Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Fokus på tillståndsprocessen i digitalt seminarium

Fredagen den 15 oktober bjöd SKB in till digitalt seminarium om läget i den fortsatta tillståndsprövningen. Medverkade gjorde SKB:s vd Johan Dasht, Lisa Ranlöf, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten samt kommunalråden i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. Tiina Jalonen, utvecklingschef på SKB:s finska motsvarighet Posiva, berättade om hur långt processen mot ett färdigt slutförvar kommit i Finland. Sofie Gunnarsson modererade samtalet.

I augusti fattade regeringen beslut om att endast godkänna de delar i SKB:s ansökan som rör utökad mellanlagring av kärnbränsle i anläggningen Clab utanför Oskarshamn. De delar som rör inkapslingsanläggning och kärnbränsleförvar sköts upp och en ny remissrunda till SSM och Kärnavfallsrådet påbörjades.

Samtliga deltagare i fredagens seminarium delade bilden att det redan i dagsläget finns ett komplett underlag för regeringen att kunna fatta beslut i tillåtlighetsfrågan om slutförvarssystemet.

– Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar, säger SKB:s vd Johan Dasht i seminariet.

Fördröjningen är också kostsam. Att beslutet dröjer kostar mellan 900 miljoner och en miljard kronor per år poängterar Johan Dasht.

– Jag vill vara väldigt tydlig, fortsätter han. Vi vill inte blanda oss i det politiska spelet gällande om man är för eller emot kärnkraft. Vi har ett befintligt avfall och det är vårt uppdrag och ansvar att ta hand om det.

I Finland fattade regeringen beslut om tidtabellen för hanteringen av använt kärnbränsle redan 1983. Posivas slutförvarsmetod bygger på den som SKB utvecklat i Sverige. Metoden godkändes i Finland redan år 2000 och efter en lång period av teknikutveckling där SKB och Posiva har haft ett tätt samarbete, pågår nu konstruktionen av det finska slutförvaret för fullt.

– Vi har inte samma politiska debatt om slutförvarsfrågan i Finland. Generellt så är den politiska atmosfären god kring slutförvarsfrågan och den gemensamma bilden är att det är bättre att vi tar hand om det använda kärnbränslet än att skjuta beslutet vidare, säger Posivas utvecklingschef Tiina Jalonen.

Se mer: Informationsfilm om det finska slutförvaret i Olkiluoto

Lisa Ranlöf från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, berättade om expertmyndighetens roll som oberoende stöd till regeringen, och om den stegvisa prövning av slutförvaret som fortsätter också efter ett regeringsbeslut. SSM tillstyrkte SKB:s ansökan 2018 och bedömde då att SKB:s slutförvarslösning i sin helhet var robust.

– Det är beslutsfattarna som avgör när beslut tas, men vår bedömning är att det finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut i tillståndsfrågan, säger Lisa Ranlöf.

Kommunerna i sin tur uttrycker en viss oro över att ju längre tiden går desto mer ökar risken för att både medborgare och politiker kommer att tappa engagemanget. Frågan har redan dragits ut över flera mandatperioder:

– Vi känner en frustration över att regeringen dröjer när vi som är en liten kommun tar ett så stort nationellt ansvar. Frågan är om det funkar att vänta över ett val till. Tillståndet från kommunen är en färskvara, sa Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Senare på eftermiddagen kom SSM:s svar på remissen från Miljödepartementet. Myndigheten anser att de studier som remissen tar upp inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar om slutförvaret. SSM anser heller inte att någon ytterligare redovisning kring SKB:s långtidsförsök LOT är nödvändig, vilket också var en fråga som ställdes i remissen.

Se seminariet i sin helhet

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 18 oktober 2021