SKB:s vd, Christopher Eckerberg hälsade de 140 deltagarna välkomna till Mötesplats SKB. Foto: Lasse Modin.

Mötesplats SKB

Det blev en eftermiddag präglad av stort engagemang, många spontana möten och fördjupande diskussioner när Mötesplats SKB gick av stapeln 13 april på Norra Latin i Stockholm. Ett 140-tal personer satt i publiken när frågor kring kärnavfall, slutförvaring, beslutsprocesser och samhällsansvar behandlades.

– Ni är alla varmt välkomna till den här konferensen som vi från SKB bjudit in till med syfte att samla så många som möjligt som är involverade i kärnavfallsfrågan; för att ge er möjlighet att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter, inledde SKB:s Christopher Eckerberg och riktade sig till publiken som bestod av bland annat experter, politiker, myndighetspersoner och ett 50-tal representanter från Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Ett modernt katedralbygge

Under rubriken ”Det svenska kärnavfallsprogrammet, här står vi i dag” gav Christopher Eckerberg såväl historik som nuläge kring det svenska kärnavfallsprogrammet.

– Jag liknar vårt uppdrag vid ett katedralbygge: Det tar lång tid att utföra, längre än en livstid, kräver mycket pengar och resurser och det tjänar ett högre syfte – nämligen att skydda människor och miljö på kort och lång sikt.

SKB:s ”katedralbygge” började på 1970-talet då de första kärnkraftsreaktorerna togs i drift. Tidigt valde Sverige en tydlig finansieringsväg som innebar att de ansvariga kärnkraftsföretagen skulle betala för omhändertagandet av avfallet. För detta har SKB byggt upp ett system som i dag innehåller ett mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn, ett transportsystem med fartyget m/s Sigrid och ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Dessutom har SKB ansökt om att komplettera systemet med ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en utbyggnad av SFR.

Lokalt engagemang

Internationellt sett har Sverige tillsammans med Finland och Frankrike kommit längst i arbetet med att hitta en slutlig lösning för kärnavfallet. Christopher Eckerberg pekade på några av framgångsfaktorerna: en väl genomtänkt struktur vad gäller ansvaret mellan samhället och industrin, en gedigen forskning och teknikutveckling, en oberoende myndighet, SSM, som hela tiden utmanar SKB, och två kommuner som deltar i processen med stor kompetens och integritet.

– Det här är i allra högsta grad en lokal fråga. Det engagemang och den kunskap som finns i Oskarshamns och Östhammars kommuner är utan motstycke. Jag vet att många vallfärdar dit för att förstå hur kommunerna jobbar med den här frågan, sa Christopher Eckerberg.

Under senaste året har ytterligare steg tagits i kärnavfallsfrågan. En viktig milstolpe var i november förra året när SKB:s motsvarighet, Posiva, fick ett positivt beslut från den finska regeringen att bygga ett slutförvar med SKB:s slutförvarsmetod, KBS-3-metoden.

– Det börjar dra ihop sig även för oss i Sverige. Vi passerade en viktig milstolpe när ansökningarna kungjordes tidigare i år och nu väntar huvudförhandlingar i Mark- och miljödomstolen, sa Christopher Eckerberg.

Föredrag och debatter

Därefter bjöd Mötesplats SKB på en rad föredrag och flera fördjupande diskussioner under de två paneldebatterna. Från SKB fanns Susanne Andersson, chef för SKB:s driftavdelning, på plats för att berätta om hur SKB påverkas av besluten att stänga fyra svenska reaktorer i förtid. Ansi Gerhardsson från Strålsäkerhetsmyndigheten berättade om vilken roll myndigheten har i slutförvarsprocessen, medan Daniel Westlén, SKB och Vattenfall, tog upp fjärde generationens kärnkraft.

Det var en nöjd Christopher Eckerberg som avslutningsvis summerade konferensen.

– Det framkom i dag att många är intresserade av att vi ska komma till ett beslut i slutförvarsfrågan, men att det också finns lite olika syn på hur bråttom det är, sa han och poängterade vikten av att processen även fortsättningsvis präglas av ett förtroende mellan de olika parterna.

– Jag sätter stort värde på den här typen av möten och jag vill tacka alla som kom hit i dag. Vi har haft ett antal givande föredrag och diskussioner och jag hoppas att alla har fått med sig något från den här dagen, avslutade Christopher Eckerberg.

Senast granskad: 18 april 2016