Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB har bland annat anlitat forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att göra försök med kopparkorrosion. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Klarhet i omstridd korrosionsfråga

I slutet av september lämnade SKB in den tredje lägesrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Där presenteras nya viktiga rön i den omstridda kopparkorrosionsfrågan.

– De försök som gjorts vid Microbial Analytics AB, Micans, i Göteborg och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ger belägg för att koppar inte korroderar i rent syrgasfritt vatten. Därmed är inte detta en process som har relevans i slutförvaret för använt kärnbränsle, säger SKB:s säkerhetsanalytiker, Allan Hedin.

Bakgrunden till den omstridda frågan är att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan observerat vätgas i experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten. Detta har av dem tagits som ett bevis på att kopparn reagerar med vatten och bildar vätgas – något som går emot gängse vetenskap på området.

Ville ha klarhet

SKB har därför valt att gå på djupet med de oklarheter som har funnits. Sedan 2010 har man låtit en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet upprepa tidigare försök. Parallellt har en alternativ metod att studera fenomenet utvecklats hos Micans i Göteborg. Metoden liknar den som vanligtvis använts för att studera mikrober i syrefri miljö och går ut på att man i provrör av glas lägger koppar i rent syrgasfritt vatten.

Resultaten från de två forskargruppernas arbeten har nu lett fram till att SKB kunnat bekräfta att koppar inte korroderar fortgående i rent syrgasfritt vatten. Mycket tunna ytskikt kan korroderas, men det är utan betydelse för slutförvaret. Flera försök har gjorts med koppar av olika kvaliteter och med olika ytrengöring.

Förklaring till vätgasobservationer

Vid vissa försök har vätgas observerats, exempelvis när forskarna har lagt kapselkoppar i rent syrgasfritt vatten. Tack vare ett nära samarbete mellan de två laboratorierna har man kunnat visa att den vätgas som tidigare observerats från kapselkoppar fanns i kopparmaterialet från början och att den alltså inte kommer från någon korrosionsprocess.

– Sammantaget visar de resultat vi nu presenterar att kopparkapseln i slutförvaret inte korroderar i rent syrgasfritt vatten, säger Allan Hedin.

Lägesrapporten med de nya resultaten lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med ett flertal planerade kompletteringar den 30 september 2014. Kompletteringarna är en del av den tillståndsprövning som pågår där Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.


Se en film om kopparkorrosion och de olika försök som genomförts.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 30 september 2014