Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Hur mår egentligen Östersjön?

Östersjön är världens största bräckvattenhav. Blandningen av söt- och saltvattenarter är unik.Under flera decennier påverkades miljön negativt av människans aktiviteter, men det pågår ett intensivt arbete från olika håll, för att försöka vända utvecklingen.

Vid ett kunskapsseminarium arrangerat av SKB på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn berättade Jan Andersson från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om hur det känsliga ekosystemet ser ut i dag. Jan Andersson är chef för institutionen för akvatiska resurser och jobbar på lokalkontoret i Simpevarp. Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs delar av Östersjöns kust. Man ansvarar för ett kontrollprogram för kärnkraftverket i Simpevarp, och samlar in data inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv.

Bekämpningsmedlet DDT, och PCB, en grupp industrikemikalier som numera är förbjudna, var två av de stora bovarna i den omfattande miljöförstöringen som började under 1960-talet. För livet i vattnet blev det problematiskt. Även om tillståndet har blivit bättre, så har det uppstått något som liknar en ond cirkel.

Algblomning på sommaren

De näringsämnen som har kommit ut i Östersjön, bland annat från det alltmer effektiva jordbruket, bidrar till en stor tillväxt av alger och vi får det vi kallar för algblomning. Det inträffar ledsamt nog oftast lagom till badsäsongen. Algerna sjunker till botten, förbrukar syre och frigör fosfor, som har varit bundet i sedimentet. Nytt salt lyfter sedan algerna och gör algblomningen ännu värre. 15 procent av Östersjöns botten beräknas vara syrefri och man ser tyvärr inte någon förbättring. Men läget är inte helt nattsvart.

– Det blir långsamt bättre. Vi ser att de som står överst i näringskedjan, havsörnarna, blir fler och fler, konstaterade Jan Andersson belåtet.

Att både havsörnarna och sälarna blir fler talar för en förbättring. Det går sämre för torsken, som efter en stark uppgång under några år, nu verkar ha fått problem att reproducera sig. Orsaken är inte känd, men forskning pågår. Tjuvfiske decimerar tråkigt nog också beståndet.

Samarbete mellan länderna

Det finns ett stort engagemang bland lantbrukarna längs kusten för att minska utsläppen av näringsämnen till vattensystemen som leder ut i Östersjön. Man har ett visst samarbete mellan länderna runt havet, för att förbättra situationen. Var och en bidrar efter förmåga, alla är intresserade av ett rent hav med möjlighet till fiske.

För oskarshamnare ligger Östersjöns väl och ve de flesta varmt om hjärtat. Det märktes av publikens intresse och de många frågorna som ställdes vid Jan Anderssons föreläsning.

SKB kommer att fortsätta att arrangera kunskapsseminarier i Oskarshamn om aktuella och intressanta ämnen med koppling till vår verksamhet. Nästa seminarium sker den 21 maj, även den gången på Kapsellaboratoriet. Olle Zellman, SKB, kommer att reda ut begreppen om mervärdena.

Nyheter

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Publicerad: 22 april 2013