Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Lika men ändå olika

Ett av de länder som, tillsammans med Sverige, kommit längst i arbetet med att hitta en slutförvaring för det använda kärnbränslet är våra finländska grannar. I december förra året lämnade Posiva, Finlands motsvarighet till SKB, in sin bygglovsansökan och inom bara ett par år väntas besked om tillstånd för det tilltänkta slutförvaret i Olkiluoto, i Eurajoki kommun i västra Finland.

Reijo Sundell är vd för Posiva sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han gläds över det nära samarbetet med SKB och var nyligen på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Posiva och Finland har valt det koncept för slutförvaring, KBS-3, som tagits fram av SKB. Reijo Sundell ser många fördelar med samarbetet länderna emellan, och ser en framtid även i nästa fas.

– Samarbetet har varit mycket givande för oss, och jag tror och hoppas att det är ömsesidigt. Sverige och SKB började före oss, men nu har vi kommit ikapp i vår process, och kanske kan tillståndsprövningen göra att vi går förbi. Vi vill gärna fortsätta samarbetet, även om vårt fokus kanske kommer att förändras då vi går in i en ny fas. Det vore så klart bättre om vi hade samma tidtabell, men det kan vi ju inte påverka själva. Kanske kan ett svenskt beslut underlättas av ett tillståndsbeslut i Finland, och tvärtom.

Annan beslutsprocess

Men han ser fördelar med hur Finlands beslutsprocess fungerar jämfört med den svenska.

– Vi har ett annat system för beslutsfattandet. Där kan jag tycka att vi har en fördel, till exempel genom det principbeslut om plats och metod som redan tagits. När vi nu bygger Onkalo, vår motsvarighet till Äspölaboratoriet, vet vi att det i framtiden kommer att vara en del av slutförvaret.

Inga överraskningar

Reijo Sundell ser också skillnader mellan hur industrin och myndigheterna arbetar med frågan i Sverige respektive Finland. I Finland är öppenheten mellan Posiva och STUK (Finlands motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten) stor enligt Reijo Sundell.

– När vi lämnade in vår bygglovsansökan nyligen så visste STUK om innehållet i ansökan, samtidigt som vi visste vad de förväntade sig skulle finnas inkluderat. På så sätt blev det inga överraskningar åt något håll.

I Finland säger myndigheterna att det kommer att ta ungefär ett och ett halvt till två år att granska Posivas ansökan.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 7 februari 2013