Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Åsa Lindwall, rekryteringsansvarig SKB. Foto: Lasse Modin.

Engagerade medarbetare sökes

Hallå där, Åsa Lindwall, ansvarig för rekrytering på SKB. Nu i veckan har SKB annonser i lokalpressen i Östhammar.

Berätta, vad handlar det om?

Vi vill att människor ska få upp ögonen för vilket spännande uppdrag SKB har och känna sig lockade att söka jobb hos oss. SKB har två stora och unika projekt på gång i Forsmark, Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Båda är framtidsprojekt som kommer att göra skillnad för framtida generationer. Det är det vi vill berätta om, och att vi söker engagerade medarbetare som vill vara med på den resan. Hittills har projekten befunnit sig i en planeringsfas. Men när vi får regeringsbesluten går de in i en ny fas – utförandefasen – och då ökar vårt behov av att attrahera kompetens och rekrytera personal.

Vilken typ av tjänster är det fråga om?

Ja, det är en ganska spretig flora. Det är allt från tjänster inom miljö och kvalitet och beställarkompetens inom en mängd områden till olika typer av ingenjörer. Nu närmast söker vi personal inom området konstruktion då projekt Kärnbränsleförvar närmar sig detaljprojektering. I övrig är det tjänster inom för oss nya områden som infrastruktur, bygg, industri och process.

Hur många kommer SKB att sysselsätta ute i Forsmark när projekten är i gång?

Det beror på vilket skede man pratar om, men för Kärnbränsleförvarets del så rör det sig under byggtiden om runt 800 personer, varav de flesta är entreprenörer.

Vad rekommenderar du till den som vill söka jobb på SKB?

Gå in på våra ”Jobba hos oss”-sidor på webben och läs intervjuerna med både anställda och chefer. Håll sedan ögonen öppna efter våra rekryteringsannonser.

För att se annonsen, klicka här!

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 12 april 2016