Jordskalv

Så klarar Kärnbränsleförvaret skalven efter nästa istid

Jordskalv är inget problem i Sverige i dag. Få har någonsin känt av ett skalv på hemmaplan. Men i samband med nästa istid blir jordskalven fler. Hur troligt är det att det inträffar ett stort jordskalv nära förvaret? Och vilka effekter skulle det i så fall få?

Inga stora jordskalv i Forsmark efter senaste istiden

En särskild studie har undersökt om det finns några spår efter stora jordskalv i norra Uppland.

Mellanlagret klarar stora påfrestningar

Stresstester av Mellanlagret för använt kärnbränsle visar att anläggningen klarar stora jordskalv.

Kan man förutsäga jordskalv?

Lillemor Claesson Liljedahl studerar de förändringar som sker i grundvattnet strax före ett jordskalv.

När marken skälver – en film om jordskalv
Hur troligt är det att det inträffar ett stort jordskalv i Sverige? Och hur ser förutsättningarna ut i Forsmark, där SKB vill bygga Kärnbränsleförvaret?

Senast granskad: 27 mars 2023