Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn

Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehantering skjuter nu till 5,2 miljoner kronor till projektet inom ramen för mervärdesavtalet.

Den klassiska orienteringstävlingen O-ringen kommer till Småland sommaren 2024. Den turismekonomiska effekten av O-ringen i kommunen väntas motsvara den som upp emot hundra SHL-matcher genererar. Genom satsningar kopplade till evenemanget kan också mer långsiktiga effekter skapas där deltagare, medföljare och publik kan lockas att besöka, rekommendera eller flytta till kommunen.

– SKB kommer att ha verksamhet under lång tid i Oskarshamns kommun och kommer att behöva både fler kunniga medarbetare och leverantörer. Därför ligger det i vårt intresse att Oskarshamn är attraktivt och lockar till sig nya invånare och företag. Vi ser O-Ringen som ett utmärkt tillfälle för kommunen att marknadsföra sig och satsningarna ligger väl inom ramen för mervärdesavtalet, säger Stefan Engdahl, vd på SKB.

För att möjliggöra satsningarna behövs bland annat förstärkning av projektledningen inom destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn som tillsammans med Oskarshamns kommun ska utveckla och genomföra arbetet med aktiviteter, evenemang, kultur, konst och utsmyckning i stadskärnan.

– O-Ringen är ett stort arrangemang och samtidigt ett bra tillfälle för oss i Oskarshamn att visa upp vår fantastiska kommun. Den här mervärdesinsatsen gör att vi kan skapa fler positiva inslag runt arrangemanget vilket vi kommer att ha nytta av även i framtiden, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Kommunens näringsliv samlas under gemensam flagg i en näringslivsarena under O-Ringen, där också insatser ska göras framåt för att skapa en mer offensiv marknadsföring av näringslivet i Oskarshamn. Oskarshamns näringsliv består av cirka 3 000 företag och har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster.

– Redan idag är Oskarshamn Kalmar läns ekonomiska tillväxtmotor. En av våra styrkor ligger i en kombination av både stora och små företag och genom fler gemensamma satsningar hoppas vi kunna stimulera till nya samarbeten och attrahera ännu fler innovativa företag, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

För att besökarna ska känna sig extra välkomna ska även turistinformationen utökas och ett värdskapspaket med bland annat föreläsningar i värdskap och kommunikation erbjudas till alla som är involverade i arbetet runt O-Ringen.

Om mervärdesavtalet

Mervärdesavtalet tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare Vattenfall och Uniper samt Oskarshamns och Östhammars kommuner. Syftet med avtalet är att, med hjälp av utvecklingsinsatser, skapa utveckling och tillväxt i båda kommunerna. Infrastruktur, utbildning och näringslivsutveckling är exempel på satsningar inom ramen för mervärdesavtalet.

Nyheter

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

Publicerad: 2 november 2023