Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Kölsträckning för Sigrid i Galati

SKB:s nya fartyg för transport av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, byggdes i Galati i Rumänien. Kölsträckningen som markerar att en del av skrovet är klart genomfördes i december 2011. En tiokrona som svetsades fast av SKB:s driftchef Bo Sundman ska bringa lycka på framtida färder.

En man med svetsaggregat.

Bo Sundman har precis svetsas fast pengen. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Dimman ligger tät över Donau och varvet i Galati dagen för Sigrids kölsträckning. Att svetsa fast en peng i skrovet är en tradition som SKB lånat av svenska Kustbevakningen som tidigare byggt tre fartyg här. Ceremonin markerar att en större sektion av skrovet satts samman så att man kan skönja ett blivande fartyg.

– Alla våra anläggningar ligger vid vattnet. I dag sker transporterna dit med vårt fartyg Sigyn. I framtiden blir det Sigrid som får ta över det uppdraget, sade Bo Sundman, chef för driftavdelningen på SKB i sitt tal.

Två sektioner på plats

Fartyget byggs i flera olika sektioner, som efterhand fogas samman till ett färdigt fartyg. Två sektioner av Sigrids skrov ligger nu på plats på varvet.

Bakom konstruktionen finns holländska Damen Shipyard Group som redan har lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda bygget.

– Allt grundläggande ingenjörs- och designarbete sker i Holland medan detaljkonstruktionen utförs i Rumänien, berättar Damens projektledare Marcel Komst.

34 varv i världen

För Damen, som har 34 varv världen över, är det här projektet både ett av många men samtidigt unikt. Internationellt sett finns bara en handfull fartyg som är specialbyggda för transporter av radioaktivt avfall. Kraven på säkerhet är höga och Sigrid har bland annat ett dubbelt skrov, strålskydd, fyra motorer och andra flerdubbla system. För företaget kommer hon att bli mer än bara ett lastfartyg.

– Sigyn har varit en viktig symbol för hela SKB efter alla utställningar för allmänheten ombord sommartid. Den rollen hoppas vi att Sigrid också ska spela i framtiden, sade Ulrika Broman, chef för SKB:s transportenhet.

Man visar upp en tiokrona.

Bo Sundman med tiokronan som svetsades fast i det nya fartygets skrov. 

Stora investeringar

Varvet i Galati i östra Rumänien har en mer än 100-årig historia. Sedan holländska Damen Shipyard Group tog över 1999 har en omfattande modernisering med stora investeringar genomförts. Här jobbar nu 1 600 personer och vid SKB:s besök pågick intensiv verksamhet överallt i lokalerna. Runt 20 mindre och större fartyg byggs samtidigt på varvet varje år. Dagen före Sigrids kölsträckning sjösattes till exempel ett större tankfartyg.

Om ungefär två år blir det Sigrids tur. December 2013 kommer hon att levereras till Oskarshamn. Men fram till dess väntar mycket jobb både för varvets egen personal och SKB, som nu öppnar ett eget kontor med fyra personer på plats i Galati.

Kölsträckning för fartyget
Se en kort film från varvet i Rumänien i Galati.
Fakta

99,5 meter lång

Hela projektet med förberedelserna och bygget av SKB:s nya fartyg pågår i sammanlagt 28 månader. Sigrid blir 99,5 meter lång, 18,6 meter bred, får ett djupgående på cirka 4,5 meter och en marschfart på 12 knop. Vad som ska hända med trotjänaren Sigyn som varit i drift i 30 år är ännu inte bestämt. Namnet på det nya fartyget Sigrid är fornnordiskt och sammansatt av orden seger och frid.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 20 december 2011