Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

Som en del av den pågående tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid flera tillfällen efterfrågat kompletteringar.

Fredagen den 20 december 2013 skickade SKB för tredje gången under året in ett antal kompletteringssvar. Några av de kompletteringar som SSM efterfrågat har dock krävt mer arbete än beräknat och därför inte kunnat färdigställas enligt tidsplan. Dessa kommer istället att lämnas till SSM i början av 2014.

Se de besvarade kompletteringarna till ansökan enligt kärntekniklagen som skickades in till SSM 2 april, 28 juni respektive 20 december

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 21 december 2013