Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Justerad tidsplan för Kärnbränsleförvaret

Det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark får en delvis justerad tidsplan, med innebörden att planerad byggstart flyttas fram.

SKB:s tidsplaner för olika projekt justeras löpande, bland annat för att kunna prioritera resurser till rätt projekt i rätt tid. I det aktuella fallet görs nu bedömningen att byggstart av Kärnbränsleförvaret kan ske senast i början av 2019.

För SKB:s del innebär den justerade tidsplanen att, inom ramen för Kärnbränsleprogrammet, den pågående tillståndsprocessen kommer att prioriteras framför förberedelser för byggstart.

Parallellt med tillståndsprövningen av SKB:s ansökan om att få bygga Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen, förbereds en ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, som ska lämnas in under nästa år. Planerad byggstart för ett utbyggt SFR påverkas inte av beslutet.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 30 november 2012