Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Säkrad drift på SKB:s anläggningar

SKB följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd och rekommendationer kring hanteringen av coronaviruset. Verksamheten fortgår men med restriktioner. Åtgärder har vidtagits för att säkra driften på våra kärntekniska anläggningar.

För att skydda verksamheten och värna medarbetares och besökares hälsa har SKB ställt in alla tjänsteresor samt externa möten och besök på våra kontor och anläggningar som inte är verksamhetskritiska. Merparten av våra kontorsanställda arbetar på distans. Besöks- och resestoppet gäller tills vidare med kontinuerliga bedömningar över hur situationen utvecklas över tid.

Mellanlagret Clab

SKB:s anläggning Clab, Mellanlagret för använt kärnbränsle, följer sedan tidigare framtagen planering och ett antal åtgärder för att begränsa risken för smittspridning till kontrollsrumspersonalen har vidtagits. Åtgärderna vid Clab följer riktlinjer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Anläggningens huvuduppgift, att ta emot använt kärnbränsle från kärnkraftverken, har inte påverkats. Vi uppmanar vår personal att följa de rekommendationer som finns, både internt och externt och så fortsätter vi att följa utvecklingen, säger Mattias Nyström, tillförordnad enhetschef för driften på Clab.

Transport

Transportverksamheten fortgår som planerat och det finns redundans för att upprätthålla driften på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för att besättningen på transportfartyget smittas.

Slutförvaret SFR

På Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, fortsätter driften enligt lagd planering och bedömningen är att detta kommer att kunna fortgå på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 7 april 2020