Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Ambassadbesök i Forsmark

Personal från ett 50-tal utländska ambassader besökte SKB i Forsmark på onsdagen. Botswana, Malaysia, Iran, Japan, Ukraina och Albanien fanns bland de länder som var representerade. Och intresset var stort för det sätt som Sverige tar hand om sitt kärnavfall på.

Hans Forsström från SKB:s dotterbolag, SKB International, fick svara på en mängd frågor och besöket nere i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) drog ut på tiden. Han kunde konstatera att det var en ovanligt alert grupp.

– För oss är det här en väldigt bra möjlighet att berätta för många vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, sa han.

”Samma utmaningar”

Initiativet till besöket kom från länsstyrelsen i Uppsala som i samarbete med SKB och UD bjudit in samtliga ambassadråd (de så kallade biträdande ambassadörerna) från utländska ambassader i Stockholm. Mer än 50 representanter från nästan lika många länder nappade.

– Flera länder står inför samma utmaningar på det här området. Här finns en väldig spridning. Det är allt ifrån länder i Asien till Afrika och Europa. Det är länder som inte har kärnkraft i dag men som planerar kärnkraft i framtiden. Och det är länder som har kärnkraft och behöver hitta sätt att ta hand om avfallet, sa Martin Brozek internationell sekreterare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Marknadsföra kunskap

Han poängterade att länsstyrelsen såg besöket som ett sätt att marknadsföra den kunskap som finns i Sverige och länet när det gäller slutförvaring av kärnavfall. Den här gången hade man valt att koncentrera sig på SKB:s verksamhet och exportmöjligheterna. Många av de utländska besökarna var imponerade av svensk teknik men kanske i första hand det sätt som Sverige valt att arbeta med frågan på.

– Det finns många problem som vi schweizare delar med er i Sverige. Vi letar också efter en plats för ett slutförvar och vi är nyfikna på hur långt ni har kommit. Efter Fukushima fattade Schweiz beslut om att avveckla kärnkraften men avfallet finns kvar och måste tas om hand. Fast hittills har känslan hos många i befolkningen varit, gärna ett slutförvar, men bara inte på min bakgård, berättade Marianne Gramm från Schweiz.

Att så pass många i Östhammars kommun är positivt inställda till ett kärnbränsleförvar väckte viss förvåning. Och Marianne Gramm var därför särskilt intresserad av den presentation som Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg, C, höll under eftermiddagen.

Turkiet vill satsa

Ett land som är i en helt annan situation än Schweiz är Turkiet. Här planeras en stor satsning på kärnkraft de närmaste åren.

– Det här besöket har varit mycket bra. Många av oss här är i processen att börja bygga kärnkraftverk, sade Cengiz Firat från den turkiska ambassaden i Stockholm.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 13 december 2012