Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Fullt hus på temakväll om fågel och vilt i Forsmark

Fullsatt var det på SKB:s temakväll i Snesslinge skola häromkvällen. Fågelforskaren Martin Green och viltexperten Johan Truvé redovisade resultatet av tio års arbete att kartlägga och övervaka faunan i Forsmarksområdet.

Forsmark är ett mycket fågelrikt område. Varje år häckar här 30 000 par av totalt 155 arter. Och den vanligaste fågeln i området är lövsångare, följd av bofink, rödhake, taltrast och kungsfågel.

Det var några av de intressanta fågeldata som ornitologen och forskaren Martin Green berättade om på SKB:s temakväll i förra veckan.

Referensdata

SKB:s inventering av fågel och vilt i Forsmark har pågått sedan 2002 då platsundersökningarna inleddes. SKB ville ta reda på hur den ökade aktiviteten i området påverkade faunan. Nu är platsundersökningarna avslutade, men inventeringarna fortsätter.

– Det är värdefullt för oss att få in data från en lång störningsfri period för att ha något att jämföra med när bygget av Kärnbränsleförvaret börjar, sa SKB:s platsekolog Sara Nordén och nämnde att den information man får in också används i företagets säkerhetsanalyser.

Elva arter

Martin Green följer i sina inventeringar elva särskilt skyddsvärda arter. Vart femte år gör han också en större inventering och räknar alla fågelarter.

Mellan 2002 och 2012 har han bara noterat små variationer i Forsmarks fågelbestånd.

– Generellt sett går det bra för Forsmarks fåglar, och efter vad jag kunnat se har SKB:s aktiviteter i området bara orsakat små störningar på fågellivet, sade han.

Havsörnen extra känslig

Det tydligaste exemplet på det är havsörnen, som också är en av de arter som man vet är särskilt störningskänslig.

– Första året lyckades 70–80 procent av häckningar. Året när platsundersökningarna drog igång såg det däremot sämre ut, sa han men tillade att SKB då styrde om sina aktiviteter till andra områden för att minska störningarna.

Jämn könsfördelning

SKB har också hållit ett vakande öga på viltet i området, inte minst älgarna. Johan Truvé från företaget Svensk Naturförvaltning berättade om den senaste inventeringen i våras med helikopter.

– Enligt våra beräkningar finns det 320 älgar i området, som är på 46 000 hektar. Könsfördelningen i beståndet var 50–50 och korna hade i genomsnitt 0,72 kalvar, vilket är normalt, sa han.

Att inventera vilt har sina svårigheter. Det finns två användbara metoder förutom flyginventering: att räkna spillning och spåra i snön.

– Ingen av dem är särskilt exakt, men om man mäter under en längre period får man fram ett jämförelseindex som visar hur beståndet utvecklar sig, förklarade han.

Rådjuren minskar

I inventeringen ingår förutom älg också rådjur, en stam som minskat betydligt sedan mätningarna inleddes.

– Mellan 2002 och 2012 minskade den med 50 procent, berättade Johan Truvé.

Det kan ha flera orsaker. En kan vara att rävarna har återhämtat sig från skabbutbrottet i början av 2000-talet.

– En annan att de senaste vintrarna varit hårda, och att lodjuren blivit vanligare i Uppland.

Fotnot: Rubriken på SKB:s nästa temakväll är ”Tala med framtiden – om informationsöverföring”. Den hålls i Österbybruks herrgård den 4 december kl 18.

Fakta

SKB:s fågel- och viltinventering

SKB inventerar elva rödlistade fågelarter: slaguggla, storlom, mindre hackspett, orre, tjäder, järpe, havsörn, törnskata, göktyta, fiskgjuse och bivråk. Vart femte år räknas före-komsten av alla fågelarter i området.

Viltinventeringen görs vart femte år. De arter som SKB framför allt följer är: älg, vildsvin, rådjur, hare, räv, lo, mård, mink, utter.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 19 november 2012