Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Kurs: Lagring i prekambrisk berggrund 10-20 juni 2013

Två veckor i juni kommer nationella och internationella studenter att befinna sig i Oskarshamn och lära sig mer om geologiska förutsättningar för lagring av använt kärnbränsle i prekambrisk berggrund.

Prekambrium är en sammanfattande term för den tid i jordens historia före kambrium, det vill säga tiden från det att jorden bildades för cirka 4 600 miljoner år sedan och fram till cirka 540 miljoner år sedan. Äspölaboratoriets berg som består av Smålandsgraniter är cirka 1 800 miljoner år gammal och är av prekambriskt ursprung. Likaså är berggrunden på Blå jungfrun, som är Jungfrugranit, av prekambriskt ursprung men något yngre och har en ålder omkring 1 400 miljoner år.

Under kursen kommer studenterna att lära sig mer om KBS-3-metoden, SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet som bygger på tre skyddsbarriärer, koppar, lera och berg. De kommer att studera mineral och bergarter, lokal och regional tektonik samt hydrogeologi med exempel från forskningsanläggningen vid Äspölaboratoriet. De kommer även att utföra fältstudier på Blå jungfrun och i Äspölaboratoriets tunnlar.

Kursen genomförs i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och KTH tillsammans med Nova forskning och utveckling (Nova FoU) samt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 6 juni 2013