annat forsknings- och utvecklingsverksamhet, har i ett omfattande projekt där man bland annat röntgat historiskt avfall som står i Studsvik upptäckt att det finns gjutna avfallsfat där innehållet inte helt överensstämmer med dokumentationen. Då SVAFO under åren 1995-2001 levererat fat av liknande typ till SFR har man uppmärksammat SKB på att detsamma kan råda för dessa fat.

– Avfallet i de aktuella faten ligger säkert i SFR och utgör, oavsett om vår misstanke stämmer eller inte, inte någon risk för säkerheten. Men vi behöver veta mer om innehållet för att kunna göra analyser av den långsiktiga säkerheten för anläggningen. Blotta misstanken om att dokumentationen inte stämmer helt överens med innehållet gör att vi vill undersöka saken närmare. Därför är det vår plan att när tiden för detta är rätt ta upp avfallsfaten och gå igenom innehållet, säger Håkan Andreasson, anläggningschef på SFR.

Att återta avfallet och gå igenom innehållet är, om det blir aktuellt, ett stort projekt som kommer att ta tid. Detta eftersom de aktuella faten återfinns i containrar i en välfylld bergssal bland ett stort antal andra containrar med annat avfall. Det kommer dessutom att krävas specialutrustning för att undersöka innehållet. Då SKB vill undvika att flytta avfallet mer än en gång är ambitionen att påbörja projektet först när det finns en undersökningsmetod och utrustning på plats.

SKB för en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i frågan. Nästa steg blir att utarbeta en detaljerad plan som myndigheten sedan ska godkänna.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 8 mars 2013