Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn

Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehantering skjuter nu till 5,2 miljoner kronor till projektet inom ramen för mervärdesavtalet.

Den klassiska orienteringstävlingen O-ringen kommer till Småland sommaren 2024. Den turismekonomiska effekten av O-ringen i kommunen väntas motsvara den som upp emot hundra SHL-matcher genererar. Genom satsningar kopplade till evenemanget kan också mer långsiktiga effekter skapas där deltagare, medföljare och publik kan lockas att besöka, rekommendera eller flytta till kommunen.

– SKB kommer att ha verksamhet under lång tid i Oskarshamns kommun och kommer att behöva både fler kunniga medarbetare och leverantörer. Därför ligger det i vårt intresse att Oskarshamn är attraktivt och lockar till sig nya invånare och företag. Vi ser O-Ringen som ett utmärkt tillfälle för kommunen att marknadsföra sig och satsningarna ligger väl inom ramen för mervärdesavtalet, säger Stefan Engdahl, vd på SKB.

För att möjliggöra satsningarna behövs bland annat förstärkning av projektledningen inom destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn som tillsammans med Oskarshamns kommun ska utveckla och genomföra arbetet med aktiviteter, evenemang, kultur, konst och utsmyckning i stadskärnan.

– O-Ringen är ett stort arrangemang och samtidigt ett bra tillfälle för oss i Oskarshamn att visa upp vår fantastiska kommun. Den här mervärdesinsatsen gör att vi kan skapa fler positiva inslag runt arrangemanget vilket vi kommer att ha nytta av även i framtiden, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Kommunens näringsliv samlas under gemensam flagg i en näringslivsarena under O-Ringen, där också insatser ska göras framåt för att skapa en mer offensiv marknadsföring av näringslivet i Oskarshamn. Oskarshamns näringsliv består av cirka 3 000 företag och har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster.

– Redan idag är Oskarshamn Kalmar läns ekonomiska tillväxtmotor. En av våra styrkor ligger i en kombination av både stora och små företag och genom fler gemensamma satsningar hoppas vi kunna stimulera till nya samarbeten och attrahera ännu fler innovativa företag, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

För att besökarna ska känna sig extra välkomna ska även turistinformationen utökas och ett värdskapspaket med bland annat föreläsningar i värdskap och kommunikation erbjudas till alla som är involverade i arbetet runt O-Ringen.

Om mervärdesavtalet

Mervärdesavtalet tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare Vattenfall och Uniper samt Oskarshamns och Östhammars kommuner. Syftet med avtalet är att, med hjälp av utvecklingsinsatser, skapa utveckling och tillväxt i båda kommunerna. Infrastruktur, utbildning och näringslivsutveckling är exempel på satsningar inom ramen för mervärdesavtalet.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 2 november 2023