Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Keramikplattan är lite större än en vanlig kakelplatta. Plaketten som ska leda fram till saltgruvan syns uppe till höger. Foto: Lasse Modin.

Ovanlig workshop om hur minne bevaras för framtiden

Tusentals plaketter av keramik stora som snusdosor med en karta som pekar mot en kunskapsskatt. Kan det vara en lösning på hur minnet av Kärnbränsleförvaret ska föras vidare till framtiden? Ja, det var i alla fall en av de idéer som presenterades när en grupp forskare och konstnärer träffades i Forsmark i förra veckan för att utbyta tankar om hur vi ska kunna meddela oss med kommande generationer.

Budskapet ska nå fram i 100 000 år, en obegripligt lång tid. Men så länge är tanken att minnet av Kärnbränsleförvaret ska hållas levande.

Det är inte mycket vi med säkerhet kan veta om en så avlägsen framtid. Vad talar människorna för språk då, vilken kunskap har de, hur tänker de? Och hur kan man kommunicera med en part som man vet så lite om?

Frågorna är många och för att hitta en väg framåt krävs fantasi, kreativitet och samarbete över fackgränserna.

Ett objekt att bevara för framtiden

Och det var just det som var syftet med workshoppen i Forsmark, som SKB stod värd för men som arrangerades av projektet Assembling Alternative Futures for Heritage. Det var 25 deltagare från ett brett spektrum av fackområden – forskare, konstnärer och företrädare för museer och andra institutioner som har till uppgift att bevara föremål och kunskap.

När de med sina varierande fackkunskaper och perspektiv bjöds in till workshoppen ombads de att ta med sig något som de personligen ville bevara för framtiden. Det var en udda samling objekt som visades upp, till exempel en gaffel, bilden av en gammal analog räknemaskin, en indiansk drömfångare, en tamagotchi.

Saltgruva i Österrike

Martin Kunze är keramiker från Österrike. Det var han som tog med sig plaketten med kartan. Han har funderat mycket kring hur man kan bevara minnen för framtiden. Han driver projektet Memory of Mankind där han i världens äldsta saltgruva utanför den lilla staden Hallstatt i Österrike bygger upp ett slags kunskapsarkiv över vår tid och civilisation.

kunze

Martin Kunze. Foto: Lasse Modin.

– Vi producerar mängder med information i dag, men det mesta är digitalt och förgängligt. Det kommer inte att finnas några skrivna dokument kvar som berättar om vår tid om vi inte gör
något. Den kommer att vara som ett svart hål för framtiden, sade han.

För att rädda det viktigaste till eftervärlden har han utvecklat en teknik att bränna in vad som närmast kan liknas vid mikrofilm på bland annat keramikplattor. Mängder med text och bild ryms på en enda platta, och för att läsa den behöver man bara ett förstoringsglas. Den runda keramikplaketten tänker han sig att sprida över världen för att leda framtidens människor rätt – till saltgruvan där all information finns lagrad.

lomberg

Jon Lomberg. Foto: Lasse Modin.

Rymdsond på väg ut i evigheten

Jon Lomberg är konstnär och deltog i workshoppen. Även han har borrat djupt i framtiden. Hans ingång är rymden, som fascinerat honom sedan barnsben. Nu är han engagerad i projektet One Earth – New Horizons Message som arbetar för att programmera rymdsonden New Horizon med ett budskap från jorden. Den skickades 2006 ut på uppdraget att fotografera och samla information om dvärgplaneten Pluto. I juli 2015 passerade den Pluto och är nu på väg ut i evigheten, men Nasa, den amerikanska rymdmyndigheten, har fortfarande kontakt med dess dator.

– Budskapet blir ett slags självporträtt av livet här på jorden. Vi vet ju inte om det kommer att nå fram till någon och, om den gör det, hur den mottagaren ser ut. Men vi antar att om de klarar att borda en rymdsond, då har de tillräcklig kunskap för att också knäcka koden för att ta sig in i datorn, säger Jon Lomberg.

Fakta

Assembling Alternative Futures for Heritage, AAFH

AAFH är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att utveckla ett brett internationellt och sektorsövergripande ramverk för att förstå ”arv” i ordets mest expansiva mening. AAFH är ett samarbete mellan University College London, University of Exeter, University of York och Linnéuniversitetet i Kalmar. Programmet startade våren 2015 och är beräknat att pågå i fyra år. SKB är inbjudet att delta som industripartner, som en följd av ett tidigare forskningssamarbete kring informationsbevarande med Linnéuniversitetet.

Programmet är indelat i fyra teman:
• Förberedelse inför osäkra framtider.
• Förvaltning i gränslandet mellan natur och kultur.
• Förvaltning av överflöd.
• Bevarande av mångfalden

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 18 mars 2016