Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Hur mår egentligen Östersjön?

Östersjön är världens största bräckvattenhav. Blandningen av söt- och saltvattenarter är unik.Under flera decennier påverkades miljön negativt av människans aktiviteter, men det pågår ett intensivt arbete från olika håll, för att försöka vända utvecklingen.

Vid ett kunskapsseminarium arrangerat av SKB på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn berättade Jan Andersson från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om hur det känsliga ekosystemet ser ut i dag. Jan Andersson är chef för institutionen för akvatiska resurser och jobbar på lokalkontoret i Simpevarp. Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs delar av Östersjöns kust. Man ansvarar för ett kontrollprogram för kärnkraftverket i Simpevarp, och samlar in data inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv.

Bekämpningsmedlet DDT, och PCB, en grupp industrikemikalier som numera är förbjudna, var två av de stora bovarna i den omfattande miljöförstöringen som började under 1960-talet. För livet i vattnet blev det problematiskt. Även om tillståndet har blivit bättre, så har det uppstått något som liknar en ond cirkel.

Algblomning på sommaren

De näringsämnen som har kommit ut i Östersjön, bland annat från det alltmer effektiva jordbruket, bidrar till en stor tillväxt av alger och vi får det vi kallar för algblomning. Det inträffar ledsamt nog oftast lagom till badsäsongen. Algerna sjunker till botten, förbrukar syre och frigör fosfor, som har varit bundet i sedimentet. Nytt salt lyfter sedan algerna och gör algblomningen ännu värre. 15 procent av Östersjöns botten beräknas vara syrefri och man ser tyvärr inte någon förbättring. Men läget är inte helt nattsvart.

– Det blir långsamt bättre. Vi ser att de som står överst i näringskedjan, havsörnarna, blir fler och fler, konstaterade Jan Andersson belåtet.

Att både havsörnarna och sälarna blir fler talar för en förbättring. Det går sämre för torsken, som efter en stark uppgång under några år, nu verkar ha fått problem att reproducera sig. Orsaken är inte känd, men forskning pågår. Tjuvfiske decimerar tråkigt nog också beståndet.

Samarbete mellan länderna

Det finns ett stort engagemang bland lantbrukarna längs kusten för att minska utsläppen av näringsämnen till vattensystemen som leder ut i Östersjön. Man har ett visst samarbete mellan länderna runt havet, för att förbättra situationen. Var och en bidrar efter förmåga, alla är intresserade av ett rent hav med möjlighet till fiske.

För oskarshamnare ligger Östersjöns väl och ve de flesta varmt om hjärtat. Det märktes av publikens intresse och de många frågorna som ställdes vid Jan Anderssons föreläsning.

SKB kommer att fortsätta att arrangera kunskapsseminarier i Oskarshamn om aktuella och intressanta ämnen med koppling till vår verksamhet. Nästa seminarium sker den 21 maj, även den gången på Kapsellaboratoriet. Olle Zellman, SKB, kommer att reda ut begreppen om mervärdena.

Nyheter

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 23 november 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 22 april 2013