Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

 Niklas Heneryd (i gul varseljacka) visar platsen där schaktet ner i förvaret ska ligga. Foto: SKB.

Esbo-delegater besökte Forsmark

– Det är väldigt viktigt för oss att kunna vara på plats här i Forsmark och se förutsättningarna för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle”, sammanfattade Jörg Reckers från det tyska miljöministeriet. Ett mycket intressant besök.

Jörg Reckers var en av deltagarna när SKB stod värd för Esbo-samrådet, konventionen där länderna kring Östersjön kan komma med synpunkter på verksamheter som kan komma att få gränsöverskridande miljöpåverkan.

Efter en dag i Stockholm med mera formella överläggningar följde en studiedag i Forsmark. De 20-talet deltagarna från Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark fick en omfattande redogörelse kring allt det tekniska men också miljöfrågor och acceptansfrågan.

Teknik och natur

Det var liksom ödet som gjorde att enhetschefen Niklas Heneryd fick avbryta sin presentation i terrängen vid den planerade anläggningen vid Söderviken:

– Titta, en havsörn!

Den naturintresserade gruppen blev förstås imponerad att få se den ståtliga fågeln. De fängslades också av SKB:s arbete kring att rädda beståndet av den sällsynta arten gölgroda som finns i området.

– Men mest spännande tyckte jag arbetet kring att få acceptans kring planerna, allt arbete på det lokala planet med så många informationsträffar för de vanliga medborgarna, sade Migle Masaityte från Litauens miljödepartement.

Hon fortsatte:

– Något sådant har inte vi i vårt land. Vi skickar ut ett papper och så får folk komma med synpunkter. Det gör de sällan, och ändå har vi stora processer kring de två avstängda kärnkraftverken i Ignalina och de två nya som ska byggas.

Mikael-o-Niklas350x200

Mikael Gontier, som är specialist på miljökonsekvensbeskrivningar, och enhetschef Niklas Heneryd, berättar om layouten av det planerade Kärnbränsleförvaret.

Samarbete över gränserna

Esbo-konventionen, eller egentligen konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, tillkom för att grannländer ska få komma med synpunkter kring miljöfrågor. I Sverige är det Naturvårdsverket som redan 2005 bjöd in länderna kring Östersjön i den här frågan.

– Det är viktigt att våra länder har en samsyn och är öppna i de här frågorna, menade Jörg Reckers när han vandrade runt i den helt nya besöksutställningen i en av bergssalarna i SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

Han hade varit till Forsmark tidigare men fick nu en fördjupad bild av den befintliga anläggningen som planeras att byggas ut och byggandet av Kärnbränsleförvaret på 500 meter ner i berggrunden i Forsmark.

Åländskt intresse

– Ett mycket intressant besök, för mig är risken kring strålning det viktigaste, vi hamnar ju så att säga mitt emellan två kärnområden, menade Inkeri Ahonen från Åland och pekade på närheten till Forsmark och den finska motsvarigheten i Onkalo.

Efter det här besöket har nu länderna fram till 15 april på sig att komma med ytterligare synpunkter till Naturvårdsverket, som ansvarar för genomförandet av samrådet.

Migle Masaityte och hennes kolleger hemma i Vilnius får nu fundera på några nya formuleringar. Hon var i alla fall imponerad av att Forsmarks Wärdshus passande bjöd på påskgodis i Litauens färger gult, grönt och rött …

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 23 mars 2016