Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Populär avslutning på seminariehöst

Förändringar i landskapet från en istid till en annan. Det berättade Tobias Lindborg, ekolog på SKB, om när han på tisdagen avslutade höstens kunskapsseminarier i Oskarshamn.

Från istid till istid var rubriken på tisdagens kunskapsseminarium på Kapsellaboratoriet. Att ämnet för dagen intresserade många rådde det ingen tvekan om när ett 50-tal personer tog plats i hörsalen för att lyssna till Tobias Lindborgs timslånga föredrag om vad som egentligen händer med landskapet när en inlandsis drar sig tillbaka.

Ett landskap i förändring

Med hjälp av kartor, animeringar och bilder visade han bland annat hur klimatet varierat under de senaste årmiljonerna och vilka effekter det har på landskapet.

– I ett kustlandskap kan man tydligt se hur landhöjningen efter en istid gör att öar kommer till, havsvikar snörs av och bildar sjöar som så småningom växer igen och blir våtmarker och senare även möjliga jordbruksmarker.

Mycket av den kunskap som SKB använder sig av när man ska beskriva landskapsförändringar har sin grund i redan väl etablerad vetenskap, exempelvis klimatets variation och hur topografin på land och i hav ser ut. Men i vissa lägen behövs ny kunskap.

– Vi har ett särskilt forskningsprojekt på Grönland för att kunna göra studier på en plats som ser ut som framtiden, där det faktiskt ligger en inlandsis, berättade Tobias Lindborg.

– Här kan vi till exempel ta reda på hur snabbt olika processer går när en is drar sig tillbaka och hur ekosystemen och hydrologin fungerar i ett kallare klimat.

Engagerad publik

Seminariet avslutades med en mängd frågor från publiken. Vad händer med ett slutförvar för använt kärnbränsle om isen på Grönland smälter, undrade någon.

– Ja, havsytan i kommer att höjas några meter. Men det har inte ingen betydelse för slutförvaret. När en stor inlandsis smälter över Forsmark kommer strandlinjen att ligga ungefär 150 meter högre än vad den gör i dag och det kommer ett kärnbränsleförvar att klara.

Hur stor blir en inlandsis, undrade någon annan.

– Vi har haft cirka 40 glaciationer under de senaste tre miljoner åren och isarna har fått större utbredning för varje gång. Tendensen historiskt har varit att klimatet blir kallare på jordklotet, om man bortser från de senaste hundra åren då människans påverkan gjort att det blivit betydligt varmare, svarade Tobias Lindborg.

Fler seminarier planeras

Kajsa Engholm, informatör på SKB, tackade avslutningsvis publiken för visat intresse och passade också på att bjuda in till ytterligare kunskapsseminarier till våren.

– Håll utkik i dagspressen där vi annonserar om kommande seminarier. Och har ni förslag på intressanta ämnen som ni vill att vi tar upp är ni välkomna att höra av er till oss på SKB.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 1 november 2012