Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB-forskare får professorstitel

Hallå där, Jens-Ove Näslund, SKB:s klimatexpert, som nyligen blev utsedd till adjungerad professor i miljöriskanalys vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Grattis! Hur känns det?

− Det är jätteroligt, tycker jag, både för SKB och för mig personligen. Framför allt är det ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och på att vår kompetens och vårt sätt att arbeta har gehör i omvärlden.

Vad innebär det att vara adjungerad professor?

− Det betyder att man under en begränsad tid blir formellt knuten till ett universitet. Förordnandet förnyas varje år och är tidsbegränsat, i det här fallet kan det som längst vara i tolv år.

Hur kommer det sig att du fick tjänsten?

− Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi har ett program för miljöriskanalys, och de säkerhetsanalyser som SKB genomför är praktiska exempel på just det. Universitetet ser en möjlighet att stärka kopplingen mellan forskning och undervisning å ena sidan och samhällelig verksamhet å den andra. Det finns mycket kunskapsutbyte att göra däremellan!

Hur kommer du att fördela din tid och vad ska du göra?

− Jag kommer att arbeta 20 procent på universitetet och resterande tid på SKB och min ordinarie tjänst. Den mesta tiden kommer jag att lägga på att fortsätta att utveckla forskningssamarbetet mellan SKB och universitetet. Men jag kommer också att handleda doktorander och förmodligen undervisa en del. Det ska bli roligt. Jag har tidigare arbetat som universitetslektor, så jag har stor erfarenhet av undervisning och tycker om det.

Är du SKB:s första adjungerade professor?

− Nej, faktiskt inte. Kastriot Spahiu, som är SKB:s expert när det gäller uranbränsle, är adjungerad professor på Chalmers i Göteborg.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 29 augusti 2013