Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Säkrad drift på SKB:s anläggningar

SKB följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd och rekommendationer kring hanteringen av coronaviruset. Verksamheten fortgår men med restriktioner. Åtgärder har vidtagits för att säkra driften på våra kärntekniska anläggningar.

För att skydda verksamheten och värna medarbetares och besökares hälsa har SKB ställt in alla tjänsteresor samt externa möten och besök på våra kontor och anläggningar som inte är verksamhetskritiska. Merparten av våra kontorsanställda arbetar på distans. Besöks- och resestoppet gäller tills vidare med kontinuerliga bedömningar över hur situationen utvecklas över tid.

Mellanlagret Clab

SKB:s anläggning Clab, Mellanlagret för använt kärnbränsle, följer sedan tidigare framtagen planering och ett antal åtgärder för att begränsa risken för smittspridning till kontrollsrumspersonalen har vidtagits. Åtgärderna vid Clab följer riktlinjer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Anläggningens huvuduppgift, att ta emot använt kärnbränsle från kärnkraftverken, har inte påverkats. Vi uppmanar vår personal att följa de rekommendationer som finns, både internt och externt och så fortsätter vi att följa utvecklingen, säger Mattias Nyström, tillförordnad enhetschef för driften på Clab.

Transport

Transportverksamheten fortgår som planerat och det finns redundans för att upprätthålla driften på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för att besättningen på transportfartyget smittas.

Slutförvaret SFR

På Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, fortsätter driften enligt lagd planering och bedömningen är att detta kommer att kunna fortgå på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 7 april 2020