Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Lika men ändå olika

Ett av de länder som, tillsammans med Sverige, kommit längst i arbetet med att hitta en slutförvaring för det använda kärnbränslet är våra finländska grannar. I december förra året lämnade Posiva, Finlands motsvarighet till SKB, in sin bygglovsansökan och inom bara ett par år väntas besked om tillstånd för det tilltänkta slutförvaret i Olkiluoto, i Eurajoki kommun i västra Finland.

Reijo Sundell är vd för Posiva sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han gläds över det nära samarbetet med SKB och var nyligen på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Posiva och Finland har valt det koncept för slutförvaring, KBS-3, som tagits fram av SKB. Reijo Sundell ser många fördelar med samarbetet länderna emellan, och ser en framtid även i nästa fas.

– Samarbetet har varit mycket givande för oss, och jag tror och hoppas att det är ömsesidigt. Sverige och SKB började före oss, men nu har vi kommit ikapp i vår process, och kanske kan tillståndsprövningen göra att vi går förbi. Vi vill gärna fortsätta samarbetet, även om vårt fokus kanske kommer att förändras då vi går in i en ny fas. Det vore så klart bättre om vi hade samma tidtabell, men det kan vi ju inte påverka själva. Kanske kan ett svenskt beslut underlättas av ett tillståndsbeslut i Finland, och tvärtom.

Annan beslutsprocess

Men han ser fördelar med hur Finlands beslutsprocess fungerar jämfört med den svenska.

– Vi har ett annat system för beslutsfattandet. Där kan jag tycka att vi har en fördel, till exempel genom det principbeslut om plats och metod som redan tagits. När vi nu bygger Onkalo, vår motsvarighet till Äspölaboratoriet, vet vi att det i framtiden kommer att vara en del av slutförvaret.

Inga överraskningar

Reijo Sundell ser också skillnader mellan hur industrin och myndigheterna arbetar med frågan i Sverige respektive Finland. I Finland är öppenheten mellan Posiva och STUK (Finlands motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten) stor enligt Reijo Sundell.

– När vi lämnade in vår bygglovsansökan nyligen så visste STUK om innehållet i ansökan, samtidigt som vi visste vad de förväntade sig skulle finnas inkluderat. På så sätt blev det inga överraskningar åt något håll.

I Finland säger myndigheterna att det kommer att ta ungefär ett och ett halvt till två år att granska Posivas ansökan.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 7 februari 2013