Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Dagen började med ett besök i mellanlagret Clab, där SKB hanterar och förvarar det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. SKB:s vd Stefan Engdahl höll en kort presentation för att sedan ge ministern en närmare inblick i hanteringen av det använda kärnbränslet med en rundtur på anläggningen.

– Vi är glada över att ha klimat- och miljöministern på besök hos oss på SKB och att få visa våra anläggningar. SKB:s uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet och använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken vilket i sig är en förutsättning för att våra ägare ska kunna producera fossilfri el, det är vi stolta över att kunna visa upp, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

Dagen inkluderade också ett besök i SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet där klimat- och miljöministern fick veta mer om SKB:s slutförvarslösning för det använda kärnbränslet.

– Sverige har en lösning för det använda kärnavfallet och det har utvecklats av SKB här i Oskarshamn. SKB ska bygga ett av de första slutförvaren i världen vilket gör Sverige till en internationell förebild. Idag har jag fått se vad 40 år av forskning har lett fram till och det är tack vare det arbetet som kärnavfallsfrågan har fått sin lösning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Stora byggprojekt planeras

SKB står inför flera stora byggprojekt de närmaste åren då både slutförvaret för använt kärnbränsle och inkapslingsanläggning ska byggas. Slutförvaret för det använda kärnbränslet kommer att byggas i Östhammars kommun och inkapslingsanläggning i anslutning till Clab i Oskarshamn.

– Sammanlagt kommer vi att satsa närmare 19 miljarder på våra kommande byggprojekt i Östhammar och Oskarshamn vilket kommer att skapa ungefär 1500 nya jobb. Vi har under dagen kunnat visa ministern både hur det radioaktiva avfallet tas om hand idag och hur det kommer att ske i framtiden när våra anläggningar står klara, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 13 februari 2024