Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB lämnar ytterligare kompletteringssvar till SSM

Som en del av den pågående tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vid flera tillfällen efterfrågat kompletteringar.

Fredagen den 20 december 2013 skickade SKB för tredje gången under året in ett antal kompletteringssvar. Några av de kompletteringar som SSM efterfrågat har dock krävt mer arbete än beräknat och därför inte kunnat färdigställas enligt tidsplan. Dessa kommer istället att lämnas till SSM i början av 2014.

Se de besvarade kompletteringarna till ansökan enligt kärntekniklagen som skickades in till SSM 2 april, 28 juni respektive 20 december

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 21 december 2013