Foto: Översta bilden SKB
Övriga bilder: Lasse Modin

Mötesplats SKB

Det blev en eftermiddag präglad av stort engagemang, många spontana möten och fördjupande diskussioner när Mötesplats SKB gick av stapeln 13 april 2016 på Norra Latin i Stockholm. Ett 140-tal personer satt i publiken när frågor kring kärnavfall, slutförvaring, beslutsprocesser och samhällsansvar behandlades.

Susanne200x140 Tidig stängning – men vi fortsätter som vi alltid gjort

– Det kommer mer bränsle lite tidigare, men annars är det inget nytt, sa Susanne Andersson, chef för SKB:s kärntekniska anläggningar.

AnsiGerhardsson200x140 Strålsäkerhetsmyndigheten – från ansökan till tillstånd

En ny kärnteknisk anläggning, eller en förändring av en befintlig kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

DanielWestlenReaktorer200x140 Nya reaktorer – slutförvar behövs ändå

Tidsperspektivet på det radioaktiva avfallet kan kortas med nya reaktorer, men det löser inte avfallsfrågan. Ett slutförvar behövs ändå.

Kommunerna200x140 Kommunerna: ”Vi förtjänar ett beslut”

Under konferensens två paneldebatter fick politikerna utrymme att säga sin mening. Från lokalt håll var budskapet tydligt: Slutförvarsfrågan får inte dra ut mer på tiden, vi vill ha ett beslut.

Senast granskad: 14 april 2016