Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB beklagar utträde ur referensgrupp

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

Referensgruppen för kopparkorrosion startades 2010. Målsättningen från SKB:s sida var att ge möjlighet till insyn i de försök om kopparkorrosion som då planerades vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Försöken tillkom sedan forskare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan) publicerat resultat som de tolkade som att koppar kan korrodera i vatten fritt från löst syre under bildning av vätgas. Något som traditionellt inte ansetts vara möjligt.

Medlemmarna i referensgruppen, däribland Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, har getts möjlighet att följa och kommentera försöken på Ångströmlaboratoriet. De har också tillfört värdefulla synpunkter och råd inför arbetet.

Stora ansträngningar

Det var efter att ha getts möjlighet att granska en delrapport som Peter Szakálos och Gunnar Hultquist valde att utträda ur referensgruppen. Som skäl till utträdet har de bland annat angett att arbetet uppvisat avsaknad av ”vetenskaplig seriositet”.

Det är två olika slags experiment som görs vid Ångströmlaboratoriet. Ett av dem har brottats med avsevärda problem, vilket både SKB och Uppsalaforskarna är fullt medvetna om. Men från SKB:s sida delar vi inte bilden att arbetet uppvisat brist på vetenskaplig seriositet. Tvärtom har mer långtgående ansträngningar att kontrollera vissa experimentella förhållanden gjorts vid försöken i Uppsala än i något annat liknande experiment. Stora insatser har också gjorts för att åtgärda kvarvarande problem så att båda försöken kan drivas vidare. Från SKB:s sida har vi därför fortsatt förtroende för Uppsalaforskarna och deras arbete.

Endast en delrapport

Efter genomgången granskning bearbetas nu delrapporten från Uppsalaförsöken av forskarna vid Ångströmlaboratoriet. Därefter kommer den att publiceras, som just en delrapport med preliminära resultat och med angivande av vad som väntar av kommande arbete. Det fortsatta arbetet är redan i gång och slutsatser baserade på hela arbetet kommer att publiceras senare, också det efter sedvanlig expertgranskning.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 6 november 2013