Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av SKB:s styrelse samt vd Christopher Eckerberg träffade Posivas ledning och styrelse i Finland nyligen.

Samarbete med Finland intensifieras

Det positiva beskedet från motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland kan ge en skjuts även till arbetet i Sverige. Samarbetet mellan länderna kommer nu att intensifieras ytterligare.

Finland kommer med största sannolikhet att bli det land i världen som först löser frågan om slutförvaring av högaktivt använt kärnbränsle. På plats i Olkiluoto i Euraåminne kommun finns redan en forskningsanläggning, Onkalo.

I slutet av 2012 ansökte företaget Posiva om att få utvidga anläggningen med deponeringstunnlar till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu har alltså myndighetens granskning i Finland avslutats och det som återstår är ett beslut från regeringen, något som beräknas komma efter valet i april i år.

— Men frågan har inte varit politiskt känslig i Finland. Det finns sedan tidigare redan ett principbeslut både om valet av plats och om metod som samtliga partier då ställde sig bakom, berättar Johan Andersson enhetschef på avdelning Kärnbränsle på SKB.

”En skjuts framåt”

Finland tänker använda sig av samma metod som SKB i Sverige. I Strålsäkerhetscentralens, STUK:s, utlåtande till regeringen omnämns även SKB och företagets samarbete med Posiva. Metoden med tre barriärer – kopparkapseln, bentonitleran och urberget – utvecklades ursprungligen i Sverige på 1980-talet.

De senaste åren har även Posiva gjort stora utvecklingsinsatser. Samtidigt har samarbetet mellan de två länderna blivit allt mer intensivt och många projekt sker nu gemensamt.

— På SKB är vi väldigt glada över det här beslutet och jag är övertygad om att det kommer att innebära en skjuts framåt, inte bara för arbetet i Finland utan även i Sverige. Det är en stor fördel för oss att vi nu får draghjälp i de här frågorna, säger Johan Andersson.

Styrelser träffades

Delar av SKB:s styrelse var för en tid sedan i Finland och träffade Posivas ledning och styrelse. Man gjorde även ett studiebesök i Onkalo. Vid besöket betonade båda styrelserna hur positivt man ser på samarbetet.

– Utvecklingsarbetet är kostsamt och om vi samarbetar kan vi göra det både effektivt och bra. Det är företagens gemensamma vilja att det omfattande samarbete som redan finns nu ska utvecklas ytterligare, säger Johan Andersson.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 13 mars 2015