Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Johan Andersson, senior expert SKB. Foto: Mikael Wallerstedt.

Nytt samarbetsavtal med finska Posiva

Hallå där, Johan Andersson, senior expert på SKB! Posiva i Finland har valt samma slutförvarsmetod – KBS-3 – som SKB och arbetar med samma frågor. Du har varit med och förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal mellan de två bolagen.

Vad är det för ett avtal som har tecknats och varför?

Det är ett ramavtal som på en övergripande nivå anger principerna för hur samarbetet ska skötas de kommande åren. Det möjliggör ett kunskapsutbyte som båda parterna kommer att ha nytta av. Vi vill kunna driva våra anläggningar för slutförvaring på ett säkert och effektiv sätt och det här avtalet har kommit till för att skapa förutsättningar för det. Förutsättningarna att få till stånd ett ännu mer fruktbart samarbete finns nu, men precis som tidigare bygger det på samarbetsvilja hos båda parter.

Hur länge har SKB och Posiva jobbat ihop på det här sättet?

Det är det femte avtalet sedan 2001 och det nya avtalet gäller till och med 2023.

Hur skiljer sig det här avtalet från det förra?

Det har gjorts en del modifieringar i samarbetsformerna och ledningen för att underlätta samarbetet ytterligare. Målen för samarbetet har setts över så att de blir mer tydliga och uppföljningsbara. Dessutom förtydligas att även frågor om industrialisering och optimering ingår i samarbetet.

Vad är det för mål som har satts upp?

Bland annat att slutföra utvecklingsarbetet genom att lösa de frågorna som återstår för att kunna få drifttillstånd. Vi vill också öka kostnadseffektiviteten och uppnå effektivare resursutnyttjande. Sen har vi också som ett mål att genom samarbete behålla kompetenserna på de båda företagen.

Kan du ge exempel på några områden där ni kan jobba ihop?

Som tidigare jobbar vi tillsammans med de forsknings- och utvecklingsfrågor som återstår innan vi kan få tillstånd till drift. Ett område där vi ökar samarbetet gäller maskiner. Vi strävar efter att ha så lika lösningar som möjligt för berguttag, borrning av deponeringshål, deponering och installation av buffert och återfyllning. Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar av tekniken som vi ska använda och vi kan även hjälpas åt med att titta på hur vi kan effektivisera driften av våra kommande slutförvarsanläggningar. Att bygga en gemensam kompetensbas för effektivare underhåll och utveckling av de kompetenser som parterna behöver är också något vi kan göra. Det handlar om i princip om allt som rör licensiering, forskning och utveckling kan man säga.

Högsta ledningarna för Posiva och SKB träffades strax före påsk, vilka signaler kom på det mötet?

Det finns ett starkt stöd för fortsatt nära samarbete, särskilt kring möjligheterna för närmare samverkan kring maskiner och utrustningar. Ett budskap var vikten av att hålla koncepten så lika som möjligt för att ha en bra en grund för samarbete

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 25 april 2019