Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

 Johannes Petrone (i mitten) är spänd på resultatet av de geotekniska undersökningar som nu görs i Forsmark. Till vänster står Hans-Ola Engström, Tyréns, och till höger Mats Sjöström, också han från Tyréns. Foto: SKB

De går på djupen med ytlagren

I Söderviken i Forsmark är SKB i gång med att göra byggförberedande undersökningar. Allt från jordlager till den ytliga bergytan på platsen där Kärnbränsleförvaret är tänkt att ligga ska undersökas.

– Vi måste jobba på och vara proaktiva, förklarar SKB:s enhetschef Niklas Heneryd. När vi får klartecken från myndigheterna eller regeringen att börja bygga måste vi vara redo att sätta i gång.

Undersökningarna pågick under sju veckor och ska kartlägga jordens hållfasthet, läget för bergytan under jord, ytliga sprickor och det ytliga bergets egenskaper. Man ska också installera grundvattenrör för att få en lång mätserie på vattnets kemiska sammansättning. Det är djuplodande undersökningar – men samtidigt inte.

– Vi håller oss som mest ner till fem meters djup i berget och när resultaten analyseras kommer vi att få svar på en rad frågor som kommer att vara värdefulla inför det planerade bygget av slutförvaret, säger Johannes Petrone, som är geoteknisk aktivitetsledare.

Från ytan ner till förvarsnivån på knappt 500 meters djup är det långt. Det är dock här vid ytan allt börjar.

119 punkter

– SKB har ju undersökt det här området i flera år, men nu förtätar vi och samlar in betydligt bredare information, förklarar Johannes som är förväntansfull inför resultaten.

119 undersökningspunkter, 65 borrningar ner till berg, 75 jordprovtagningar, 13 grundvattenrör – en diger samling information som ska detaljanalyseras för att skapa de bästa förutsättningar för att anlägga det planerade slutförvaret.

Johannes Petrone har också arbetat i GAP-projektet, The Greenland Analogue Project, där SKB tillsammans med en grupp internationella forskare bland annat undersökt hur kommande istider kan påverka ett slutförvar. Han ser vissa likheter mellan undersökningarna, bland annat kring grundvattennivåer.

– Genom geoteknik och genom att samla in långa mätserier får man många svar, säger han.

Varsam med naturen

Visserligen börjar vintern övergå till vår men att undersökningarna sker just nu är ingen tillfällighet.

– Under den här årstiden minimerar vi påverkan på naturen, det gäller inte minst de speciella gölarna som finns i området och där den skyddade arten gölgroda finns under senvår och sommar, säger Johannes som ser Söderviken som ett intressant geologiskt område med stora variationer när det gäller hur markytan följer berget.

Senare i vår kommer även så kallad styrd borrning att ske i det tilltänkta schaktläget ner till drygt 500 meter. Även här tar man stor hänsyn för att inte påverka naturen, och särskilt då gölgrodorna.

– Vi kommer att borra utanför gölen och genom den speciella tekniken kan vi styra borren i rätt läge under gölen, säger enhetschef Niklas Heneryd om arbetet som fortsätter under ytlagret som just nu kartläggs.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 22 mars 2016