Etikett: natur

Filtrera
Löften för klimatet och miljön
SKB har tecknat hållbarhetslöften om minskad klimatpåverkan och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Hållbarhetslöften ingår i Länsstyrelsen i Uppsalas satsning Färdplan för ett hållbart län. – Det här är framtidsfrågor som vi arbetat med länge. Men nu vill vi lyfta det ännu mer och ök…

Publicerad: 13 november 2020

Dykare inventerar bottenmiljöer
Forsmark är genom SKB en av de mest dokumenterade platserna i världen. Nu kan även havsbottnen i närheten av Stora Asphällan och Söderviken läggas till de undersökta områdena. Där gjorde häromveckan Sveriges Vattenekologer på uppdrag av SKB undersökningar och karteringar. SKB överväger att använda h…

Publicerad: 24 september 2020

Träff med närboende om SKB:s skog
Platsekolog Sara Nordén tillbringar en hel del tid ute i SKB:s skog. Foto: Eva Nevelius. SKB äger en hel del skog i Forsmark – närmare 500 ha. På en träff nyligen med närboende i området berättade SKB:s Inger Nordholm och platsekolog Sara Nordén om skogen och hur den sköts för att bevara och utveckl…

Publicerad: 8 maj 2018

En slinga full med information
Nicolas Gustafsson och Andreas Molarin (i bakgrunden) från ISS Facility Services hade ett härligt jobb i våras när de snickrade spången till naturslingan. Den invigdes i slutet av maj. Foto: Lasse Modin. Sedan en tid tillbaka går det att få information om naturvärdena vid några av de gölar som ligge…

Publicerad: 16 juni 2015

Lägesrapport från grod-hotellet i Forsmark
Hallå där, Sara Nordén, SKB:s platsekolog i Forsmark. I våras byggde SKB en övervintringsplats för gölgrodorna i Forsmark. Hur har det gått? Har grodorna börjat flytta in? – Det är svårt att säga hur många som faktiskt checkat in. Det har varit rätt varmt och skönt ute, så de kanske dröjer sig kvar …

Publicerad: 25 september 2014

Lyckat försök tillföra vatten
Infiltrationen görs genom att slangar med hål läggs ut på lämpliga platser så att vattnet sakta sipprar ut i naturen. Foto: SKB. Ett lyckat infiltrationsförsök i Forsmark visar att det går att tillföra vatten i särskilt känsliga gölar på konstgjord väg. På så sätt kan växt- och djurlivet skyddas frå…

Publicerad: 26 juni 2014

Byggstart för grodhotell
Niklas Heneryd övervakar bygget av en konstgjord övervintringsplats för gölgrodor i Forsmark. Foto: Eva Nevelius. Vad behövs för att bygga ett grodhotell? Svar: grus, sten, torv, gamla grenar och jord. Fast den officiella benämningen på det SKB anlägger i närheten av bostadsområdet i Forsmark är en …

Publicerad: 20 februari 2014

Artskyddsdispensen får vila
I juni i år beviljades SKB dispens av länsstyrelsen för att bland annat flytta den sällsynta gölgrodan i Forsmark till nya gölar. Nu väljer SKB att låta dispensen vila till dess regeringen fattat beslut om tillåtlighet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. – Dispensen har överklagats och därför får …

Publicerad: 3 december 2013

Dispens för grodflytt överklagad
I början av sommaren beviljades SKB dispens enligt artskyddsförordningen bland annat för en flytt av den sällsynta gölgrodan i Forsmark. Beslutet har dock överklagats. Formellt sägs det i beslutet från Länsstyrelsen i Uppsala att SKB beviljas tillstånd att ”döda och skada” gölgrodan, en av de fridly…

Publicerad: 15 augusti 2013

Fiskars vandring studeras
Liten gärs (i folkmun ofta kallad snorgärs) som togs upp vid fiskestudien i Forsmark utförd av SLU Kustlaboratoriet. Foto: Eva Nevelius Några rejäla gäddor, en och annan id, mört, abborre, gärs och en ensam ruda. Så såg fångsten ut en morgon i slutet av april när Kustlaboratoriet i Öregrund var på p…

Publicerad: 13 maj 2013