Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

 Johannes Petrone (i mitten) är spänd på resultatet av de geotekniska undersökningar som nu görs i Forsmark. Till vänster står Hans-Ola Engström, Tyréns, och till höger Mats Sjöström, också han från Tyréns. Foto: SKB

De går på djupen med ytlagren

I Söderviken i Forsmark är SKB i gång med att göra byggförberedande undersökningar. Allt från jordlager till den ytliga bergytan på platsen där Kärnbränsleförvaret är tänkt att ligga ska undersökas.

– Vi måste jobba på och vara proaktiva, förklarar SKB:s enhetschef Niklas Heneryd. När vi får klartecken från myndigheterna eller regeringen att börja bygga måste vi vara redo att sätta i gång.

Undersökningarna pågick under sju veckor och ska kartlägga jordens hållfasthet, läget för bergytan under jord, ytliga sprickor och det ytliga bergets egenskaper. Man ska också installera grundvattenrör för att få en lång mätserie på vattnets kemiska sammansättning. Det är djuplodande undersökningar – men samtidigt inte.

– Vi håller oss som mest ner till fem meters djup i berget och när resultaten analyseras kommer vi att få svar på en rad frågor som kommer att vara värdefulla inför det planerade bygget av slutförvaret, säger Johannes Petrone, som är geoteknisk aktivitetsledare.

Från ytan ner till förvarsnivån på knappt 500 meters djup är det långt. Det är dock här vid ytan allt börjar.

119 punkter

– SKB har ju undersökt det här området i flera år, men nu förtätar vi och samlar in betydligt bredare information, förklarar Johannes som är förväntansfull inför resultaten.

119 undersökningspunkter, 65 borrningar ner till berg, 75 jordprovtagningar, 13 grundvattenrör – en diger samling information som ska detaljanalyseras för att skapa de bästa förutsättningar för att anlägga det planerade slutförvaret.

Johannes Petrone har också arbetat i GAP-projektet, The Greenland Analogue Project, där SKB tillsammans med en grupp internationella forskare bland annat undersökt hur kommande istider kan påverka ett slutförvar. Han ser vissa likheter mellan undersökningarna, bland annat kring grundvattennivåer.

– Genom geoteknik och genom att samla in långa mätserier får man många svar, säger han.

Varsam med naturen

Visserligen börjar vintern övergå till vår men att undersökningarna sker just nu är ingen tillfällighet.

– Under den här årstiden minimerar vi påverkan på naturen, det gäller inte minst de speciella gölarna som finns i området och där den skyddade arten gölgroda finns under senvår och sommar, säger Johannes som ser Söderviken som ett intressant geologiskt område med stora variationer när det gäller hur markytan följer berget.

Senare i vår kommer även så kallad styrd borrning att ske i det tilltänkta schaktläget ner till drygt 500 meter. Även här tar man stor hänsyn för att inte påverka naturen, och särskilt då gölgrodorna.

– Vi kommer att borra utanför gölen och genom den speciella tekniken kan vi styra borren i rätt läge under gölen, säger enhetschef Niklas Heneryd om arbetet som fortsätter under ytlagret som just nu kartläggs.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 22 mars 2016