Denna text är äldre än 12 år och kan innehålla inaktuell information.

Kölsträckning för Sigrid i Galati

SKB:s nya fartyg för transport av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, byggdes i Galati i Rumänien. Kölsträckningen som markerar att en del av skrovet är klart genomfördes i december 2011. En tiokrona som svetsades fast av SKB:s driftchef Bo Sundman ska bringa lycka på framtida färder.

En man med svetsaggregat.

Bo Sundman har precis svetsas fast pengen. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Dimman ligger tät över Donau och varvet i Galati dagen för Sigrids kölsträckning. Att svetsa fast en peng i skrovet är en tradition som SKB lånat av svenska Kustbevakningen som tidigare byggt tre fartyg här. Ceremonin markerar att en större sektion av skrovet satts samman så att man kan skönja ett blivande fartyg.

– Alla våra anläggningar ligger vid vattnet. I dag sker transporterna dit med vårt fartyg Sigyn. I framtiden blir det Sigrid som får ta över det uppdraget, sade Bo Sundman, chef för driftavdelningen på SKB i sitt tal.

Två sektioner på plats

Fartyget byggs i flera olika sektioner, som efterhand fogas samman till ett färdigt fartyg. Två sektioner av Sigrids skrov ligger nu på plats på varvet.

Bakom konstruktionen finns holländska Damen Shipyard Group som redan har lagt ner ett omfattande arbete på att förbereda bygget.

– Allt grundläggande ingenjörs- och designarbete sker i Holland medan detaljkonstruktionen utförs i Rumänien, berättar Damens projektledare Marcel Komst.

34 varv i världen

För Damen, som har 34 varv världen över, är det här projektet både ett av många men samtidigt unikt. Internationellt sett finns bara en handfull fartyg som är specialbyggda för transporter av radioaktivt avfall. Kraven på säkerhet är höga och Sigrid har bland annat ett dubbelt skrov, strålskydd, fyra motorer och andra flerdubbla system. För företaget kommer hon att bli mer än bara ett lastfartyg.

– Sigyn har varit en viktig symbol för hela SKB efter alla utställningar för allmänheten ombord sommartid. Den rollen hoppas vi att Sigrid också ska spela i framtiden, sade Ulrika Broman, chef för SKB:s transportenhet.

Man visar upp en tiokrona.

Bo Sundman med tiokronan som svetsades fast i det nya fartygets skrov. 

Stora investeringar

Varvet i Galati i östra Rumänien har en mer än 100-årig historia. Sedan holländska Damen Shipyard Group tog över 1999 har en omfattande modernisering med stora investeringar genomförts. Här jobbar nu 1 600 personer och vid SKB:s besök pågick intensiv verksamhet överallt i lokalerna. Runt 20 mindre och större fartyg byggs samtidigt på varvet varje år. Dagen före Sigrids kölsträckning sjösattes till exempel ett större tankfartyg.

Om ungefär två år blir det Sigrids tur. December 2013 kommer hon att levereras till Oskarshamn. Men fram till dess väntar mycket jobb både för varvets egen personal och SKB, som nu öppnar ett eget kontor med fyra personer på plats i Galati.

Kölsträckning för fartyget
Se en kort film från varvet i Rumänien i Galati.
Fakta

99,5 meter lång

Hela projektet med förberedelserna och bygget av SKB:s nya fartyg pågår i sammanlagt 28 månader. Sigrid blir 99,5 meter lång, 18,6 meter bred, får ett djupgående på cirka 4,5 meter och en marschfart på 12 knop. Vad som ska hända med trotjänaren Sigyn som varit i drift i 30 år är ännu inte bestämt. Namnet på det nya fartyget Sigrid är fornnordiskt och sammansatt av orden seger och frid.

Nyheter

”Livets träd” lever vidare
I samband med att Stadshotellet byggdes om till kontor för SKB:are för cirka tio år sedan byggdes även en utställning. Utställningen utformades för att bli en naturlig mötesplats i Östhammar och trädet placerades centralt och benämndes som ”Livets träd”, för att illustrera generationsfrågan.

Publicerad: 28 juni 2024

Internationell konferens för slutförvarsfrågor på Äspö
SKB står som värd när 50 nationaliteter samlas för att arbeta fram riktlinjer för hur man globalt ska arbeta med forskning och utveckling av geologiskt slutförvar av radioaktivt avfall. Internationella atomenergiorganet IAEA som är en del av FN, organiserar konferensen där bland annat Sverige, Finla…

Publicerad: 27 juni 2024

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Publicerad: 20 december 2011