Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB-forskare får professorstitel

Hallå där, Jens-Ove Näslund, SKB:s klimatexpert, som nyligen blev utsedd till adjungerad professor i miljöriskanalys vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Grattis! Hur känns det?

− Det är jätteroligt, tycker jag, både för SKB och för mig personligen. Framför allt är det ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och på att vår kompetens och vårt sätt att arbeta har gehör i omvärlden.

Vad innebär det att vara adjungerad professor?

− Det betyder att man under en begränsad tid blir formellt knuten till ett universitet. Förordnandet förnyas varje år och är tidsbegränsat, i det här fallet kan det som längst vara i tolv år.

Hur kommer det sig att du fick tjänsten?

− Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi har ett program för miljöriskanalys, och de säkerhetsanalyser som SKB genomför är praktiska exempel på just det. Universitetet ser en möjlighet att stärka kopplingen mellan forskning och undervisning å ena sidan och samhällelig verksamhet å den andra. Det finns mycket kunskapsutbyte att göra däremellan!

Hur kommer du att fördela din tid och vad ska du göra?

− Jag kommer att arbeta 20 procent på universitetet och resterande tid på SKB och min ordinarie tjänst. Den mesta tiden kommer jag att lägga på att fortsätta att utveckla forskningssamarbetet mellan SKB och universitetet. Men jag kommer också att handleda doktorander och förmodligen undervisa en del. Det ska bli roligt. Jag har tidigare arbetat som universitetslektor, så jag har stor erfarenhet av undervisning och tycker om det.

Är du SKB:s första adjungerade professor?

− Nej, faktiskt inte. Kastriot Spahiu, som är SKB:s expert när det gäller uranbränsle, är adjungerad professor på Chalmers i Göteborg.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 29 augusti 2013