Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Hur mår egentligen Östersjön?

Östersjön är världens största bräckvattenhav. Blandningen av söt- och saltvattenarter är unik.Under flera decennier påverkades miljön negativt av människans aktiviteter, men det pågår ett intensivt arbete från olika håll, för att försöka vända utvecklingen.

Vid ett kunskapsseminarium arrangerat av SKB på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn berättade Jan Andersson från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om hur det känsliga ekosystemet ser ut i dag. Jan Andersson är chef för institutionen för akvatiska resurser och jobbar på lokalkontoret i Simpevarp. Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs delar av Östersjöns kust. Man ansvarar för ett kontrollprogram för kärnkraftverket i Simpevarp, och samlar in data inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv.

Bekämpningsmedlet DDT, och PCB, en grupp industrikemikalier som numera är förbjudna, var två av de stora bovarna i den omfattande miljöförstöringen som började under 1960-talet. För livet i vattnet blev det problematiskt. Även om tillståndet har blivit bättre, så har det uppstått något som liknar en ond cirkel.

Algblomning på sommaren

De näringsämnen som har kommit ut i Östersjön, bland annat från det alltmer effektiva jordbruket, bidrar till en stor tillväxt av alger och vi får det vi kallar för algblomning. Det inträffar ledsamt nog oftast lagom till badsäsongen. Algerna sjunker till botten, förbrukar syre och frigör fosfor, som har varit bundet i sedimentet. Nytt salt lyfter sedan algerna och gör algblomningen ännu värre. 15 procent av Östersjöns botten beräknas vara syrefri och man ser tyvärr inte någon förbättring. Men läget är inte helt nattsvart.

– Det blir långsamt bättre. Vi ser att de som står överst i näringskedjan, havsörnarna, blir fler och fler, konstaterade Jan Andersson belåtet.

Att både havsörnarna och sälarna blir fler talar för en förbättring. Det går sämre för torsken, som efter en stark uppgång under några år, nu verkar ha fått problem att reproducera sig. Orsaken är inte känd, men forskning pågår. Tjuvfiske decimerar tråkigt nog också beståndet.

Samarbete mellan länderna

Det finns ett stort engagemang bland lantbrukarna längs kusten för att minska utsläppen av näringsämnen till vattensystemen som leder ut i Östersjön. Man har ett visst samarbete mellan länderna runt havet, för att förbättra situationen. Var och en bidrar efter förmåga, alla är intresserade av ett rent hav med möjlighet till fiske.

För oskarshamnare ligger Östersjöns väl och ve de flesta varmt om hjärtat. Det märktes av publikens intresse och de många frågorna som ställdes vid Jan Anderssons föreläsning.

SKB kommer att fortsätta att arrangera kunskapsseminarier i Oskarshamn om aktuella och intressanta ämnen med koppling till vår verksamhet. Nästa seminarium sker den 21 maj, även den gången på Kapsellaboratoriet. Olle Zellman, SKB, kommer att reda ut begreppen om mervärdena.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 22 april 2013