Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Ambassadbesök i Forsmark

Personal från ett 50-tal utländska ambassader besökte SKB i Forsmark på onsdagen. Botswana, Malaysia, Iran, Japan, Ukraina och Albanien fanns bland de länder som var representerade. Och intresset var stort för det sätt som Sverige tar hand om sitt kärnavfall på.

Hans Forsström från SKB:s dotterbolag, SKB International, fick svara på en mängd frågor och besöket nere i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) drog ut på tiden. Han kunde konstatera att det var en ovanligt alert grupp.

– För oss är det här en väldigt bra möjlighet att berätta för många vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, sa han.

”Samma utmaningar”

Initiativet till besöket kom från länsstyrelsen i Uppsala som i samarbete med SKB och UD bjudit in samtliga ambassadråd (de så kallade biträdande ambassadörerna) från utländska ambassader i Stockholm. Mer än 50 representanter från nästan lika många länder nappade.

– Flera länder står inför samma utmaningar på det här området. Här finns en väldig spridning. Det är allt ifrån länder i Asien till Afrika och Europa. Det är länder som inte har kärnkraft i dag men som planerar kärnkraft i framtiden. Och det är länder som har kärnkraft och behöver hitta sätt att ta hand om avfallet, sa Martin Brozek internationell sekreterare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Marknadsföra kunskap

Han poängterade att länsstyrelsen såg besöket som ett sätt att marknadsföra den kunskap som finns i Sverige och länet när det gäller slutförvaring av kärnavfall. Den här gången hade man valt att koncentrera sig på SKB:s verksamhet och exportmöjligheterna. Många av de utländska besökarna var imponerade av svensk teknik men kanske i första hand det sätt som Sverige valt att arbeta med frågan på.

– Det finns många problem som vi schweizare delar med er i Sverige. Vi letar också efter en plats för ett slutförvar och vi är nyfikna på hur långt ni har kommit. Efter Fukushima fattade Schweiz beslut om att avveckla kärnkraften men avfallet finns kvar och måste tas om hand. Fast hittills har känslan hos många i befolkningen varit, gärna ett slutförvar, men bara inte på min bakgård, berättade Marianne Gramm från Schweiz.

Att så pass många i Östhammars kommun är positivt inställda till ett kärnbränsleförvar väckte viss förvåning. Och Marianne Gramm var därför särskilt intresserad av den presentation som Östhammars kommunalråd Jacob Spangenberg, C, höll under eftermiddagen.

Turkiet vill satsa

Ett land som är i en helt annan situation än Schweiz är Turkiet. Här planeras en stor satsning på kärnkraft de närmaste åren.

– Det här besöket har varit mycket bra. Många av oss här är i processen att börja bygga kärnkraftverk, sade Cengiz Firat från den turkiska ambassaden i Stockholm.

Nyheter

SKB gästar teknikskola i Hultsfred när nya lokaler invigs
2023 skänkte SKB sin staplingsrobot till Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Staplingsroboten får nu nytt liv i teknikskolans nya lokaler.

Publicerad: 28 mars 2024

SKB:s Benjamin Rönne-Petersen utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft
I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna fanns SKB:s bolagsjurist Benjamin Rönne-Petersen som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet. Leder utredninge…

Publicerad: 14 mars 2024

Byggstart för SKB:s geologibyggnad – ett grönt centrum på Forsmarkshalvön
Idag tas det första spadtaget för SKB:s nya geologibyggnad. Byggnaden kommer att vara ett centrum för insamling och utvärdering av data från olika undersökningar och ska stå klar våren 2025.

Publicerad: 1 mars 2024

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Publicerad: 13 december 2012