Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s skolinformatör Kajsa Engholm (längst till vänster) tillsammans med en grupp gymnaisetjejer som byggt legorobotar. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Legorobotar på SKB

Bygg en robot, ge den liv och få den att fungera. Det kommer i framtiden skolelever att kunna erbjudas via SKB:s skolverksamhet sedan ett antal legorobotar köpts in.

Sedan mer än 30 år bedriver Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en intensiv forskning för att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

SKB driver också två kärntekniska anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Ett välfungerande transportsystem för radioaktivt avfall är i drift.

Hela det här systemet kan nu modelleras med hjälp av lego. Kajsa Engholm, skolinformatör på SKB, har köpt in ett specialutvecklat legoprogram från Lego Mindstorm Education. Det består dels av en stor karta över södra hälften av Sverige där SKB:s anläggningar är i fokus, sex uppsättningar grundrobotar, datorer och legobitar. Legosystemet ska användas som läromedel för skolungdomar som kommer i kontakt med SKB. De lär sig om mekaniska principer, det naturvetenskapliga arbetssättet och att ställa en hypotes.

– De får bygga och programmera sina robotar och radiostyra dem med hjälp av datorerna. Responsen på arbetet blir omedelbar, när roboten antingen utför sitt uppdrag eller inte. Det är millimeterprecision som gäller, förklarar Kajsa och visar hur inställningarna kan varieras.

Materialet får ungdomarna att planera och utföra konkreta projekt. De tränar och utvecklar sina kunskaper genom att beräkna, programmera och testa. De ska jobba i små grupper omkring varje robot och dator. För att lyckas måste de vara kreativa, samarbeta och kommunicera. När uppdraget är genomfört ska det också redovisas muntligt, vilket övar upp presentationstekniken hos deltagarna. Här får de scenarier, verktyg och uppgifter som hjälper dem att arbeta som riktiga vetenskapsmän.

– Ungdomar är ju mycket dator- och teknikvana redan i de lägre klasserna. De har mycket att lära oss vuxna. Vi räknar med att vi ska använda det här legosystemet för elever från fjärde klass och uppåt, och att det ska kunna ge en samlad bild av SKB:s arbete också för dem som inte kan komma till våra anläggningar, säger Kajsa leende.

SKB har ett uppdrag som kommer att sträcka sig långt in i framtiden. Det kommer att kräva ett stort engagemang och kunnande. Förhoppningen är, att skolinformationen ska ge många elever intresse för högteknologi och för att själva få vara med och delta i det arbetet.

Mer information

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 25 februari 2014