Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Foto: Lasse Modin.

”Föreslagen kostnadsökning är orimlig”

Hallå där, Anna Porelius, kommunikationschef på SKB. Riksgälden reagerar på en skrivelse som SKB har skickat till regeringen.

Vad handlar den här skrivelsen om?

– Kärnkraftverken står för samtliga kostnader för det svenska kärnavfallsprogrammet och vart tredje år redovisar vi vilka kostnader som återstår. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat SKB:s kostnadskalkyler under många år. När nu Riksgälden tar över denna uppgift, vill de höja ersättningen med 300 procent. Från dagens 12,5 miljoner som Strålsäkerhetsmyndigheten använt, till 40 miljoner kronor. Medlen i Kärnavfallsfonden tillhör kärnkraftverken och därför har vi synpunkter när Riksgälden vill ha en så hög ersättning. Med tanke på att SKB ska bedriva verksamhet i ytterligare 70 år, har det stor betydelse hur stora årliga uttag som görs.

Ni säger att det är orimligt och oacceptabelt.

– Ja, vi ifrågasätter det rimliga i den föreslagna kostnadsökningen. De medel kärnkraftsbolagen fonderar ska täcka kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Vi är måna om att hushålla med fondens medel och har därför uppmärksammat detta.

– Som en jämförelse har SKB två heltidsanställda som sammanställer vår kostnadskalkyl och Riksgälden önskar ha 12 heltidsanställda för att granska arbetet. Det har vi reagerat emot. Vi har också frågor kring omfattande OH-kostnader, konsultkostnader och osäkerhetspåslag.

Kan SKB och kärnkraftsbolagen ha åsikter på Riksgäldens myndighetsutövande?

– Vi har inga synpunkter på själva tillsynen, utan vi reagerar på kostnadsökningen som sådan.

Ni föreslår att kärnkraftsbolagen ska få utse en revisor som ska ges möjlighet att revidera Riksgäldens användning av fondmedel. Hur tänker ni där?

– Vi tycker att det är rimligt att kärnkraftsbolagen får möjlighet att revidera användningen av fondmedel för att säkerställa effektivitet och transparens. Samma självklara krav som vi ställer på oss själva.

Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad säger i SvD att han ska kalla till möte.

– Vi har ännu inte blivit inbjudna till möte, men vi ser fram emot en fortsatt dialog med Riksgälden.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 21 november 2018