Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Kent och Alexander Paulsson, från företaget Amkvo, kontrollerar drönaren inför mätningarna i Forsmark. Foto: SKB.

Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare

För en tid sedan flög SKB med drönare i Forsmark i anslutning till området där vi planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Anledningen är att vi vill få ytterligare information om hur framtida istider kan påverka platsen.

Vi har tidigare genomfört ett flerårigt projekt i Forsmark där vi genom olika metoder har tittat på hur mycket av den fasta berggrunden som inlandsisen har eroderat bort.

Jens-Ove Näslund är SKB:s klimatexpert. Foto: SKB.

– Bland annat genom att mäta formen på hällar, dalar och höjder, och genom en ny metod att titta på isotoper i berggrundens mineraler, har vi kunnat konstatera att erosionen varierar mycket från plats till plats i området men att det generellt sett inte är särskilt mycket berg som eroderats bort, säger SKB:s klimatexpert Jens-Ove Näslund.

Modernt tillvägagångssätt

– Att använda drönare är ett modernt och effektivt sätt att kartlägga berghällar. På drönaren sitter en så kallad lidar som skickar ut lasersignaler som kartlägger detaljerade mikroformer och sprickigheten hos hällarna. Det fungerar ungefär som ett ekolod på båtar. Från luften kan man göra en digital 3D-modell med mycket hög upplösning, och kan sedan kartera stora områden effektivt i en dator, säger Jens-Ove Näslund.

Genom de studier vi gjort hittills vet SKB att kommande istider inte kommer att sänka berggrunden i området mycket men vi vill förstå och kunna förklara de egenskaper hos berget som styr mängden glacial erosion.

– Poängen med dessa mätningar är att koppla resultatet till de tidigare mätningarna och få svar på varför erosionen skiftar från plats till plats. Skillnaden kan till exempel bero på bergets sprickighet och formen på hällarna, säger Jens-Ove Näslund.

Låg erosion även i framtiden

SKB måste kunna visa hur framtida inlandsisar kan komma att påverka berget, bland annat för att se hur förvarsdjup och permafrostdjup skulle kunna påverkas. Vi bedömer dock att erosionen under de kommande en miljon åren generellt sett kommer att vara låg, liksom den varit under den senaste årmiljonen.

Fotnot. Drönarflygning över skyddsområdet runt kärnkraftverket i Forsmark är förbjudet utan tillstånd.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 29 maj 2020