Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, höjer betyget för SKB i den senaste strålsäkerhetsvärderingen. Myndigheten lyfter särskilt fram en positiv utveckling inom områdena ledning och styrning, kompetens, säkerhetsgranskning samt säkerhetsprogram.

Rapporten omfattar verksamheten vid SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark under en treårsperiod mellan 2018 och 2021. Jämfört med föregående period når SKB en högre värdering inom flera områden.

Sammanfattningsvis är det en ökad förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för SKB:s förbättrade omdöme, skriver SSM.

SKB:s vd Johan Dasht.

– Det här är en viktig framgång som vi ska vara stolta över. Det är också ett kvitto på att vi utvecklas och vi har jobbat engagerat och målmedvetet för att stärka vårt resultat. De här frågorna är centrala för hela SKB:s uppdrag och något vi måste leverera på och leva upp till hela tiden, säger vd Johan Dasht.

Myndigheten skriver att SKB bedöms ha goda rutiner för att följa upp och åtgärda egna identifierade brister och förbättringsförslag samt för att hantera myndighetens kommentarer från granskningar, verksamhetsbevakningar och inspektioner.

Peter Selting, chef för säkerhet, kvalitet och miljö.

– Vi har tagit tydligt ägarskap kring de här frågorna och driver utvecklingen inifrån. Därför är det glädjande att också den granskande myndigheten ser att de åtgärder som vi genomför ger gott resultat, säger Peter Selting, chef för SKB:s avdelning för säkerhet, kvalitet och miljö.

Som underlag för den nya värderingen har flera tillsynsåtgärder genomförts. Dessutom har SSM inhämtat information från SKB:s årsrapporter.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 18 mars 2022