Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Eva Halldén är ny vd för SKB. Foto: SKB.

Eva Halldén ny vd

Eva Halldén är ny vd på SKB sedan den 1 april. Eva Halldén har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk.

– SKB har ett jätteviktigt uppdrag, dessutom är företaget inne i ett intensivt skede med miljöprövningen i Mark- och miljödomstolen till hösten och även den fortsatta planeringen av våra stora projekt. Samtidigt måste vi ju klara driften och fortsätta forskningsarbetet. Så det är helt klart ett väldigt spännande läge att komma in i, säger Eva Halldén.

Hon har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk, chef för Studsvik Nuclear och arbetat med effektiviserings- och förbättringsfrågor på kärnkraftsområdet inom Vattenfall.

– Min bild av SKB är att det är ett mycket kompetent företag med många skickliga medarbetare, som på ett mycket framgångsrikt sätt drivit planerna framåt för att få bygga ett slutförvar. SKB är också mycket kompetenta på att driva de anläggningar som finns i drift i dag, säger Eva Halldén.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 3 april 2017