Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Öppet hus och öppna frågor i Östhammar

SKB:s vd Eva Halldén medverkade på Öppet hus i Östhammar den 31 januari och svarade på frågor om de aktuella yttrandena från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tillfället att möta vd och höra mer om SKB:s fortsatta arbete kom en dryg vecka efter att domstolen och myndigheten lämnat sina yttranden om Kärnbränsleförvaret till regeringen. Det bjöds på kaffe och smörgåsar till de tappra besökare som trotsat blötsnö och kyla för att ta sig till SKB:s kontor.

Eva Halldén inledde med att konstatera att SSM, som prövat SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen, ger grönt ljus för det fortsatta arbetet. Enligt SSM har SKB förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken ger också positivt besked kring flera viktiga delar i ansökan men domstolen anser samtidigt att det behövs ytterligare underlag i fem specifika frågor som rör de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret.

Eva Halldén betonade att arbetet går vidare.

– Nu jobbar vi vidare med det här fördjupade underlaget till regeringen och vi är övertygade om att vi kommer att kunna besvara frågorna från Mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att kunna färdigställa och lämna in kompletteringarna under det här året, även om jag i nuläget inte kan säga exakt när.

Prövning mot två olika lagstiftningar

Mycket av arbetet är redan påbörjat eftersom nästa steg i prövningen enligt Kärntekniklagen är att lämna in en omfattande preliminär säkerhetsredovisning för Kärnbränsleförvaret till SSM. Där finns också svaren på flera av domstolens frågor med.

– Det här har ju varit en prövning utifrån två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen, där den ena är en förtida prövning och den andra en stegvis prövning. Det här är två perspektiv som inte alltid går ihop.

– Vi kommer nu att bryta ut de delar i säkerhetsredovisningen som handlar om kopparkapslarna. De försök som inte är färdiga ännu kommer att bli klara under det här året, sa Eva Halldén.

Hon berättade sedan vidare om det omfattande analysarbete som pågår på SKB just nu för att se på vilka konsekvenser som domstolens yttrande får för huvudtidplanen.

– Hur lång tid det tar för oss att göra kompletteringarna kan vi ju styra över men inte den fortsatta handläggningstiden. Vi gör den här utvärderingen stegvis nu för att se hur vi ska jobba vidare.

Många frågor

Efter den sammanfattande introduktionen fanns tillfälle att ställa frågor, och både besökare och medier på plats passade på, bland annat just om hur den fortsatta hanteringen av tillståndsfrågan ser ut.

– I nuläget vet vi faktiskt inte riktigt. Frågan ligger nu hos Miljö- och energidepartementet och vi väntar på fortsatta besked.

Andra frågor rörde bland annat SKB:s fortsatta närvaro i Östhammar och Forsmark och Eva Halldén kunde berätta om planerna på ett utbyggt SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. SFR ska göras redo att ta hand om rivningsavfallet från de stängda svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan om utbyggt SFR kungjordes av Mark- och miljödomstolen i december och det planeras för en huvudförhandling mot slutet av året.

SKB fortsätter planeringen för de stora byggprojekten i Forsmark och kommer att fortsätta rekrytera i samband med detta. Besökarna påmindes om att det finns många lediga jobb ute just nu, och att SKB bland annat söker en ny anläggningschef på SFR.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 2 februari 2018