Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Foto: Lasse Modin.

”Föreslagen kostnadsökning är orimlig”

Hallå där, Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Riksgälden reagerar på en skrivelse som SKB har skickat till regeringen.

Vad handlar den här skrivelsen om?

– Kärnkraftverken står för samtliga kostnader för det svenska kärnavfallsprogrammet och vart tredje år redovisar vi vilka kostnader som återstår. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s kostnadskalkyler under många år. När nu Riksgälden tar över denna uppgift, vill de höja ersättningen med 300 procent. Från dagens 12,5 miljoner som Strålsäkerhetsmyndigheten använt, till 40 miljoner kronor. Medlen i Kärnavfallsfonden tillhör kärnkraftverken och därför har vi synpunkter när Riksgälden vill ha en så hög ersättning. Med tanke på att SKB ska bedriva verksamhet i ytterligare 70 år, har det stor betydelse hur stora årliga uttag som görs.

Ni säger att det är orimligt och oacceptabelt.

– Ja, vi ifrågasätter det rimliga i den föreslagna kostnadsökningen. De medel kärnkraftsbolagen fonderar ska täcka kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Vi är måna om att hushålla med fondens medel och har därför uppmärksammat detta.

– Som en jämförelse har SKB två heltidsanställda som sammanställer vår kostnadskalkyl och Riksgälden önskar ha 12 heltidsanställda för att granska arbetet. Det har vi reagerat emot. Vi har också frågor kring omfattande OH-kostnader, konsultkostnader och osäkerhetspåslag.

Kan SKB och kärnkraftsbolagen ha åsikter på Riksgäldens myndighetsutövande?

– Vi har inga synpunkter på själva tillsynen, utan vi reagerar på kostnadsökningen som sådan.

Ni föreslår att kärnkraftsbolagen ska få utse en revisor som ska ges möjlighet att revidera Riksgäldens användning av fondmedel. Hur tänker ni där?

– Vi tycker att det är rimligt att kärnkraftsbolagen får möjlighet att revidera användningen av fondmedel för att säkerställa effektivitet och transparens. Samma självklara krav som vi ställer på oss själva.

Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad säger i SvD att han ska kalla till möte.

– Vi har ännu inte blivit inbjudna till möte, men vi ser fram emot en fortsatt dialog med Riksgälden.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 21 november 2018