Denna text är äldre än 12 år och kan innehålla inaktuell information.

Kölsträckning för Sigrid i Galati

SKB:s nya fartyg för transport av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, byggdes i Galati i Rumänien. Kölsträckningen som markerar att en del av skrovet är klart genomfördes i december 2011. En tiokrona som svetsades fast av SKB:s driftchef Bo Sundman ska bringa lycka på framtida färder.

En man med svetsaggregat.

Bo Sundman har precis svetsas fast pengen. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Dimman ligger tät över Donau och varvet i Galati dagen för Sigrids kölsträckning. Att svetsa fast en peng i skrovet är en tradition som SKB lånat av svenska Kustbevakningen som tidigare byggt tre fartyg här. Ceremonin markerar att en större sektion av skrovet satts samman så att man kan skönja ett blivande fartyg.

– Alla våra anläggningar ligger vid vattnet. I dag sker transporterna dit med vårt fartyg Sigyn. I framtiden blir det Sigrid som får ta över det uppdraget, sade Bo Sundman, chef för driftavdelningen på SKB i sitt tal.

Två sektioner på plats

Fartyget byggs i flera olika sektioner, som efterhand fogas samman till ett färdigt fartyg. Två sektioner av Sigrids skrov ligger nu på plats på varvet.

Bakom konstruktionen finns holländska Damen Shipyard Group som redan har lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda bygget.

– Allt grundläggande ingenjörs- och designarbete sker i Holland medan detaljkonstruktionen utförs i Rumänien, berättar Damens projektledare Marcel Komst.

34 varv i världen

För Damen, som har 34 varv världen över, är det här projektet både ett av många men samtidigt unikt. Internationellt sett finns bara en handfull fartyg som är specialbyggda för transporter av radioaktivt avfall. Kraven på säkerhet är höga och Sigrid har bland annat ett dubbelt skrov, strålskydd, fyra motorer och andra flerdubbla system. För företaget kommer hon att bli mer än bara ett lastfartyg.

– Sigyn har varit en viktig symbol för hela SKB efter alla utställningar för allmänheten ombord sommartid. Den rollen hoppas vi att Sigrid också ska spela i framtiden, sade Ulrika Broman, chef för SKB:s transportenhet.

Man visar upp en tiokrona.

Bo Sundman med tiokronan som svetsades fast i det nya fartygets skrov. 

Stora investeringar

Varvet i Galati i östra Rumänien har en mer än 100-årig historia. Sedan holländska Damen Shipyard Group tog över 1999 har en omfattande modernisering med stora investeringar genomförts. Här jobbar nu 1 600 personer och vid SKB:s besök pågick intensiv verksamhet överallt i lokalerna. Runt 20 mindre och större fartyg byggs samtidigt på varvet varje år. Dagen före Sigrids kölsträckning sjösattes till exempel ett större tankfartyg.

Om ungefär två år blir det Sigrids tur. December 2013 kommer hon att levereras till Oskarshamn. Men fram till dess väntar mycket jobb både för varvets egen personal och SKB, som nu öppnar ett eget kontor med fyra personer på plats i Galati.

Kölsträckning för fartyget
Se en kort film från varvet i Rumänien i Galati.
Fakta

99,5 meter lång

Hela projektet med förberedelserna och bygget av SKB:s nya fartyg pågår i sammanlagt 28 månader. Sigrid blir 99,5 meter lång, 18,6 meter bred, får ett djupgående på cirka 4,5 meter och en marschfart på 12 knop. Vad som ska hända med trotjänaren Sigyn som varit i drift i 30 år är ännu inte bestämt. Namnet på det nya fartyget Sigrid är fornnordiskt och sammansatt av orden seger och frid.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 20 december 2011