Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Michael Sailer från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin

Internationella granskare positiva

En lättläst rapport med tydlig argumentation och bra struktur. Så lyder det preliminära utlåtandet från den internationella granskningsgrupp som under det senaste halvåret synat SKB:s säkerhetsanalys i sömmarna.

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan för Kärnbränsleförvaret är nu i full gång. En av de viktigaste delarna i ansökan – analysen av den långsiktiga säkerheten – är för närvarande speciellt i fokus.

Sedan i maj har en oberoende internationell granskningsgrupp på regeringens uppdrag specialstuderat analysen. Gruppen är utsedd av OECD:s kärnenergibyrå NEA och granskningen administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten. De tio medlemmarna är experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.

Under sommaren och hösten har granskningsgruppen i tre omgångar ställt nästan 300 frågor till SKB om analysen. Mellan den 12 och 16 december samlades gruppen i Stockholm för att kvarstående oklarheter skulle redas ut vid särskilda utfrågningar. Deltagarna gjorde dessutom studiebesök vid SKB:s forskningsanläggningar Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn samt på plats i Forsmark.

Nöjd ordförande

Gruppens ordförande Michael Sailer, till vardags direktör för tyska Öko-Institut (ett institut för tillämpad ekologisk forskning), är nöjd med vad han hört och sett så här långt.

– Analysen är tydlig och välstrukturerad. Det är lätt att följa både hur SKB argumenterar och hur man har gjort. Vi kan också konstatera att det vetenskapliga underlaget är uppdaterat. Kvalitetssäkringen får också godkänt. Än så länge har vi inte funnit något som kullkastar argumentationen.

– Det är viktigt att påpeka att alla slutsatser än så länge bara är preliminära. Mycket arbete återstår för oss i granskningsgruppen. Framför allt måste vi koncentrera oss på att undersöka SKB:s argument för att alla delar av slutförvaret fungerar tillsammans på ett sådant sätt att helheten blir långsiktigt säker.

Fler frågor kan komma

Under våren kan det möjligen komma ytterligare omgångar med frågor till SKB. Ett exempel på en fråga som granskningsgruppen eventuellt vill veta mer om är vilka kriterier som kommer att användas för att bestämma om ett deponeringshål kommer att godkännas eller inte. Detaljerna kring hur sprickorna i berget har modellerats kan bli en annan sådan fråga.

Allan Hedin, som är ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser, kan nu pusta ut – åtminstone tillfälligt.

– Jag tycker vi har kunnat ge bra svar på granskningsgruppens frågor. Det vi har hört hittills av granskningsgruppens reaktioner måste vi vara nöjda med.

Granskningsgruppen ska enligt planerna avlägga sin slutrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten i maj 2012.

Mer information

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 19 december 2011