Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB har bland annat anlitat forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att göra försök med kopparkorrosion. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Klarhet i omstridd korrosionsfråga

I slutet av september lämnade SKB in den tredje lägesrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Där presenteras nya viktiga rön i den omstridda kopparkorrosionsfrågan.

– De försök som gjorts vid Microbial Analytics AB, Micans, i Göteborg och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ger belägg för att koppar inte korroderar i rent syrgasfritt vatten. Därmed är inte detta en process som har relevans i slutförvaret för använt kärnbränsle, säger SKB:s säkerhetsanalytiker, Allan Hedin.

Bakgrunden till den omstridda frågan är att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan observerat vätgas i experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten. Detta har av dem tagits som ett bevis på att kopparn reagerar med vatten och bildar vätgas – något som går emot gängse vetenskap på området.

Ville ha klarhet

SKB har därför valt att gå på djupet med de oklarheter som har funnits. Sedan 2010 har man låtit en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet upprepa tidigare försök. Parallellt har en alternativ metod att studera fenomenet utvecklats hos Micans i Göteborg. Metoden liknar den som vanligtvis använts för att studera mikrober i syrefri miljö och går ut på att man i provrör av glas lägger koppar i rent syrgasfritt vatten.

Resultaten från de två forskargruppernas arbeten har nu lett fram till att SKB kunnat bekräfta att koppar inte korroderar fortgående i rent syrgasfritt vatten. Mycket tunna ytskikt kan korroderas, men det är utan betydelse för slutförvaret. Flera försök har gjorts med koppar av olika kvaliteter och med olika ytrengöring.

Förklaring till vätgasobservationer

Vid vissa försök har vätgas observerats, exempelvis när forskarna har lagt kapselkoppar i rent syrgasfritt vatten. Tack vare ett nära samarbete mellan de två laboratorierna har man kunnat visa att den vätgas som tidigare observerats från kapselkoppar fanns i kopparmaterialet från början och att den alltså inte kommer från någon korrosionsprocess.

– Sammantaget visar de resultat vi nu presenterar att kopparkapseln i slutförvaret inte korroderar i rent syrgasfritt vatten, säger Allan Hedin.

Lägesrapporten med de nya resultaten lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med ett flertal planerade kompletteringar den 30 september 2014. Kompletteringarna är en del av den tillståndsprövning som pågår där Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.


Se en film om kopparkorrosion och de olika försök som genomförts.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 30 september 2014