Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Ambassadbesök i Forsmark

Personal från ett 50-tal utländska ambassader besökte SKB i Forsmark på onsdagen. Botswana, Malaysia, Iran, Japan, Ukraina och Albanien fanns bland de länder som var representerade. Och intresset var stort för det sätt som Sverige tar hand om sitt kärnavfall på.

Hans Forsström från SKB:s dotterbolag, SKB International, fick svara på en mängd frågor och besöket nere i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) drog ut på tiden. Han kunde konstatera att det var en ovanligt alert grupp.

– För oss är det här en väldigt bra möjlighet att berätta för många vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, sa han.

”Samma utmaningar”

Initiativet till besöket kom från länsstyrelsen i Uppsala som i samarbete med SKB och UD bjudit in samtliga ambassadråd (de så kallade biträdande ambassadörerna) från utländska ambassader i Stockholm. Mer än 50 representanter från nästan lika många länder nappade.

– Flera länder står inför samma utmaningar på det här området. Här finns en väldig spridning. Det är allt ifrån länder i Asien till Afrika och Europa. Det är länder som inte har kärnkraft i dag men som planerar kärnkraft i framtiden. Och det är länder som har kärnkraft och behöver hitta sätt att ta hand om avfallet, sa Martin Brozek internationell sekreterare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Marknadsföra kunskap

Han poängterade att länsstyrelsen såg besöket som ett sätt att marknadsföra den kunskap som finns i Sverige och länet när det gäller slutförvaring av kärnavfall. Den här gången hade man valt att koncentrera sig på SKB:s verksamhet och exportmöjligheterna. Många av de utländska besökarna var imponerade av svensk teknik men kanske i första hand det sätt som Sverige valt att arbeta med frågan på.

– Det finns många problem som vi schweizare delar med er i Sverige. Vi letar också efter en plats för ett slutförvar och vi är nyfikna på hur långt ni har kommit. Efter Fukushima fattade Schweiz beslut om att avveckla kärnkraften men avfallet finns kvar och måste tas om hand. Fast hittills har känslan hos många i befolkningen varit, gärna ett slutförvar, men bara inte på min bakgård, berättade Marianne Gramm från Schweiz.

Att så pass många i Östhammars kommun är positivt inställda till ett kärnbränsleförvar väckte viss förvåning. Och Marianne Gramm var därför särskilt intresserad av den presentation som Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg, C, höll under eftermiddagen.

Turkiet vill satsa

Ett land som är i en helt annan situation än Schweiz är Turkiet. Här planeras en stor satsning på kärnkraft de närmaste åren.

– Det här besöket har varit mycket bra. Många av oss här är i processen att börja bygga kärnkraftverk, sade Cengiz Firat från den turkiska ambassaden i Stockholm.

Nyheter

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Naturvård i praktiken
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 1 november 2023

Många vägar till SKB
Alla vägar bär till Rom sägs det. Och många vägar kan bära till SKB. Det stämmer väl in på Marcus, Annica och Lina som alla hittat sin egen väg till underhållsavdelningen på Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Marcus Olsson, Annica Lundsten och Lina Karlsson jobbar alla sedan en tid tillbaka …

Publicerad: 30 oktober 2023

Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken
Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025.

Publicerad: 20 oktober 2023

Publicerad: 13 december 2012