Transparens, tempo och beslut. Det var vad Peter Wretlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, ville se framgent i slutförvarsprocessen. Foto: Lasse Modin.

Kommunerna: ”Vi förtjänar ett beslut”

Under konferensens två paneldebatter fick politikerna utrymme att säga sin mening. Från lokalt håll var budskapet tydligt: Slutförvarsfrågan får inte dra ut mer på tiden, utan vi vill ha ett beslut.

MargaretaWidenBerggren300x300

Det är en stor utmaning är att hålla engagemanget uppe om slutförvarsfrågan drar ut på tiden, menade Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd i Östhammars kommun.

Det var Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd i Östhammars kommun, och Peter Wretlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun, som representerade de lokala perspektiven under konferensen. Båda kommunerna har varit engagerade i slutförvarsfrågan under lång tid och det har krävt stora resurser, inte minst för att arbeta upp den kompetens som krävs inom kommunerna för att följa, granska och ställa krav på SKB och den framtida verksamheten.

– Utmaningen för oss är att människor kommer och går, medan projektet består. Det gäller att behålla kunskapen hela vägen fram, sa Peter Wretlund.

– Vi sa ja till kärnkraften på 1970-talet och därför måste vi också ta ansvar nu. Det viktiga för den fortsatta processen är att vi inte är rädda att ta beslut i den här frågan. Finns det underlag så ska det fattas ett beslut, sa Margareta Widén-Berggren och Peter Wretlund höll med.

– Det här får inte hamna i långbänk utan vi vill få ett beslut, det förtjänar vi. Om det inte blir något beslut så har vi avfallet i mellanlagret hos oss i Oskarshamn och det är ingen slutlig lösning, menade han.

Säkerheten viktigast

Båda kommunrepresentanterna framhöll säkerheten som den helt överskuggande frågan. Och där förlitar de sig på Strålsäkerhetsmyndigheten som har den expertkunskap som krävs för att bedöma om ett slutförvar kan bli säkert på lång sikt.

– Rollerna i den här processen är viktiga. Som en liten kommun kan vi inte ta på oss uppgiften att bedöma säkerheten men jag känner mig trygg med det jag hört från SSM tidigare i dag, sa Peter Wretlund.

Även under paneldebatten med fyra inbjudna riksdagspolitiker framhölls vikten av att slutförvarsfrågan måste komma framåt:

– Det är helt nödvändigt att vi kommer framåt vi kan inte harva längre. Och jag tror att alla vill att detta ska hända nu. Det vore skönt att kunna säga att nu sker det, men vi måste vända på alla stenar som finns, sa Åsa Lindestam (S).

Panel-450x250

Moderator Anna Bellman frågade ut de fyra riksdagspolitikerna Åsa Lindestam (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP) och Solveig Zander (C)

– Det här kommer bli en av de absolut viktigaste frågorna som vi kommer att fatta beslut om i vår tid. Och många frågar sig: ska jag som politiker verkligen fatta ett sådant viktigt beslut? Ja, det ska jag, det är min uppgift som människa i det samhälle vi har i dag, sa Solveig Zander (C).

– Även vi som tycker att kärnkraft inte är ett hållbart energislag måste se till att processen med ett slutförvar löper på, sa Lise Nordin (MP) och fortsatte.

– Som politiker tycker jag att vi ska skynda lagom fort. Alla frågor som lyfts måste få ett svar, och det är vi politikerna som kommer hållas ansvariga för att väga samman helheten i slutförvarsfrågan.

Inga löften

SSM har för avsikt att lämna sitt yttrande till regeringen ett och ett halvt år innan nästa val, vilket betyder att sittande regering skulle kunna fatta ett beslut. Men några löften eller förhoppningar att så kommer att ske, kunde inte panelen ge.

– Det här är en fråga som måste lösas och vi har löst en del av den i och med finansieringssystemet, vi har SKB som bedrivit forskning under lång tid och vi har den rättsliga processen med myndigheterna klar för oss. Men det finns fortfarande många frågor som jag inte kan svara på. Det här måste få ha sin gilla gång och folkförankringen tror jag är den största utmaningen framåt, sa Lars Hjälmered (M).

I den avslutande paneldebatten deltog förutom de två kommunrepresentanterna även Ansi Gerhardsson, SSM, Christopher Eckerberg, SKB, och Carl-Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet. Här diskuterades framtida utmaningar om ett slutförvarsbygge blir verklighet.

Margareta Widén-Berggren lyfte fram kommunernas utmaningar framöver:

– Vår stora fråga varje dag är att möjliggöra för detta stora projekt och det handlar om allt från bostadsbyggande till infrastruktur.

pANEL2-450X200

Moderator Anna Bellman, ledde den avslutande paneldiskussionen där Carl-Reinhold Bråkenhielm, Peter Wretlund, Margareta Widén-Berggren, Ansi Gerhardsson och Christopher Eckerberg deltog.

Stora utmaningar

Christopher Eckerberg gav exempel på vad SKB ser framför sig:

– Det kommer att bli en utmaning att driva ett så stort projekt utanför en storstadsregion. För SKB gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare och driva på i frågor som pendlingsmöjligheter och bostäder. En annan aspekt är att vi går in en situation där vi ska omsätta KBS-3-metoden i en industriell process och där behöver vi ta in ny kompetens, förklarade han.

Kärnavfallsrådets ordförande, Carl-Reinhold Bråkenhielm, fortsatte på spåret med kompetensförsörjning.

– Tillgång på personal på lång sikt är en viktig fråga och det gäller för staten att se till att det finns kompetens i det långa loppet. Det här involverar utbildningsväsendet på olika nivåer, främst inom universitet och högskolor.

Senast granskad: 18 april 2016