Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Ett 50-tal deltagare samlades dagarna före midsommar vid Äspölaboratoriet för projektmöte med EU-nätverket BSUIN. Foto: SKB.

EU-projekt gästade Äspölaboratoriet

EU-projektet BSUIN, höll under tre dagar stormöte vid Äspölaboratoriet. Här möttes representanter för sex underjordsanläggningar runt Östersjön och ett tiotal företag och organisationer varav hälften kom från Oskarshamn och Kalmar län.

Mellan 18 och 20 juni höll EU-projektet BSUIN, Baltic Sea Underground Innovation Network, projektmöte vid Äspölaboratoriet. Ett 50-tal deltagare från nio länder gästade

Det bjöds på guidning både ovan och under jord för att alla skulle få lära känna den breda verksamhet som finns vid Äspölaboratoriet.

Äspö och förutom möten och workshopar bjöds de på guidning i såväl underjordslaboratoriet som i Äspö forskarby.

Stort intresse från företag

Mats Ohlsson som koordinerar de externa kontakterna vid Äspölaboratoriet var nöjd med dagarna.

– Det var ett mycket bra möte och stor uppslutning både från projektets organisationer och från regionala och nationella företag och organisationer som har koppling till Äspölaboratoriet, säger Mats Ohlsson.

I BSUIN deltar 14 organisationer med koppling till sex olika underjordslaboratorier runt Östersjön. Syftet med projektet är att med gemensamma krafter göra anläggningarna mer tillgängliga för innovation, affärsutveckling och forskning.

Samarbete gynnar innovationer

En viktig punkt under dagen var diskussionerna kring hur man kan utveckla servicen för externa företag som vill nyttja anläggningarna.

Linda Sharp från oskarshamnsföretaget Maskinteknik höll en uppskattad presentation där hon berättade om hur hennes företag använt Äspölaboratoriet som en innovationsmiljö för nya produkter.

Till mötet hade därför ett flertal företag och organisationer bjudits in för att berätta hur de i dag nyttjar Äspölaboratoriet som innovationsmiljö. Ett mycket bra exempel är Oskarshamnsföretaget Maskinteknik där Linda Sharp presenterade deras långvariga samarbete med SKB. Ett samarbete som lett till en rad nya tekniska mät- och undersökningsutrustningar som nu används i verksamheten och några nya är på gång.

Katarina Hultgren från Atrinova berättade om hur Oskarshamns kommun stödjer företag och forskare i syfte att bidra till regionens tillväxt och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv. På motsvarande sätt redovisade Mattias Nylander från Regionförbundet Kalmar län hur de arbetar med regional utveckling genom att stötta innovationsmiljöer som exempelvis Äspölaboratoriet.

Möjligheter och utmaningar

Under dagen diskuterades också vilka specifika möjligheter och utmaningar som Äspölaboratoriet står inför när nu SKB trappar ner sin verksamhet. En noggrann SWOT-analys genomfördes där styrkor, svagheter, möjligheter och hot gicks igenom. Här diskuterades flera förslag, bland annat framhölls möjligheten att utveckla anläggningens besöks- och turistverksamhet där forskning och teknikutveckling i kombination med upplevelse och äventyr kan vara en väg framåt. Även det nära samarbetet med andra företag sågs som en styrka och något som kan vara en grogrund för ytterligare nya företag i framtiden.

M Ohlsson

– Vi fick många bra inspel i arbetet med Äspölaboratoriets framtid under mötet. Att ingå i ett EU-nätverk är en styrka. I stället för att se de andra underjordsanläggningarna som konkurrenter försöker vi hjälpa varandra att utvecklas och den inställningen tror jag är viktig om vi ska komma framåt i omställningen av Äspölaboratoriet, säger Mats Ohlsson.

Nästa möte med BSUIN hålls i Polen. Då blir det även ett besök KGHM Cuprum Research and Development Centre som från början var en gammal koppargruva men där man i likhet med Äspölaboratoriet vill satsa på forskning och innovation.

Fakta

Om BSUIN

BSUIN, Baltic Sea Underground Innovation Network, är ett treårigt projekt inom EU:s Östersjöprogram och startade i oktober 2017. Sex underjordsanläggningar runt Östersjön deltar i samarbetet. Syfte är att samverka för att hitta nya sätt att nyttja underjordsanläggningarna och på så sätt bidra till att stärka innovationskraften i Östersjöregionen.

De sex underjordsanläggningarna är:

Callio Lab är en 1 440 meter djup gruva för koppar-, zink- och pyritbrytning i centrala Finland. På olika djup finns även ett antal experimentnischer för annan verksamhet, till exempel partikelfysik.

Ruskeala mine i ryska Karelen är en gammal gruvmiljö där man brutit marmor från 1700-talet. På senare år har hela området omvandlats till ett populärt turistmål.

Underground Low Background Laboratory of the Khlopin Radium Institute är ett ryskt berglaboratorium beläget på 120 meters djup under tunnelbanan i S:t Petersburg. Här pågår kontinuerliga mätningar av tritium.

KGHM Cuprum Research and development Centre i sydvästra Polen är en koppargruva som når ner till 1 300 meters djup. De områden där gruvdriften upphört är tillgängliga för experiment och tester.

Reiche Zeche i tyska Sachsen var från början en silvergruva som togs i drift redan 1839. Den har under lång tid använts i utbildningssyfte inom gruvteknik och även för forskning.

Svenska Äspölaboratoriet är byggt för utveckling, demonstration och test av teknik för slutförvaring av använt kärnbränsle. På senare år har verksamheten breddats för att ge plats och möjlighet åt andra företag och organisationer att genomföra experiment.

Nyheter

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 23 november 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 29 juni 2018