Denna text är äldre än 12 år och kan innehålla inaktuell information.

Michael Sailer från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin

Internationella granskare positiva

En lättläst rapport med tydlig argumentation och bra struktur. Så lyder det preliminära utlåtandet från den internationella granskningsgrupp som under det senaste halvåret synat SKB:s säkerhetsanalys i sömmarna.

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av ansökan för Kärnbränsleförvaret är nu i full gång. En av de viktigaste delarna i ansökan – analysen av den långsiktiga säkerheten – är för närvarande speciellt i fokus.

Sedan i maj har en oberoende internationell granskningsgrupp på regeringens uppdrag specialstuderat analysen. Gruppen är utsedd av OECD:s kärnenergibyrå NEA och granskningen administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten. De tio medlemmarna är experter inom olika vetenskapliga områden och kommer från organisationer och universitet i sju länder.

Under sommaren och hösten har granskningsgruppen i tre omgångar ställt nästan 300 frågor till SKB om analysen. Mellan den 12 och 16 december samlades gruppen i Stockholm för att kvarstående oklarheter skulle redas ut vid särskilda utfrågningar. Deltagarna gjorde dessutom studiebesök vid SKB:s forskningsanläggningar Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn samt på plats i Forsmark.

Nöjd ordförande

Gruppens ordförande Michael Sailer, till vardags direktör för tyska Öko-Institut (ett institut för tillämpad ekologisk forskning), är nöjd med vad han hört och sett så här långt.

– Analysen är tydlig och välstrukturerad. Det är lätt att följa både hur SKB argumenterar och hur man har gjort. Vi kan också konstatera att det vetenskapliga underlaget är uppdaterat. Kvalitetssäkringen får också godkänt. Än så länge har vi inte funnit något som kullkastar argumentationen.

– Det är viktigt att påpeka att alla slutsatser än så länge bara är preliminära. Mycket arbete återstår för oss i granskningsgruppen. Framför allt måste vi koncentrera oss på att undersöka SKB:s argument för att alla delar av slutförvaret fungerar tillsammans på ett sådant sätt att helheten blir långsiktigt säker.

Fler frågor kan komma

Under våren kan det möjligen komma ytterligare omgångar med frågor till SKB. Ett exempel på en fråga som granskningsgruppen eventuellt vill veta mer om är vilka kriterier som kommer att användas för att bestämma om ett deponeringshål kommer att godkännas eller inte. Detaljerna kring hur sprickorna i berget har modellerats kan bli en annan sådan fråga.

Allan Hedin, som är ansvarig för SKB:s säkerhetsanalyser, kan nu pusta ut – åtminstone tillfälligt.

– Jag tycker vi har kunnat ge bra svar på granskningsgruppens frågor. Det vi har hört hittills av granskningsgruppens reaktioner måste vi vara nöjda med.

Granskningsgruppen ska enligt planerna avlägga sin slutrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten i maj 2012.

Mer information

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 19 december 2011