Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB-forskare får professorstitel

Hallå där, Jens-Ove Näslund, SKB:s klimatexpert, som nyligen blev utsedd till adjungerad professor i miljöriskanalys vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Grattis! Hur känns det?

− Det är jätteroligt, tycker jag, både för SKB och för mig personligen. Framför allt är det ett kvitto på att vår forskning håller hög kvalitet och på att vår kompetens och vårt sätt att arbeta har gehör i omvärlden.

Vad innebär det att vara adjungerad professor?

− Det betyder att man under en begränsad tid blir formellt knuten till ett universitet. Förordnandet förnyas varje år och är tidsbegränsat, i det här fallet kan det som längst vara i tolv år.

Hur kommer det sig att du fick tjänsten?

− Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi har ett program för miljöriskanalys, och de säkerhetsanalyser som SKB genomför är praktiska exempel på just det. Universitetet ser en möjlighet att stärka kopplingen mellan forskning och undervisning å ena sidan och samhällelig verksamhet å den andra. Det finns mycket kunskapsutbyte att göra däremellan!

Hur kommer du att fördela din tid och vad ska du göra?

− Jag kommer att arbeta 20 procent på universitetet och resterande tid på SKB och min ordinarie tjänst. Den mesta tiden kommer jag att lägga på att fortsätta att utveckla forskningssamarbetet mellan SKB och universitetet. Men jag kommer också att handleda doktorander och förmodligen undervisa en del. Det ska bli roligt. Jag har tidigare arbetat som universitetslektor, så jag har stor erfarenhet av undervisning och tycker om det.

Är du SKB:s första adjungerade professor?

− Nej, faktiskt inte. Kastriot Spahiu, som är SKB:s expert när det gäller uranbränsle, är adjungerad professor på Chalmers i Göteborg.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 29 augusti 2013