Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Gimoungdomar gör pjäs om Kärnbränsleförvaret

Det var ett stort och svårt ämne, men esteteleverna på Bruksgymnasiet i Gimo hittade sin vinkel till slut. Om några veckor har de premiär på sin pjäs ”Spår”, en föreställning om kärnkraft, avfall och framtidsval.

Det börjar bli pirrigt nu när premiären närmar sig. Mycket ska fixas i sista stund, och replikerna måste sitta som en smäck. För första gången har de nio eleverna repeterat hela pjäsen i ett sträck, och det känns lite skakigt men också spännande.

Emma Andersson oroar sig lite för att hon inte ska hinna lära sig replikerna utantill.

– Sångtexter har jag inga problem med, men det här är värre. Det fastnar inte på samma sätt, säger hon frustrerat, men uttrycker samtidigt att hon utvecklats mycket under den här tiden och lärt sig massor.

Visste ingenting

Tredjeårseleverna på estetprogrammet i Gimo har arbetat med sin pjäs sedan i våras. Det var när SKB var på besök i skolan för att informera om planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som idén kom upp att göra en föreställning om slutförvarsproblematiken.

Enligt klassens dramalärare Gunbritt Henricsson visste eleverna i stort sett ingenting om Kärnbränsleförvaret när de satte i gång.

– De fick börja med att utforska ämnet, göra research och ta reda på så mycket fakta de kunde innan själva skapandet satte i gång, berättar hon.

”Spår” bygger på de reaktioner, tankar och känslor kring kärnkraft och slutförvar som eleverna förmedlat och diskuterat, dels med varandra men också med lärarna. Manus, musik och bildspel har växt fram ur det materialet och kan sägas vara ett elev–lärar-samarbete. All koreografi har däremot eleverna gjort helt själva.

– Vi har velat ge vår syn på det här med slutförvaret, bekräftar Jonathan Nykvist, som har en roll i föreställningen men också spelar gitarr och bas.

Ställer frågor men ger inga svar

Att inte ta ställning i sakfrågan, har varit viktigt för eleverna, poängterar musikläraren Anna Backman Bister.

– Det har varit en del av syftet med arbetet, att ställa frågor utan att leverera några färdiga svar. Vi har haft livliga diskussioner i klassrummet och eleverna tycker olika, säger hon.

Nu väntar sju föreställningar i Ladan i Gimo för skolkamrater och allmänhet. Skolföreställningarna kommer att följas upp av diskussioner i klasserna med undervisande lärare. Och SKB, OSS (Opinionsgruppen för säker slutförvaring), MILKAS (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) och kommunens granskningsgrupp kommer att finnas tillgängliga på skolans torg för att svara på eventuella frågor.

Fakta

”Spår”

Medverkande: Jonathan Nykvist, Sanna Sanrell, Johanna Larsson, Frida Åhr, Jessica Lindén, Alice Pettersson, Malin Karlsson, Emma Andersson och Sara Lejon.

Pjäsen spelas i Ladan i Gimo:
7/11 kl 9.00 och 18.00
8/11 kl 9.00 och 13.30
10/11 kl 18:00
13/11 kl 14 och 18

Bakgrund

I våras fick esteteleverna och deras lärare Gunbritt Henricsson, drama, Anna Backman Bister, musik, och Jens Eklund, bild, uppdraget av SKB att göra en pjäs om det planerade Kärnbränsle-förvaret i Forsmark. SKB har inte påverkat innehållet i pjäsen, utan ungdomarna har haft full konstnärlig frihet i utformningen. SKB står för kostnaden för ljus och ljud samt lokalhyra.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 30 oktober 2013