Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

350 frågor och svar

Den 2 april togs ytterligare ett steg i miljöbalksärendet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Då lämnade SKB svar på runt 350 mindre och större frågor till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något som både innefattar Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn som byggs ihop med Mellanlagret för använt kärnbränsle. Ansökan lämnades in till domstolen våren 2011 som därefter skickade iväg den på remiss.

Miljöorganisationer, de berörda kommunerna och länsstyrelserna, universitet och högskolor samt andra myndigheter och organisationer har fått svara på vad de anser att ansökan behöver kompletteras med. Förra året skickade Mark- och miljödomstolen synpunkterna vidare till SKB som haft till 2 april i år på sig att bemöta remissinstansernas krav på kompletteringar.

Omfattande arbete

Det har varit ett omfattande arbete där över 50 personer på företaget arbetat med att plocka fram material. 2 april lämnades en hel pärm med handlingar in till myndigheten.

– Det här är de första kompletteringarna vi gör av miljöbalksärendet. Vi bemöter alla de frågor som remissinstanserna skickat in och kompletterar ansökan med bilagor rörande villkorsförslag och vattenhantering, berättar Helene Åhsberg, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

Frågor från kommunerna

När det gäller villkoren för verksamheterna är det bland annat frågor från Östhammars och Oskarshamns kommuner som nu får sitt svar. Kommunerna har haft önskemål om att få specificerat vilken den konkreta påverkan på närmiljön kan komma att bli. Det kan röra allt från exempelvis buller och damning till transporter vid de aktuella byggnationerna och efter att anläggningarna tagits i drift.

– Vi har också gjort kompletteringar kring vattenhanteringen runt Kärnbränsleförvaret. Nya miljökvalitetsnormer för vatten har tagits fram sedan ansökan lämnades in och då väljer vi att beskriva tydligare hur vi tänkt hantera exempelvis spillvatten, dagvatten och lakvatten från bergupplagen, säger Helene Åhsberg.

Ansökningarna kan kungöras

Framöver kommer Mark- och miljödomstolen att fundera på om domstolen vill ha ännu fler kompletteringar. Om så inte är fallet utan ansökan anses vara komplett kommer den att kungöras. Därefter påbörjas ytterligare en remissrunda i själva sakfrågan.

Samtidigt som SKB svarar på frågorna från Mark- och miljödomstolen skickas även ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna utifrån kärntekniklagen och har löpande skickat begäranden om kompletteringar till SKB. Den här gången är det 15 kompletteringsbegäranden som får sina svar.

Omfattande men inte överraskande

Det frågebatteri som SKB nu svarat på har även om det varit omfattande inte innehållit några egentliga överraskningar, enligt Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB:

– Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem.

Nyheter

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB!
Vattenfall har fattat inriktningsbeslut om att förlänga drifttiden för reaktorerna i Ringhals och Forsmark. Det skulle innebära att reaktorerna drivs i ytterligare 20 år. Kommunikationschef Anna Porelius, vad innebär en livstidsförlängning av reaktorerna för SKB?

Publicerad: 18 juni 2024

Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning
Fokus på kultur och föreningsliv i ny mervärdessatsning Östhammars kommun har beviljats en ny mervärdessatsning som riktas både mot föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Satsningen syftar till att skapa mer aktivitet i anslutning till kulturhuset och till föreningar att söka medel för utvecklin…

Publicerad: 13 juni 2024

Elever 3D-printar kamerahållare för geologer
Adam Rönnbäck och Nicolas Friman , elever på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. En automatiserad kamerahållare till geologernas fotogrammetriutrustning - det håller två LIA-elever från Additivt Teknikcenter i Hultsfred på att ta fram. Tack vare de kontakter som skapades mellan SKB och Additivt Tekni…

Publicerad: 17 maj 2024

Furetank utsedd till Årets Rederi 2024
Furetank Rederi AB, som på uppdrag av SKB driver och bemannar transportfartyget m/s Sigrid, har mottagit utmärkelsen Årets Rederi av branschorganisationen Svensk Sjöfart. Utmärkelsen Årets Rederi, som instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart förra året, har i syfte att hylla innovativa oc…

Publicerad: 3 maj 2024

Högt förtroende och fortsatt starkt stöd för SKB:s anläggningar
Förtroendet för SKB är högt och stödet för kommande slutförvarsanläggningar är fortsatt starkt. Det visar Novus årliga opinionsundersökning i Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under våren 2024 har SKB låtit undersökningsföretaget Novus genomföra opinionsundersökningar i de två kommunerna där SKB h…

Publicerad: 25 april 2024

Publicerad: 2 april 2013