Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av SKB:s styrelse samt vd Christopher Eckerberg träffade Posivas ledning och styrelse i Finland nyligen.

Samarbete med Finland intensifieras

Det positiva beskedet från motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland kan ge en skjuts även till arbetet i Sverige. Samarbetet mellan länderna kommer nu att intensifieras ytterligare.

Finland kommer med största sannolikhet att bli det land i världen som först löser frågan om slutförvaring av högaktivt använt kärnbränsle. På plats i Olkiluoto i Euraåminne kommun finns redan en forskningsanläggning, Onkalo.

I slutet av 2012 ansökte företaget Posiva om att få utvidga anläggningen med deponeringstunnlar till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu har alltså myndighetens granskning i Finland avslutats och det som återstår är ett beslut från regeringen, något som beräknas komma efter valet i april i år.

— Men frågan har inte varit politiskt känslig i Finland. Det finns sedan tidigare redan ett principbeslut både om valet av plats och om metod som samtliga partier då ställde sig bakom, berättar Johan Andersson enhetschef på avdelning Kärnbränsle på SKB.

”En skjuts framåt”

Finland tänker använda sig av samma metod som SKB i Sverige. I Strålsäkerhetscentralens, STUK:s, utlåtande till regeringen omnämns även SKB och företagets samarbete med Posiva. Metoden med tre barriärer – kopparkapseln, bentonitleran och urberget – utvecklades ursprungligen i Sverige på 1980-talet.

De senaste åren har även Posiva gjort stora utvecklingsinsatser. Samtidigt har samarbetet mellan de två länderna blivit allt mer intensivt och många projekt sker nu gemensamt.

— På SKB är vi väldigt glada över det här beslutet och jag är övertygad om att det kommer att innebära en skjuts framåt, inte bara för arbetet i Finland utan även i Sverige. Det är en stor fördel för oss att vi nu får draghjälp i de här frågorna, säger Johan Andersson.

Styrelser träffades

Delar av SKB:s styrelse var för en tid sedan i Finland och träffade Posivas ledning och styrelse. Man gjorde även ett studiebesök i Onkalo. Vid besöket betonade båda styrelserna hur positivt man ser på samarbetet.

– Utvecklingsarbetet är kostsamt och om vi samarbetar kan vi göra det både effektivt och bra. Det är företagens gemensamma vilja att det omfattande samarbete som redan finns nu ska utvecklas ytterligare, säger Johan Andersson.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 13 mars 2015