Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Kurs: Lagring i prekambrisk berggrund 10-20 juni 2013

Två veckor i juni kommer nationella och internationella studenter att befinna sig i Oskarshamn och lära sig mer om geologiska förutsättningar för lagring av använt kärnbränsle i prekambrisk berggrund.

Prekambrium är en sammanfattande term för den tid i jordens historia före kambrium, det vill säga tiden från det att jorden bildades för cirka 4 600 miljoner år sedan och fram till cirka 540 miljoner år sedan. Äspölaboratoriets berg som består av Smålandsgraniter är cirka 1 800 miljoner år gammal och är av prekambriskt ursprung. Likaså är berggrunden på Blå jungfrun, som är Jungfrugranit, av prekambriskt ursprung men något yngre och har en ålder omkring 1 400 miljoner år.

Under kursen kommer studenterna att lära sig mer om KBS-3-metoden, SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet som bygger på tre skyddsbarriärer, koppar, lera och berg. De kommer att studera mineral och bergarter, lokal och regional tektonik samt hydrogeologi med exempel från forskningsanläggningen vid Äspölaboratoriet. De kommer även att utföra fältstudier på Blå jungfrun och i Äspölaboratoriets tunnlar.

Kursen genomförs i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och KTH tillsammans med Nova forskning och utveckling (Nova FoU) samt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 6 juni 2013