Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helene Åhsberg projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

SKB förbereder sig för miljöprövning

I slutet av förra veckan meddelade Mark- och miljödomstolen, MMD, att miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle går vidare med huvudförhandling i september.

Det var ett efterlängtat beslut. Vad händer nu och hur förbereder sig SKB inför prövningen?

Nu fortsätter vi med den interna planeringen. Förutom att förbereda våra presentationer är det många praktiska detaljer som det ska ordnas innan det är dags för huvudförhandling. Många personer på företaget är naturligtvis involverade. Till att börja med ska vi senaste den 3 april lämna in vårt förslag till förhandlingsordning till domstolen. Det betyder att vi ska föreslå hur vi på SKB tycker att huvudförhandlingen kan genomföras på bästa sätt så att alla frågor får en bra en belysning. Det är dock miljödomstolen som slutligt bestämmer i vilken ordning olika frågor i förhandlingen tas upp.

Vi ska också under våren gå igenom de remissynpunkter som vi fått in, och till den sista juni planerar vi att lämna in en uppdaterad villkorskatalog och en sammanställning över de åtaganden som vi har gjort i ansökan.

Var kommer förhandlingen att hållas?

Vi kommer att föreslå att en inledande del av förhandlingen hålls i Stockholm. SKB kommer också att föreslå att förhandling hålls en vecka i Oskarshamn och en vecka i Östhammar. Dels för att rätten ska kunna göra syn på de platser det handlar om, men också för att kommuninvånarna i Östhammar och Oskarshamn ska få en chans att följa förhandlingarna. Det är ett plus, menar vi, att de miljöfrågor det handlar om behandlas lokalt. Men det är viktigt att framhålla att det är domstolen som bestämmer hur förhandlingarna ska läggas upp.

När huvudförhandlingen är över vad är då nästa steg i tillståndsprövningen?

Efter själva förhandlingen drar rätten sig tillbaka för att skriva sitt yttrande. Vanligtvis har domstolen två månader på sig för att fastställa dom, men i det här fallet avges ingen dom utan domstolen vänder sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att de vid samma tidpunkt också kommer att lämna sitt yttrande till regeringen med en bedömning enligt Kärntekniklagen. Därefter kommer regeringen att inhämta Östhammars och Oskarshamns kommuners ställningstagande innan de säger ja eller nej i tillåtlighetsfrågan. Inför sitt ställningstagande har Östhammars kommun också sagt att man planerar att ha en rådgivande folkomröstning om slutförvaret i februari nästa år.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 24 mars 2017