Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Det gamla reningsverket i Forsmark rivs just nu. Här är det tänkt att rampen och hisschaktet ner till Kärnbränsleförvaret ska ligga i framtiden och rivningen möjliggör undersökningar på platsen. Foto: Lasse Modin.

Rivning pågår i Forsmark

Allt sedan 70-talet när kärnkraftverken byggdes har det stått där – det gamla reningsverket i Forsmark. Men nu pågår rivningen för fullt och lagom till jul räknar entreprenörerna med att vara klara.

Det gamla reningsverket ligger precis på den plats där tanken är att rampen och hisschaktet ner till det planerade Kärnbränsleförvaret ska placeras i framtiden. När reningsverket är ett minne blott blir det möjligt att göra noggranna undersökningar av hur berget ser ut i detalj därunder, en nödvändig del av förberedelserna inför den framtida byggnationen.

Forsmarks Kraftgrupp tog för ungefär ett år sedan ett nytt modernt reningsverk i drift utefter vägen ner till kärnkraftverket. Första oktober i år fick SKB ta över nycklarna till den gamla anläggningen som numera ligger på SKB:s mark. Men en rivning är en process som tar sin tid när det ska göras med omsorg om miljön.

– Vi började med miljöinventeringar för att få fram vilka farliga ämnen som fanns här. I 1960-och 70-talshus finns nästan alltid asbest och pcb i mattor, kakel och fix. Det måste tas om hand på rätt sätt och i en vecka sanerades byggnaden av Ocab innan själva rivningen kunde påbörjas, berättar Folke Eriksson bygg- och anläggningssamordnare på SKB i Forsmark.

Snabb takt

I helgen kom en grävmaskinist och ett antal andra jobbare från PP Såg & Borr (en underentreprenör till SH Bygg) på plats för att ta hand om resten. I snabb takt har det som tidigare var kontor och kontrollrum rivits.

– Att riva en byggnad har vissa likheter med att bygga en ny fast allt görs åt andra hållet. Man börjar med fasaden, tar därefter isoleringen och sist stommen, förklarar Folke Eriksson.

Killarna från PP Såg & Borr sorterar noggrant allt i olika containrar. Robban Blomkvist som styr grävmaskinen just den här dagen berättar att branschen arbetar helt annorlunda i dag än vad som var vanligt förr i tiden. Så lite som möjligt lämnas på deponi, så mycket som möjligt återvinns.

– Det är nog ingen som kör med rivningskula längre. I dag tar man rätt på all plåt, all skrot och all metall. Till och med trämaterialet tas om hand.

Betong krossas

Det sista som kommer att ske vid reningsverket är att de stora betongbassängerna slås sönder. Betongen krossas och skiljs från armeringen som även den kan återvinnas.

För det projekt som arbetar med planeringen av Kärnbränsleförvaret är rivningen av reningsverket ett viktigt steg framåt.

– Någon gång under nästa år hoppas vi kunna göra fler undersökningar och sonderingsborra för schaktlägena för Kärnbränsleförvaret på den här platsen, säger Folke Eriksson.

MER INFORMATION

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 12 november 2014