Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Eva Halldén är ny vd för SKB. Foto: SKB.

Eva Halldén ny vd

Eva Halldén är ny vd på SKB sedan den 1 april. Eva Halldén har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk.

– SKB har ett jätteviktigt uppdrag, dessutom är företaget inne i ett intensivt skede med miljöprövningen i Mark- och miljödomstolen till hösten och även den fortsatta planeringen av våra stora projekt. Samtidigt måste vi ju klara driften och fortsätta forskningsarbetet. Så det är helt klart ett väldigt spännande läge att komma in i, säger Eva Halldén.

Hon har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk, chef för Studsvik Nuclear och arbetat med effektiviserings- och förbättringsfrågor på kärnkraftsområdet inom Vattenfall.

– Min bild av SKB är att det är ett mycket kompetent företag med många skickliga medarbetare, som på ett mycket framgångsrikt sätt drivit planerna framåt för att få bygga ett slutförvar. SKB är också mycket kompetenta på att driva de anläggningar som finns i drift i dag, säger Eva Halldén.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 3 april 2017