Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken

I veckan tecknade SKB avtal med entreprenören Veidekke för att bygga nya kontor och verksamhetslokaler i Söderviken. Byggnaden som avses bli ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning i området kallas för Geologibyggnaden och är mycket betydelsefull inför de kommande stora byggena i Forsmark.

För 40 år sedan ställdes vad som skulle vara en temporär byggnad upp på Stora Asphällan i Forsmark innehållandes en verkstad samt ett labb för platsövervakning- och undersökningsverksamheten. Byggnaden som står kvar än i dag är liten och gammal, och täcker inte de framtida behov som SKB:s verksamheter på Forsmarkshalvön kräver. I takt med att verksamheten expanderar samt att utbyggnaden av SFR och dess entreprenörer etablerar sig i samma område behöver flera verksamheter flyttas till de nya lokalerna.

Geologibyggnaden ska bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus.

Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år.

Byggnaden kommer att vara grön i dubbel bemärkelse, både byggnadstekniskt och utseendemässigt. Den ska byggas i två plan med en grund bestående av så kallad grön betong, en betong med lägre koldioxidutsläpp vid produktionen. Stommen och fasaden är av trä och så kommer byggnaden ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

Entreprenören Veidekke som anlitats till detta projekt ser fram emot att bygga en ny Geologibyggnad med hög hållbarhetsprofil vilket ligger i linje med både Veidekkes och SKB:s mål för det gröna skiftet.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

Publicerad: 20 oktober 2023