Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn

Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehantering skjuter nu till 5,2 miljoner kronor till projektet inom ramen för mervärdesavtalet.

Den klassiska orienteringstävlingen O-ringen kommer till Småland sommaren 2024. Den turismekonomiska effekten av O-ringen i kommunen väntas motsvara den som upp emot hundra SHL-matcher genererar. Genom satsningar kopplade till evenemanget kan också mer långsiktiga effekter skapas där deltagare, medföljare och publik kan lockas att besöka, rekommendera eller flytta till kommunen.

– SKB kommer att ha verksamhet under lång tid i Oskarshamns kommun och kommer att behöva både fler kunniga medarbetare och leverantörer. Därför ligger det i vårt intresse att Oskarshamn är attraktivt och lockar till sig nya invånare och företag. Vi ser O-Ringen som ett utmärkt tillfälle för kommunen att marknadsföra sig och satsningarna ligger väl inom ramen för mervärdesavtalet, säger Stefan Engdahl, vd på SKB.

För att möjliggöra satsningarna behövs bland annat förstärkning av projektledningen inom destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn som tillsammans med Oskarshamns kommun ska utveckla och genomföra arbetet med aktiviteter, evenemang, kultur, konst och utsmyckning i stadskärnan.

– O-Ringen är ett stort arrangemang och samtidigt ett bra tillfälle för oss i Oskarshamn att visa upp vår fantastiska kommun. Den här mervärdesinsatsen gör att vi kan skapa fler positiva inslag runt arrangemanget vilket vi kommer att ha nytta av även i framtiden, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Kommunens näringsliv samlas under gemensam flagg i en näringslivsarena under O-Ringen, där också insatser ska göras framåt för att skapa en mer offensiv marknadsföring av näringslivet i Oskarshamn. Oskarshamns näringsliv består av cirka 3 000 företag och har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster.

– Redan idag är Oskarshamn Kalmar läns ekonomiska tillväxtmotor. En av våra styrkor ligger i en kombination av både stora och små företag och genom fler gemensamma satsningar hoppas vi kunna stimulera till nya samarbeten och attrahera ännu fler innovativa företag, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

För att besökarna ska känna sig extra välkomna ska även turistinformationen utökas och ett värdskapspaket med bland annat föreläsningar i värdskap och kommunikation erbjudas till alla som är involverade i arbetet runt O-Ringen.

Om mervärdesavtalet

Mervärdesavtalet tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare Vattenfall och Uniper samt Oskarshamns och Östhammars kommuner. Syftet med avtalet är att, med hjälp av utvecklingsinsatser, skapa utveckling och tillväxt i båda kommunerna. Infrastruktur, utbildning och näringslivsutveckling är exempel på satsningar inom ramen för mervärdesavtalet.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 2 november 2023