Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, höjer betyget för SKB i den senaste strålsäkerhetsvärderingen. Myndigheten lyfter särskilt fram en positiv utveckling inom områdena ledning och styrning, kompetens, säkerhetsgranskning samt säkerhetsprogram.

Rapporten omfattar verksamheten vid SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark under en treårsperiod mellan 2018 och 2021. Jämfört med föregående period når SKB en högre värdering inom flera områden.

Sammanfattningsvis är det en ökad förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för SKB:s förbättrade omdöme, skriver SSM.

SKB:s vd Johan Dasht.

– Det här är en viktig framgång som vi ska vara stolta över. Det är också ett kvitto på att vi utvecklas och vi har jobbat engagerat och målmedvetet för att stärka vårt resultat. De här frågorna är centrala för hela SKB:s uppdrag och något vi måste leverera på och leva upp till hela tiden, säger vd Johan Dasht.

Myndigheten skriver att SKB bedöms ha goda rutiner för att följa upp och åtgärda egna identifierade brister och förbättringsförslag samt för att hantera myndighetens kommentarer från granskningar, verksamhetsbevakningar och inspektioner.

Peter Selting, chef för säkerhet, kvalitet och miljö.

– Vi har tagit tydligt ägarskap kring de här frågorna och driver utvecklingen inifrån. Därför är det glädjande att också den granskande myndigheten ser att de åtgärder som vi genomför ger gott resultat, säger Peter Selting, chef för SKB:s avdelning för säkerhet, kvalitet och miljö.

Som underlag för den nya värderingen har flera tillsynsåtgärder genomförts. Dessutom har SSM inhämtat information från SKB:s årsrapporter.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 18 mars 2022