Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Kent och Alexander Paulsson, från företaget Amkvo, kontrollerar drönaren inför mätningarna i Forsmark. Foto: SKB.

Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare

För en tid sedan flög SKB med drönare i Forsmark i anslutning till området där vi planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Anledningen är att vi vill få ytterligare information om hur framtida istider kan påverka platsen.

Vi har tidigare genomfört ett flerårigt projekt i Forsmark där vi genom olika metoder har tittat på hur mycket av den fasta berggrunden som inlandsisen har eroderat bort.

Jens-Ove Näslund är SKB:s klimatexpert. Foto: SKB.

– Bland annat genom att mäta formen på hällar, dalar och höjder, och genom en ny metod att titta på isotoper i berggrundens mineraler, har vi kunnat konstatera att erosionen varierar mycket från plats till plats i området men att det generellt sett inte är särskilt mycket berg som eroderats bort, säger SKB:s klimatexpert Jens-Ove Näslund.

Modernt tillvägagångssätt

– Att använda drönare är ett modernt och effektivt sätt att kartlägga berghällar. På drönaren sitter en så kallad lidar som skickar ut lasersignaler som kartlägger detaljerade mikroformer och sprickigheten hos hällarna. Det fungerar ungefär som ett ekolod på båtar. Från luften kan man göra en digital 3D-modell med mycket hög upplösning, och kan sedan kartera stora områden effektivt i en dator, säger Jens-Ove Näslund.

Genom de studier vi gjort hittills vet SKB att kommande istider inte kommer att sänka berggrunden i området mycket men vi vill förstå och kunna förklara de egenskaper hos berget som styr mängden glacial erosion.

– Poängen med dessa mätningar är att koppla resultatet till de tidigare mätningarna och få svar på varför erosionen skiftar från plats till plats. Skillnaden kan till exempel bero på bergets sprickighet och formen på hällarna, säger Jens-Ove Näslund.

Låg erosion även i framtiden

SKB måste kunna visa hur framtida inlandsisar kan komma att påverka berget, bland annat för att se hur förvarsdjup och permafrostdjup skulle kunna påverkas. Vi bedömer dock att erosionen under de kommande en miljon åren generellt sett kommer att vara låg, liksom den varit under den senaste årmiljonen.

Fotnot. Drönarflygning över skyddsområdet runt kärnkraftverket i Forsmark är förbjudet utan tillstånd.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 29 maj 2020