Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Det gamla reningsverket i Forsmark rivs just nu. Här är det tänkt att rampen och hisschaktet ner till Kärnbränsleförvaret ska ligga i framtiden och rivningen möjliggör undersökningar på platsen. Foto: Lasse Modin.

Rivning pågår i Forsmark

Allt sedan 70-talet när kärnkraftverken byggdes har det stått där – det gamla reningsverket i Forsmark. Men nu pågår rivningen för fullt och lagom till jul räknar entreprenörerna med att vara klara.

Det gamla reningsverket ligger precis på den plats där tanken är att rampen och hisschaktet ner till det planerade Kärnbränsleförvaret ska placeras i framtiden. När reningsverket är ett minne blott blir det möjligt att göra noggranna undersökningar av hur berget ser ut i detalj därunder, en nödvändig del av förberedelserna inför den framtida byggnationen.

Forsmarks Kraftgrupp tog för ungefär ett år sedan ett nytt modernt reningsverk i drift utefter vägen ner till kärnkraftverket. Första oktober i år fick SKB ta över nycklarna till den gamla anläggningen som numera ligger på SKB:s mark. Men en rivning är en process som tar sin tid när det ska göras med omsorg om miljön.

– Vi började med miljöinventeringar för att få fram vilka farliga ämnen som fanns här. I 1960-och 70-talshus finns nästan alltid asbest och pcb i mattor, kakel och fix. Det måste tas om hand på rätt sätt och i en vecka sanerades byggnaden av Ocab innan själva rivningen kunde påbörjas, berättar Folke Eriksson bygg- och anläggningssamordnare på SKB i Forsmark.

Snabb takt

I helgen kom en grävmaskinist och ett antal andra jobbare från PP Såg & Borr (en underentreprenör till SH Bygg) på plats för att ta hand om resten. I snabb takt har det som tidigare var kontor och kontrollrum rivits.

– Att riva en byggnad har vissa likheter med att bygga en ny fast allt görs åt andra hållet. Man börjar med fasaden, tar därefter isoleringen och sist stommen, förklarar Folke Eriksson.

Killarna från PP Såg & Borr sorterar noggrant allt i olika containrar. Robban Blomkvist som styr grävmaskinen just den här dagen berättar att branschen arbetar helt annorlunda i dag än vad som var vanligt förr i tiden. Så lite som möjligt lämnas på deponi, så mycket som möjligt återvinns.

– Det är nog ingen som kör med rivningskula längre. I dag tar man rätt på all plåt, all skrot och all metall. Till och med trämaterialet tas om hand.

Betong krossas

Det sista som kommer att ske vid reningsverket är att de stora betongbassängerna slås sönder. Betongen krossas och skiljs från armeringen som även den kan återvinnas.

För det projekt som arbetar med planeringen av Kärnbränsleförvaret är rivningen av reningsverket ett viktigt steg framåt.

– Någon gång under nästa år hoppas vi kunna göra fler undersökningar och sonderingsborra för schaktlägena för Kärnbränsleförvaret på den här platsen, säger Folke Eriksson.

MER INFORMATION

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 12 november 2014