Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Bilden visar ett istäcke på Grönland. Foto: Jens-Ove Näslund

Nya rön om inlandsisens tjocklek

3,5 kilometer. Så tjock kan den största inlandsis vi känner till ha varit över Forsmark. Det visar ny banbrytande forskning av en italiensk forskargrupp som utförts på uppdrag av SKB.

För 140 000 år sedan låg isen tjock över vårt land och över Forsmark. Det handlar om den största is vi känner till som täckt Skandinavien, Saaleglaciationen. Det här inträffade inte under den senaste istiden utan det var istiden dessförinnan som då nådde sitt maximum.

Bild av man framför karta. Foto: Lasse Modin

Jens-Ove Näslund, SKB:s klimatexpert. Foto: Lasse Modin

– Inlandsisar byggs upp gradvis under en istid och mot slutet av den här perioden var isen som allra störst, berättar SKB:s klimatexpert Jens-Ove Näslund.

Men hur tjock inlandsisen egentligen kan ha varit har ingen haft koll på tidigare. Inte förrän SKB på allvar började undersöka saken.

– Ingen annan har intresserat sig för det här på det sättet och med den noggrannhet som vi gör. Man har definitivt inte tittat så noga på isarna för att få ett bra mått på istjockleken, säger Jens-Ove Näslund.

Påverkar trycket

Men för SKB är det en viktig fråga. Vi måste visa i våra beräkningar att hållfastheten hos kapslarna klarar att stå emot trycket av en tjock inlandsis som täcker marken ovanför det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark i framtiden.

Den senaste forskningen har utförts av en italiensk forskargrupp ledd av Florence Colleoni, en av de främsta experterna i världen på rekonstruktioner av inlandsisar under denna period. Först satte forskarna upp en klimatmodell baserat på kända faktorer som jordens banparametrar (något som påverkar solinstrålningen mot jorden) samt halten av växthusgaser i atmosfären. Därefter användes det simulerade klimatet som ingångsdata till ett stort antal simuleringar av inlandsisen.

– Det handlar om mycket komplexa beräkningar och datorn har i vår studie räknat i nio månader för att simulera klimatet för den aktuella perioden, förklarar Jens-Ove Näslund.

Rimligt antagande

Resultatet visade att inlandsisen som mest kan ha varit upp till 3,5 kilometer tjock över Forsmark under perioden. Det är något, men inte mycket mer, än SKB tidigare räknat med i säkerhetsanalysen (SR-Site) för Kärnbränsleförvaret. Då uppskattades isens tjocklek, baserat på andra metoder, som mest till 3,4 kilometer.

Med hjälp av det vi nu vet om historien kan vi göra antaganden om hur tjocka kommande inlandsisar maximalt skulle kunna bli över Forsmark de närmaste en miljon åren. Jens-Ove Näslund menar att det är rimligt att tänka sig att isen i framtiden inte blir tjockare än vad vi sett de senaste två miljoner åren.

När nästa istid kommer att inträffa är däremot svårare att sia om.

– Det skulle kunna vara om 50 000 år men troligare är kanske att det inträffar om runt 100 000 år, säger Jens-Ove Näslund.

Fotnot: De nya rönen om inlandsisen ingick i den komplettering som gick in till Strålsäkerhetsmyndigheten i slutet av september i samband med tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 3 oktober 2014