Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Öppet hus och öppna frågor i Östhammar

SKB:s vd Eva Halldén medverkade på Öppet hus i Östhammar den 31 januari och svarade på frågor om de aktuella yttrandena från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tillfället att möta vd och höra mer om SKB:s fortsatta arbete kom en dryg vecka efter att domstolen och myndigheten lämnat sina yttranden om Kärnbränsleförvaret till regeringen. Det bjöds på kaffe och smörgåsar till de tappra besökare som trotsat blötsnö och kyla för att ta sig till SKB:s kontor.

Eva Halldén inledde med att konstatera att SSM, som prövat SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen, ger grönt ljus för det fortsatta arbetet. Enligt SSM har SKB förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken ger också positivt besked kring flera viktiga delar i ansökan men domstolen anser samtidigt att det behövs ytterligare underlag i fem specifika frågor som rör de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret.

Eva Halldén betonade att arbetet går vidare.

– Nu jobbar vi vidare med det här fördjupade underlaget till regeringen och vi är övertygade om att vi kommer att kunna besvara frågorna från Mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att kunna färdigställa och lämna in kompletteringarna under det här året, även om jag i nuläget inte kan säga exakt när.

Prövning mot två olika lagstiftningar

Mycket av arbetet är redan påbörjat eftersom nästa steg i prövningen enligt Kärntekniklagen är att lämna in en omfattande preliminär säkerhetsredovisning för Kärnbränsleförvaret till SSM. Där finns också svaren på flera av domstolens frågor med.

– Det här har ju varit en prövning utifrån två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen, där den ena är en förtida prövning och den andra en stegvis prövning. Det här är två perspektiv som inte alltid går ihop.

– Vi kommer nu att bryta ut de delar i säkerhetsredovisningen som handlar om kopparkapslarna. De försök som inte är färdiga ännu kommer att bli klara under det här året, sa Eva Halldén.

Hon berättade sedan vidare om det omfattande analysarbete som pågår på SKB just nu för att se på vilka konsekvenser som domstolens yttrande får för huvudtidplanen.

– Hur lång tid det tar för oss att göra kompletteringarna kan vi ju styra över men inte den fortsatta handläggningstiden. Vi gör den här utvärderingen stegvis nu för att se hur vi ska jobba vidare.

Många frågor

Efter den sammanfattande introduktionen fanns tillfälle att ställa frågor, och både besökare och medier på plats passade på, bland annat just om hur den fortsatta hanteringen av tillståndsfrågan ser ut.

– I nuläget vet vi faktiskt inte riktigt. Frågan ligger nu hos Miljö- och energidepartementet och vi väntar på fortsatta besked.

Andra frågor rörde bland annat SKB:s fortsatta närvaro i Östhammar och Forsmark och Eva Halldén kunde berätta om planerna på ett utbyggt SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. SFR ska göras redo att ta hand om rivningsavfallet från de stängda svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan om utbyggt SFR kungjordes av Mark- och miljödomstolen i december och det planeras för en huvudförhandling mot slutet av året.

SKB fortsätter planeringen för de stora byggprojekten i Forsmark och kommer att fortsätta rekrytera i samband med detta. Besökarna påmindes om att det finns många lediga jobb ute just nu, och att SKB bland annat söker en ny anläggningschef på SFR.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 2 februari 2018