Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Ambassadbesök i Forsmark

Personal från ett 50-tal utländska ambassader besökte SKB i Forsmark på onsdagen. Botswana, Malaysia, Iran, Japan, Ukraina och Albanien fanns bland de länder som var representerade. Och intresset var stort för det sätt som Sverige tar hand om sitt kärnavfall på.

Hans Forsström från SKB:s dotterbolag, SKB International, fick svara på en mängd frågor och besöket nere i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) drog ut på tiden. Han kunde konstatera att det var en ovanligt alert grupp.

– För oss är det här en väldigt bra möjlighet att berätta för många vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, sa han.

”Samma utmaningar”

Initiativet till besöket kom från länsstyrelsen i Uppsala som i samarbete med SKB och UD bjudit in samtliga ambassadråd (de så kallade biträdande ambassadörerna) från utländska ambassader i Stockholm. Mer än 50 representanter från nästan lika många länder nappade.

– Flera länder står inför samma utmaningar på det här området. Här finns en väldig spridning. Det är allt ifrån länder i Asien till Afrika och Europa. Det är länder som inte har kärnkraft i dag men som planerar kärnkraft i framtiden. Och det är länder som har kärnkraft och behöver hitta sätt att ta hand om avfallet, sa Martin Brozek internationell sekreterare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Marknadsföra kunskap

Han poängterade att länsstyrelsen såg besöket som ett sätt att marknadsföra den kunskap som finns i Sverige och länet när det gäller slutförvaring av kärnavfall. Den här gången hade man valt att koncentrera sig på SKB:s verksamhet och exportmöjligheterna. Många av de utländska besökarna var imponerade av svensk teknik men kanske i första hand det sätt som Sverige valt att arbeta med frågan på.

– Det finns många problem som vi schweizare delar med er i Sverige. Vi letar också efter en plats för ett slutförvar och vi är nyfikna på hur långt ni har kommit. Efter Fukushima fattade Schweiz beslut om att avveckla kärnkraften men avfallet finns kvar och måste tas om hand. Fast hittills har känslan hos många i befolkningen varit, gärna ett slutförvar, men bara inte på min bakgård, berättade Marianne Gramm från Schweiz.

Att så pass många i Östhammars kommun är positivt inställda till ett kärnbränsleförvar väckte viss förvåning. Och Marianne Gramm var därför särskilt intresserad av den presentation som Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg, C, höll under eftermiddagen.

Turkiet vill satsa

Ett land som är i en helt annan situation än Schweiz är Turkiet. Här planeras en stor satsning på kärnkraft de närmaste åren.

– Det här besöket har varit mycket bra. Många av oss här är i processen att börja bygga kärnkraftverk, sade Cengiz Firat från den turkiska ambassaden i Stockholm.

Nyheter

Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn
SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section - Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och …

Publicerad: 13 september 2023

IAEA:s generaldirektör besökte SKB
Den här veckan besökte det internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Grossi Sverige. Under sitt Sverigebesök har generaldirektören träffat SKB vid två tillfällen.

Publicerad: 30 augusti 2023

Stefan Engdahl ny vd för SKB
Stefan Engdahl har utsetts till ny vd för SKB. Han kommer närmast från Trafikverket där han idag är planeringsdirektör med ansvar för planering av statlig infrastruktur för vägar, järnvägar samt långsiktigt även för sjö- och luftfart.

Publicerad: 14 augusti 2023

SKB tecknar samverkansavtal med Skanska för utbyggnad av SFR
SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska gällande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

Publicerad: 24 juli 2023

Miljödom för utbyggnad av Forsmarks hamn
SKB har idag fått miljötillstånd för att bygga ut och bedriva verksamhet i Forsmarks hamn. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen.

Publicerad: 13 juli 2023

Publicerad: 13 december 2012