Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Nytt laboratorium ersätter provisorium

Erlandssons Bygg har fått i uppdrag att bygga ett nytt laboratorium åt SKB ute på Stora Asphällan i Forsmark. Byggarbetena ska påbörjas under sommaren och i slutet av september ska labbet vara klart för invigning.

Varje år tar SKB cirka 400 vattenprover i Forsmark för kemisk analys. Provtagningarna ingår i det pågående så kallade moniteringsprogrammet, som samlar in data om Forsmarksområdet för att ha som jämförelse när bygget av Kärnbränsleförvaret sätter i gång.

Provisoriskt fältlaboratorium

Fram till för några månader sedan har SKB använt ett provisoriskt så kallat fältlaboratorium för de kemiska analyserna. Det är en liten flyttbar vagn på 17 kvadratmeter som stått parkerad ute på Stora Asphällan. Den har nu passerat tioårsstrecket och måste bytas ut.

– Vi slutade använda det i december, och sedan dess har vi fått skicka iväg alla våra prover, säger Cecilia Berg, hydrokemist på SKB i Forsmark, och berättar att värmesystemet i vagnen hade gått sönder och att vagnen saknade både utifrånkommande vatten och tillräckligt med förvaringsutrymmen.

Byggs i moduler

Det nya laboratoriet som nu ska byggas blir på minst 64 kvadratmeter och kommer förutom ett fullt utrustat labb också att innehålla ett grovlabb för förvaring av prover och annan utrustning.

– Även det här ska vara flyttbart. Det ska byggas i tre moduler för att kunna plockas isär och flyttas när vi börjar bygga i Söderviken, berättar Folke Eriksson, SKB:s bygg- och anläggningssamordnare i Forsmark.

Cecilia Berg ser fram emot att i höst få arbeta i mer moderna och ändamålsenliga lokaler.

– Framför allt ska det bli skönt att få sätta i gång och göra de kemiska analyserna på plats igen, säger hon och berättar att hon för att upprätthålla kompetensen var tredje månad åkt ner till Äspöanläggningen för att ”träna”. I Äspös vattenkemilaboratorium i Oskarshamn gör man nämligen motsvarande analyser som i Forsmark.

Upptäcka förändringar

Innan det nya labbet är klart att tas i bruk måste alla instrumenten genomgå en ”hälsokontroll”.

– Man måste gå igenom dem och kontrollera att de inte skadats i flytten och att kontrollproverna överensstämmer med tidigare serier, att de håller samma höga kvalitet, säger Cecilia Berg, som nu håller på att ta fram en plan för hur kontrollerna ska genomföras.

Provtagningarna i Forsmark kommer att fortsätta ända till dess att Kärnbränsleförvaret är färdigbyggt och förslutet.

– Med de långa mätserierna som vi får kan vi upptäcka ifall byggarbetena orsakar förändringar i området. Det är viktigt för platsmodellen, säger Cecilia Berg.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 29 maj 2013