Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken

I veckan tecknade SKB avtal med entreprenören Veidekke för att bygga nya kontor och verksamhetslokaler i Söderviken. Byggnaden som avses bli ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning i området kallas för Geologibyggnaden och är mycket betydelsefull inför de kommande stora byggena i Forsmark.

För 40 år sedan ställdes vad som skulle vara en temporär byggnad upp på Stora Asphällan i Forsmark innehållandes en verkstad samt ett labb för platsövervakning- och undersökningsverksamheten. Byggnaden som står kvar än i dag är liten och gammal, och täcker inte de framtida behov som SKB:s verksamheter på Forsmarkshalvön kräver. I takt med att verksamheten expanderar samt att utbyggnaden av SFR och dess entreprenörer etablerar sig i samma område behöver flera verksamheter flyttas till de nya lokalerna.

Geologibyggnaden ska bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus.

Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år.

Byggnaden kommer att vara grön i dubbel bemärkelse, både byggnadstekniskt och utseendemässigt. Den ska byggas i två plan med en grund bestående av så kallad grön betong, en betong med lägre koldioxidutsläpp vid produktionen. Stommen och fasaden är av trä och så kommer byggnaden ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

Entreprenören Veidekke som anlitats till detta projekt ser fram emot att bygga en ny Geologibyggnad med hög hållbarhetsprofil vilket ligger i linje med både Veidekkes och SKB:s mål för det gröna skiftet.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 20 oktober 2023