Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helene Åhsberg projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

SKB förbereder sig för miljöprövning

I slutet av förra veckan meddelade Mark- och miljödomstolen, MMD, att miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle går vidare med huvudförhandling i september.

Det var ett efterlängtat beslut. Vad händer nu och hur förbereder sig SKB inför prövningen?

Nu fortsätter vi med den interna planeringen. Förutom att förbereda våra presentationer är det många praktiska detaljer som det ska ordnas innan det är dags för huvudförhandling. Många personer på företaget är naturligtvis involverade. Till att börja med ska vi senaste den 3 april lämna in vårt förslag till förhandlingsordning till domstolen. Det betyder att vi ska föreslå hur vi på SKB tycker att huvudförhandlingen kan genomföras på bästa sätt så att alla frågor får en bra en belysning. Det är dock miljödomstolen som slutligt bestämmer i vilken ordning olika frågor i förhandlingen tas upp.

Vi ska också under våren gå igenom de remissynpunkter som vi fått in, och till den sista juni planerar vi att lämna in en uppdaterad villkorskatalog och en sammanställning över de åtaganden som vi har gjort i ansökan.

Var kommer förhandlingen att hållas?

Vi kommer att föreslå att en inledande del av förhandlingen hålls i Stockholm. SKB kommer också att föreslå att förhandling hålls en vecka i Oskarshamn och en vecka i Östhammar. Dels för att rätten ska kunna göra syn på de platser det handlar om, men också för att kommuninvånarna i Östhammar och Oskarshamn ska få en chans att följa förhandlingarna. Det är ett plus, menar vi, att de miljöfrågor det handlar om behandlas lokalt. Men det är viktigt att framhålla att det är domstolen som bestämmer hur förhandlingarna ska läggas upp.

När huvudförhandlingen är över vad är då nästa steg i tillståndsprövningen?

Efter själva förhandlingen drar rätten sig tillbaka för att skriva sitt yttrande. Vanligtvis har domstolen två månader på sig för att fastställa dom, men i det här fallet avges ingen dom utan domstolen vänder sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att de vid samma tidpunkt också kommer att lämna sitt yttrande till regeringen med en bedömning enligt Kärntekniklagen. Därefter kommer regeringen att inhämta Östhammars och Oskarshamns kommuners ställningstagande innan de säger ja eller nej i tillåtlighetsfrågan. Inför sitt ställningstagande har Östhammars kommun också sagt att man planerar att ha en rådgivande folkomröstning om slutförvaret i februari nästa år.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 24 mars 2017