Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Populär avslutning på seminariehöst

Förändringar i landskapet från en istid till en annan. Det berättade Tobias Lindborg, ekolog på SKB, om när han på tisdagen avslutade höstens kunskapsseminarier i Oskarshamn.

Från istid till istid var rubriken på tisdagens kunskapsseminarium på Kapsellaboratoriet. Att ämnet för dagen intresserade många rådde det ingen tvekan om när ett 50-tal personer tog plats i hörsalen för att lyssna till Tobias Lindborgs timslånga föredrag om vad som egentligen händer med landskapet när en inlandsis drar sig tillbaka.

Ett landskap i förändring

Med hjälp av kartor, animeringar och bilder visade han bland annat hur klimatet varierat under de senaste årmiljonerna och vilka effekter det har på landskapet.

– I ett kustlandskap kan man tydligt se hur landhöjningen efter en istid gör att öar kommer till, havsvikar snörs av och bildar sjöar som så småningom växer igen och blir våtmarker och senare även möjliga jordbruksmarker.

Mycket av den kunskap som SKB använder sig av när man ska beskriva landskapsförändringar har sin grund i redan väl etablerad vetenskap, exempelvis klimatets variation och hur topografin på land och i hav ser ut. Men i vissa lägen behövs ny kunskap.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt på Grönland för att kunna göra studier på en plats som ser ut som framtiden, där det faktiskt ligger en inlandsis, berättade Tobias Lindborg.

– Här kan vi till exempel ta reda på hur snabbt olika processer går när en is drar sig tillbaka och hur ekosystemen och hydrologin fungerar i ett kallare klimat.

Engagerad publik

Seminariet avslutades med en mängd frågor från publiken. Vad händer med ett slutförvar för använt kärnbränsle om isen på Grönland smälter, undrade någon.

– Ja, havsytan i kommer att höjas några meter. Men det har inte ingen betydelse för slutförvaret. När en stor inlandsis smälter över Forsmark kommer strandlinjen att ligga ungefär 150 meter högre än vad den gör i dag och det kommer ett kärnbränsleförvar att klara.

Hur stor blir en inlandsis, undrade någon annan.

– Vi har haft cirka 40 glaciationer under de senaste tre miljoner åren och isarna har fått större utbredning för varje gång. Tendensen historiskt har varit att klimatet blir kallare på jordklotet, om man bortser från de senaste hundra åren då människans påverkan gjort att det blivit betydligt varmare, svarade Tobias Lindborg.

Fler seminarier planeras

Kajsa Engholm, informatör på SKB, tackade avslutningsvis publiken för visat intresse och passade också på att bjuda in till ytterligare kunskapsseminarier till våren.

– Håll utkik i dagspressen där vi annonserar om kommande seminarier. Och har ni förslag på intressanta ämnen som ni vill att vi tar upp är ni välkomna att höra av er till oss på SKB.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 1 november 2012