Hem Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare
Kent och Alexander Paulsson, från företaget Amkvo, kontrollerar drönaren inför mätningarna i Forsmark. Foto: SKB.

Berghällar i Forsmark kartläggs med drönare

För en tid sedan flög SKB med drönare i Forsmark i anslutning till området där vi planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Anledningen är att vi vill få ytterligare information om hur framtida istider kan påverka platsen.

Vi har tidigare genomfört ett flerårigt projekt i Forsmark där vi genom olika metoder har tittat på hur mycket av den fasta berggrunden som inlandsisen har eroderat bort.

Jens-Ove Näslund är SKB:s klimatexpert. Foto: SKB.

– Bland annat genom att mäta formen på hällar, dalar och höjder, och genom en ny metod att titta på isotoper i berggrundens mineraler, har vi kunnat konstatera att erosionen varierar mycket från plats till plats i området men att det generellt sett inte är särskilt mycket berg som eroderats bort, säger SKB:s klimatexpert Jens-Ove Näslund.

Modernt tillvägagångssätt

– Att använda drönare är ett modernt och effektivt sätt att kartlägga berghällar. På drönaren sitter en så kallad lidar som skickar ut lasersignaler som kartlägger detaljerade mikroformer och sprickigheten hos hällarna. Det fungerar ungefär som ett ekolod på båtar. Från luften kan man göra en digital 3D-modell med mycket hög upplösning, och kan sedan kartera stora områden effektivt i en dator, säger Jens-Ove Näslund.

Genom de studier vi gjort hittills vet SKB att kommande istider inte kommer att sänka berggrunden i området mycket men vi vill förstå och kunna förklara de egenskaper hos berget som styr mängden glacial erosion.

– Poängen med dessa mätningar är att koppla resultatet till de tidigare mätningarna och få svar på varför erosionen skiftar från plats till plats. Skillnaden kan till exempel bero på bergets sprickighet och formen på hällarna, säger Jens-Ove Näslund.

Låg erosion även i framtiden

SKB måste kunna visa hur framtida inlandsisar kan komma att påverka berget, bland annat för att se hur förvarsdjup och permafrostdjup skulle kunna påverkas. Vi bedömer dock att erosionen under de kommande en miljon åren generellt sett kommer att vara låg, liksom den varit under den senaste årmiljonen.

Fotnot. Drönarflygning över skyddsområdet runt kärnkraftverket i Forsmark är förbjudet utan tillstånd.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022