Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s skolinformatör Kajsa Engholm (längst till vänster) tillsammans med en grupp gymnaisetjejer som byggt legorobotar. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Legorobotar på SKB

Bygg en robot, ge den liv och få den att fungera. Det kommer i framtiden skolelever att kunna erbjudas via SKB:s skolverksamhet sedan ett antal legorobotar köpts in.

Sedan mer än 30 år bedriver Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en intensiv forskning för att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

SKB driver också två kärntekniska anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Ett välfungerande transportsystem för radioaktivt avfall är i drift.

Hela det här systemet kan nu modelleras med hjälp av lego. Kajsa Engholm, skolinformatör på SKB, har köpt in ett specialutvecklat legoprogram från Lego Mindstorm Education. Det består dels av en stor karta över södra hälften av Sverige där SKB:s anläggningar är i fokus, sex uppsättningar grundrobotar, datorer och legobitar. Legosystemet ska användas som läromedel för skolungdomar som kommer i kontakt med SKB. De lär sig om mekaniska principer, det naturvetenskapliga arbetssättet och att ställa en hypotes.

– De får bygga och programmera sina robotar och radiostyra dem med hjälp av datorerna. Responsen på arbetet blir omedelbar, när roboten antingen utför sitt uppdrag eller inte. Det är millimeterprecision som gäller, förklarar Kajsa och visar hur inställningarna kan varieras.

Materialet får ungdomarna att planera och utföra konkreta projekt. De tränar och utvecklar sina kunskaper genom att beräkna, programmera och testa. De ska jobba i små grupper omkring varje robot och dator. För att lyckas måste de vara kreativa, samarbeta och kommunicera. När uppdraget är genomfört ska det också redovisas muntligt, vilket övar upp presentationstekniken hos deltagarna. Här får de scenarier, verktyg och uppgifter som hjälper dem att arbeta som riktiga vetenskapsmän.

– Ungdomar är ju mycket dator- och teknikvana redan i de lägre klasserna. De har mycket att lära oss vuxna. Vi räknar med att vi ska använda det här legosystemet för elever från fjärde klass och uppåt, och att det ska kunna ge en samlad bild av SKB:s arbete också för dem som inte kan komma till våra anläggningar, säger Kajsa leende.

SKB har ett uppdrag som kommer att sträcka sig långt in i framtiden. Det kommer att kräva ett stort engagemang och kunnande. Förhoppningen är, att skolinformationen ska ge många elever intresse för högteknologi och för att själva få vara med och delta i det arbetet.

Mer information

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 25 februari 2014