Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Johan Andersson, senior expert SKB. Foto: Mikael Wallerstedt.

Nytt samarbetsavtal med finska Posiva

Hallå där, Johan Andersson, senior expert på SKB! Posiva i Finland har valt samma slutförvarsmetod – KBS-3 – som SKB och arbetar med samma frågor. Du har varit med och förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal mellan de två bolagen.

Vad är det för ett avtal som har tecknats och varför?

Det är ett ramavtal som på en övergripande nivå anger principerna för hur samarbetet ska skötas de kommande åren. Det möjliggör ett kunskapsutbyte som båda parterna kommer att ha nytta av. Vi vill kunna driva våra anläggningar för slutförvaring på ett säkert och effektiv sätt och det här avtalet har kommit till för att skapa förutsättningar för det. Förutsättningarna att få till stånd ett ännu mer fruktbart samarbete finns nu, men precis som tidigare bygger det på samarbetsvilja hos båda parter.

Hur länge har SKB och Posiva jobbat ihop på det här sättet?

Det är det femte avtalet sedan 2001 och det nya avtalet gäller till och med 2023.

Hur skiljer sig det här avtalet från det förra?

Det har gjorts en del modifieringar i samarbetsformerna och ledningen för att underlätta samarbetet ytterligare. Målen för samarbetet har setts över så att de blir mer tydliga och uppföljningsbara. Dessutom förtydligas att även frågor om industrialisering och optimering ingår i samarbetet.

Vad är det för mål som har satts upp?

Bland annat att slutföra utvecklingsarbetet genom att lösa de frågorna som återstår för att kunna få drifttillstånd. Vi vill också öka kostnadseffektiviteten och uppnå effektivare resursutnyttjande. Sen har vi också som ett mål att genom samarbete behålla kompetenserna på de båda företagen.

Kan du ge exempel på några områden där ni kan jobba ihop?

Som tidigare jobbar vi tillsammans med de forsknings- och utvecklingsfrågor som återstår innan vi kan få tillstånd till drift. Ett område där vi ökar samarbetet gäller maskiner. Vi strävar efter att ha så lika lösningar som möjligt för berguttag, borrning av deponeringshål, deponering och installation av buffert och återfyllning. Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar av tekniken som vi ska använda och vi kan även hjälpas åt med att titta på hur vi kan effektivisera driften av våra kommande slutförvarsanläggningar. Att bygga en gemensam kompetensbas för effektivare underhåll och utveckling av de kompetenser som parterna behöver är också något vi kan göra. Det handlar om i princip om allt som rör licensiering, forskning och utveckling kan man säga.

Högsta ledningarna för Posiva och SKB träffades strax före påsk, vilka signaler kom på det mötet?

Det finns ett starkt stöd för fortsatt nära samarbete, särskilt kring möjligheterna för närmare samverkan kring maskiner och utrustningar. Ett budskap var vikten av att hålla koncepten så lika som möjligt för att ha en bra en grund för samarbete

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 25 april 2019